Berlin guy seeks girl

Arne (50) 

Male / Single / ID: 4330817
Berlin, Berlin, Germany
Seeking: Female 18 - 28 living in Thailand
For: Penpal, Friendship, Romance / Dating, Marriage

Quick View
Education: Bachelors Degree
Have children: No
Drink: Occasionally drink
Smoke: Don't smoke
Religion: Christian - Protestant
Occupation: Self Employed

T̄ĥā pæl pĕn p̣hās̄ʹā thịy k̄hxng c̄hạn mị̀ dī c̄hạn k̄hxthos̄ʹ!!! Ṭhurkic s̄̀wntạw læa thảngān h̄nạk nı krung bexr̒lin kār deinthāng māk khrxbkhrạw thī̀ mùng nên dīcı thī̀ mī pheụ̄̀xn thī̀ dī thạ̀w thuk mum lok tid yā s̄eph tid ch̆xkh ko læt bāng, tæ̀ T̄ĥā p̄hm kin Nutella māk keinpị p̄hm khid ẁ...read more >>

T̄ĥā pæl pĕn p̣hās̄ʹā thịy k̄hxng c̄hạn mị̀ dī c̄hạn k̄hxthos̄ʹ!!! Ṭhurkic s̄̀wntạw læa thảngān h̄nạk nı krung bexr̒lin kār deinthāng māk khrxbkhrạw thī̀ mùng nên dīcı thī̀ mī pheụ̄̀xn thī̀ dī thạ̀w thuk mum lok tid yā s̄eph tid ch̆xkh ko læt bāng, tæ̀ T̄ĥā p̄hm kin Nutella māk keinpị p̄hm khid ẁā ca dị̂ rạb n̂ảh̄nạk ṣ̄er̂ā c̄hạn mị̀ dị̂ phb pherāa leī̂yng lūk d̂wy nm p̄hū̂h̄ỵing nı chīwit k̄hxng c̄hạn nı khwām h̄wạng pherāa p̄hm xyāk ca pị h̄ā ṭhex p̄h̀xnkhlāy T̄ĥā mạn mị̀ dị̂ keid k̄hụ̂n c̄hạn rạk thale læa dwng xāthity̒. Self employed and hardworking. In Berlin. Much traveling. Family oriented. Glad having great friends all over the world. Chocolate Addict. Slim, but if I eat too much Nutella, I suppose to gain weight. Sad, because I still have not found the woman of my life. In hope, because I would like to find her. Relaxed, if it does not happen. I love the sea and the sun.

<< collapse

T̄ĥā pæl pĕn p̣hās̄ʹā thịy k̄hxng c̄hạn mị̀ dī c̄hạn k̄hxthos̄ʹ!!! Ṭhurkic s̄̀wntạw læa thảngān h̄nạk NI Krung bexr̒lin kār deinthāng māk khrxbkhrạw thī̀ mùng nên dīcı thī̀ mī pheụ̄̀xn thī̀ dī thạ̀w thuk mum lok tid tid ch̆xkh ko læt yā s̄eph bāng, tæ̀ T̄ĥā p̄hm kin Nutella māk keinpị p̄hm khid dị̂...read more >>

T̄ĥā pæl pĕn p̣hās̄ʹā thịy k̄hxng c̄hạn mị̀ dī c̄hạn k̄hxthos̄ʹ!!! Ṭhurkic s̄̀wntạw læa thảngān h̄nạk NI Krung bexr̒lin kār deinthāng māk khrxbkhrạw thī̀ mùng nên dīcı thī̀ mī pheụ̄̀xn thī̀ dī thạ̀w thuk mum lok tid tid ch̆xkh ko læt yā s̄eph bāng, tæ̀ T̄ĥā p̄hm kin Nutella māk keinpị p̄hm khid dị̂ rạb n̂ảh̄nạk ṣ̄er̂ā c̄hạn ẁā ca mị̀ dị̂ PHB pherāa leī̂yng lūk NI chīwit k̄hxng d̂wy nm p̄hū̂h̄ỵing c̄hạn NI khwām h̄wạng pherāa p̄hm pị h̄ā ṭhex p̄h̀xnkhlāy T̄ĥā xyāk ca mạn mị̀ k̄hụ̂n dị̂ can have your dress made c̄hạn rạk thale læa dwng xāthity̒. Self employed and hardworking. In Berlin. Much traveling. Family oriented. Glass having great friends all over the world. Chocolate addict. Slim, but if I eat too much Nutella, I suppose to gain weight. Sad, because I still have not found the woman of my life. In hope, because I would like to find. Relaxed, if it does not happen. I love the sea and the sun.

<< collapse

About Arne

He's Looking For

Basic  [ hide unanswered questions ] 
Gender: Male Female
Age: 50 18 - 28
Lives in: Berlin, Berlin, Germany Thailand
Relocate: Willing to relocate to another country Any
Appearance 
Hair color: Brown Any
Hair length: Short Any
Hair type: Straight Any
Eye color: Brown Any
Eye wear: None Any
Height: 6'0" (184 cm) 4'11" (150 cm) - 5'7" (170 cm)
Weight: 87 kg (191 lb) 40 kg (88 lb) - 50 kg (110 lb)
Body style: Athletic Petite, Slim
Ethnicity: Caucasian (White) Asian, Caucasian (White), Hispanic / Latino
Facial hair: Clean Shaven N/A
Best feature: My Lips Any
Body art: None Any
Appearance: Attractive Any
Lifestyle 
Drink: Occasionally drink Don't drink
Smoke: Don't smoke Don't smoke
Marital Status: Single Any
Have children: No Any
Number of children: N/A Any
Oldest child: N/A Any
Youngest child: N/A Any
Want (more) children: Not Sure Any
Have pets: No Pets Any
Occupation: Self Employed Any
Employment status: Full Time Any
Income: Prefer not to say Any
Home type: Prefer not to say Any
Living situation: Live Alone Any
Background / Cultural Values 
Nationality: Germany Cambodia, Thailand, Venezuela
Education: Bachelors Degree Bachelors Degree, Masters Degree, PhD or Doctorate
Languages spoken: English,French,German,Spanish English, Spanish, Thai
English ability: Fluent Fluent, Very Good, Good
Thai ability: None Fluent, Very Good
Religion: Christian - Protestant Any
Chinese sign: Ram Any
Star sign: Leo Any
Personal 
Bust: N/A Any
Waist: N/A Any
Hips: N/A Any
Hobbies & Interests
Entertainment: Art / Painting, Beach / Parks, Computers / Internet, Concerts / Live Music, Cooking / Food and Wine, Dancing, Dining Out, Dinner Parties, Education, Family, Karaoke / Sing-along, Music (Listening), Music (Playing), Motorcycles, Movies / Cinema, Museums / Galleries, News / Politics, Philosophy / Spirituality, Photography, Reading, Theatre, Traveling, TV: Educational / News, TV: Entertainment, Volunteering, Writing
Food: French, Barbecue, German, Seafood, Greek, California-Fusion, Indian, Italian, Japanese / Sushi, Continental, Thai
Music: Classical / Opera, Dance / Techno, Jazz / Blues, Pop, R'n'B / Hip Hop
Sport: Aerobics, Basketball, Diving, Gym / Weight Training, Scuba Diving / Snorkeling, Skiing / Snowboarding, Soccer, Swimming, Walking, Yoga / Pilates

T̄ĥā pæl pĕn p̣hās̄ʹā thịy k̄hxng c̄hạn mị̀ dī c̄hạn k̄hxthos̄ʹ!!! Khn thī̀ t̂xngkār xyāk næ̀nxn c̄hạn khwr ca pĕn k̄hxng h̄lạks̄ūtr thī̀ xudm pị d̂wy khwām s̄wyngām læa sĕksī̀ læa mī will̀ā rim thale cring«bāng khn bxk ẁā khuṇ khwr pheīyng p̄hū̂h̄ỵing wạn thī̀ pĕn cring thī̀ s̄wyngām mị̀ ẁā ca r...read more >>

T̄ĥā pæl pĕn p̣hās̄ʹā thịy k̄hxng c̄hạn mị̀ dī c̄hạn k̄hxthos̄ʹ!!! Khn thī̀ t̂xngkār xyāk næ̀nxn c̄hạn khwr ca pĕn k̄hxng h̄lạks̄ūtr thī̀ xudm pị d̂wy khwām s̄wyngām læa sĕksī̀ læa mī will̀ā rim thale cring«bāng khn bxk ẁā khuṇ khwr pheīyng p̄hū̂h̄ỵing wạn thī̀ pĕn cring thī̀ s̄wyngām mị̀ ẁā ca rwy h̄rụ̄x h̄rụ̄x thậng s̄xng doy c̄hephāa xỳāng yìng næ̀nxn pĕn wiṭhī kār thī̀ khuṇ cụng s̄āmārt̄h cud khanæn kạb c̄hạn tæ̀ c̄hạn mị̀ dị̂ rạb kār tæ̀ngtậng pheụ̄̀x h̄ı̂ xārmṇ̒k̄hạn pĕn s̄ìng thī̀ mī kh̀ā māk pramāṇ 15 khanæn t̀x khwām khidh̄ĕn tlk læa khwām s̄āmārt̄h nı kār c̄helim c̄hlxng (15-40 khanæn) tæ̀ngtạwdī pĕn s̄ìng s̄ảkhạỵ dạngnận (0-40) dạngnận kār tênrả (7-55) pĕn ṭhrrmchāti māk keinpị (pheụ̄̀x 4-20 khanæn) læa meụ̄̀x h̄lān s̄āw tạw n̂xy k̄hxng p̄hm dị̂ phb kạb khuṇ tlk læ̂w mạn cụng dūdī māk s̄ảh̄rạb khuṇ (225 khanæn) tæ̀ nı tĥāy thī̀s̄ud p̄hm mị̀ s̄ncı ẁā khuṇ ca dị̂ rạb khanæn phiṣ̄es̄ʹ k̄hxng khuṇ s̄ìng s̄ảkhạỵ thī̀ khuṇ ca dị̂ rạb thuk cud thī̀ cảpĕn r̀wm kạn pheụ̄̀x h̄ı̂ trng kạb c̄hạn k̄hận t̀ả s̄̀wntạw k̄hxng c̄hạn khụ̄x 747 cud My absolute desired partner should of course be rich, beautiful and sexy and have a villa by the sea. Some really say, you should only date women that are either beautiful or rich or preferably both. Of course being that way you could also score points with me. But I'm not so appointed. Humor is a thing that is worth a lot, about 15 points per funny comment. And being able to celebrate (15-40 points). Well dressed is also important (0-40). Dancing also (7-55). Being spontaneous, too (to 4-20 points). And when my little niece find you funny, then it also looks extremely good for you (225 points). But ultimately, I do not care how you earn your extra points. The main thing you'll get all the needed points together to meet me. My personal minimum is 747 points.

<< collapse

T̄ĥā pæl pĕn p̣hās̄ʹā thịy k̄hxng c̄hạn mị̀ dī c̄hạn k̄hxthos̄ʹ!!! Khn thī̀ t̂xngkār xyāk næ̀nxn c̄hạn pĕn k̄hxng h̄lạks̄ūtr thī̀ khwr ca xudm pị d̂wy khwām s̄wyngām læa sĕksī̀ læa mī will̀ā rim thale cring"bāng Khn bxk ẁā khuṇ khwr pheīyng p̄hū̂h̄ỵing wạn thī̀ pĕn cring thī̀ s̄wyngām mị̀ ẁā ca RWY...read more >>

T̄ĥā pæl pĕn p̣hās̄ʹā thịy k̄hxng c̄hạn mị̀ dī c̄hạn k̄hxthos̄ʹ!!! Khn thī̀ t̂xngkār xyāk næ̀nxn c̄hạn pĕn k̄hxng h̄lạks̄ūtr thī̀ khwr ca xudm pị d̂wy khwām s̄wyngām læa sĕksī̀ læa mī will̀ā rim thale cring"bāng Khn bxk ẁā khuṇ khwr pheīyng p̄hū̂h̄ỵing wạn thī̀ pĕn cring thī̀ s̄wyngām mị̀ ẁā ca RWY h̄rụ̄x h̄rụ̄x thậng s̄xng doy c̄hephāa xỳāng yìng næ̀nxn pĕn wiṭhī kār thī̀ khuṇ cụng khanæn kạb c̄hạn tæ̀ s̄āmārt̄h cud c̄hạn mị̀ dị̂ rạb kār tæ̀ngtậng pheụ̄̀x h̄ı̂ xārmṇ̒k̄hạn pĕn s̄ìng thī̀ mī kh̀ā māk pramāṇ t̀x khwām khidh̄ĕn tlk læa 15 khanæn khwām s̄āmārt̄h NI kār c̄helim c̄hlxng (15-40 khanæn) tæ̀ngtạwdī pĕn s̄ìng s̄ảkhạỵ dạngnận (0-40) dạngnận kār tênrả (7-55) pĕn ṭhrrmchāti māk keinpị (pheụ̄̀x 4-20 khanæn) læa meụ̄̀x h̄lān s̄āw tạw n̂xy k̄hxng p̄hm dị̂ PHB kạb khuṇ tlk læ̂w mạn cụng dūdī māk s̄ảh̄rạb khuṇ (225 khanæn) tæ̀ NI tĥāy thī̀s̄ud p̄hm mị̀ s̄ncı ẁā dị̂ rạb khanæn phiṣ̄es̄ʹ k̄hxng khuṇ ca khuṇ s̄ìng s̄ảkhạỵ thī̀ thī̀ khuṇ ca dị̂ rạb thuk cud r̀wm cảpĕn kạn pheụ̄̀x h̄ı̂ kạb Trng c̄hạn k̄hận t̀ả s̄̀wntạw k̄hxng c̄hạn khụ̄x 747 cud my absolute desired partner should of course be rich, beautiful and sexy and have a villa by the sea. Some really say, you should only date women that are either beautiful or rich or adverb preferably both. Of course being that way so you could score points with me. But I'm not so appointed. Humor is a thing that is worth a lot, about 15 points per funny comment. And being able to celebrate (15-40 points). Well dressed is so important (0-40). Dancing so (7-55). Being spontaneous, too (to 4-20 points). And when my little niece find you funny, then it looks extremely good for you (225 points). But ultimately, I do not care how you earn your extra points. The main thing you'll get all the needed points together to meet me. My personal minimum is 747 points.

<< collapse

Cupid Media, the Cupid Media Logo and ThaiCupid.com are registered trademarks of Ecom Holdings Pty Ltd and used with permission by Cupid Media Pty Ltd.