Liên hệ

Địa chỉ bưu điện của chúng tôi

ThaiCupid
Cupid Media Pty Ltd
PO Box 9304
Gold Coast MC QLD 9726
Australia

Địa chỉ văn phòng của chúng tôi

Level 5
2502 / 5 Lawson Street
Southport QLD 4215
Australia

Điện thoại

Vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin sau trước khi bạn gọi:

Tiếp nhận cuộc gọi từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 9:00 sáng đến 4:00 chiều theo giờ Queensland, Úc.
Thời gian hiện tại ở Queensland, Úc 8:20 SA Chủ nhật, tháng sáu 23, 2024

Anh: 0808 164 8498

Mỹ / Canada: 1-855-356-0102

Úc: (07) 3062 4546

Quốc tế: +61 7 3062 4546

Email

support@thaicupid.zendesk.com