Tuyên bố Quyền riêng tư

Tuyên bố về quyền riêng tư của Cupid Media

(Cập nhật mới nhất vào ngày 4 tháng 1 năm 2024)

1. Mở đầu

(a) Tổng quan

ThaiCupid (Trang web) do Công ty sở hữu và điều hành. Công ty là một phần của Dating Group of Companies.

Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của người dùng. Chúng tôi hiểu rằng khách truy cập và người dùng Trang web lo ngại về quyền riêng tư của họ cũng như tính bảo mật và an toàn của mọi Dữ liệu cá nhân được cung cấp.

Chúng tôi sẽ chỉ thu thập, sử dụng và tiết lộ Dữ liệu cá nhân theo Tuyên bố về quyền riêng tư này và luật pháp hiện hành trong khu vực pháp lý nơi chúng tôi đang thu thập Dữ liệu cá nhân. Nếu Tuyên bố về quyền riêng tư này và luật hiện hành có mâu thuẫn thì ưu tiên áp dụng luật liên quan trong phạm vi mâu thuẫn.

Đơn vị kiểm soát dữ liệu của trang web là "Cupid Media Pty Ltd", có trụ sở tại New South Wales, Úc.

(b) Liên hệ

Thông tin liên hệ của chúng tôi:

Biểu mẫu hỗ trợ trực tuyến: Nhấp vào đây (sử dụng tuỳ chọn này để được phục vụ nhanh nhất)

Email: team@ThaiCupid

Điện thoại: +61 7 5571 1181

Số fax: +61 7 3103 4000

Bưu điện: ThaiCupid, PO Box 795, Southport BC, QLD 4215, Australia

Email về vấn đề quyền riêng tư: privacy@cupidmedia.com

Nếu bạn cư trú tại Liên minh Châu Âu, VeraSafe đã được chỉ định làm đại diện tại Liên minh Châu Âu của Công ty về các vấn đề bảo vệ dữ liệu. Ngoài việc liên hệ với chúng tôi bằng thông tin liên hệ nêu trên, bạn có thể liên hệ với VeraSafe về các vấn đề liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Để hỏi về các vấn đề đó, vui lòng liên hệ với VeraSafe bằng biểu mẫu liên hệ sau: https://www.verasafe.com/privacy-services/contact-article-27-representative.

Ngoài ra, bạn có thể liên hệ với VeraSafe theo các địa chỉ sau:

Tên: VeraSafe Czech Republic s.r.o
Địa chỉ: Klimentsk6 46 Prague 1, 11002 Czech Republic; hoặc

Tên: VeraSafe Ireland Ltd
Địa chỉ: Unit 3D North Point House, North Point Business Park, New Mallow Road, Cork T23AT2P, Ireland.

Nếu bạn sống ở Vương quốc Anh, VeraSafe đã được chỉ định làm đại diện của Công ty tại Vương quốc Anh về các vấn đề bảo vệ dữ liệu, theo Điều 27 trong Quy định bảo vệ dữ liệu chung của Vương quốc Anh. Ngoài việc liên hệ với chúng tôi bằng thông tin liên hệ nêu trên, bạn có thể liên hệ với VeraSafe về các vấn đề liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Để hỏi về các vấn đề đó, vui lòng liên hệ với VeraSafe bằng biểu mẫu liên hệ sau: https://verasafe.com/public-resources/contact-data-protection-representative hoặc qua điện thoại theo số +44 (20) 4532 2003.

Ngoài ra, bạn có thể liên hệ với VeraSafe theo các địa chỉ sau:

VeraSafe United Kingdom Ltd.
37 Albert Embankment
London SE1 7TL
United Kingdom

2. Cơ sở thu thập

Chính sách quyền riêng tư này nêu ra chính sách của chúng tôi liên quan đến việc thu thập và sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn sử dụng Trang web và Trang web liên quan của Cupid Media hoặc trang web liên kết bất kỳ của Dating Group. Các từ được viết hoa, chẳng hạn như "Dữ liệu cá nhân" và "Dữ liệu cá nhân trong danh mục đặc biệt", được định nghĩa trong khoản 9 của chính sách này.

Trong trường hợp thu thập Dữ liệu cá nhân, chúng tôi sẽ thực hiện trên cơ sở sau:

(a) Dịch vụ theo hợp đồng

Trong trường hợp bạn đã tạo tài khoản thông qua Trang web của chúng tôi hoặc một trong các Trang web liên quan của Cupid Media hoặc trang web do Dating Group điều hành và yêu cầu chúng tôi cung cấp dịch vụ cho bạn, chúng tôi sẽ cần thu thập và sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn để:

(i) ký kết thoả thuận giữa chúng tôi với bạn; và


(ii) cung cấp cho bạn các dịch vụ có sẵn thông qua Trang web của chúng tôi.

(b) Mục đích kinh doanh hợp pháp

Trong trường hợp chúng tôi không thu thập và sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích ký kết hợp đồng với bạn hoặc để cung cấp dịch vụ của chúng tôi cho bạn, chúng tôi vẫn có quyền thu thập và sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn trong trường hợp chúng tôi cho rằng:

(i) việc thu thập và sử dụng của chúng tôi sẽ không gây ảnh hưởng bất lợi cho bạn;
(ii) việc thu thập và sử dụng đó phù hợp với kỳ vọng hợp lý của bạn trong bối cảnh chúng tôi sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn; và
(iii) đây là điều cần thiết để đáp ứng các lợi ích hợp pháp của chúng tôi.

Ví dụ: việc thu thập và sử dụng này có thể bao gồm việc sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn để cải thiện Trang web của chúng tôi hoặc phạm vi dịch vụ chúng tôi cung cấp cho bạn.

(c) Tuân thủ luật pháp

Có một số tình huống nhất định trong đó chúng tôi có thể được yêu cầu xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn để tuân thủ luật pháp, ví dụ: nếu chúng tôi phải tuân theo lệnh của Tòa án hoặc cơ quan quản lý yêu cầu quy trình xử lý này.

(d) Sự đồng ý của bạn

Khi truy cập và sử dụng Trang web, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn theo các điều khoản của Tuyên bố về quyền riêng tư này. Khi đăng ký tài khoản hoặc đăng nhập với tư cách hội viên trên Trang web hoặc Trang web liên quan, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng Dữ liệu cá nhân và Dữ liệu cá nhân trong danh mục đặc biệt của bạn.

Bạn có thể rút lại sự đồng ý cho việc chúng tôi thu thập và sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn bất cứ lúc nào bằng cách ngừng sử dụng Trang web thích hợp hoặc Trang web liên quan. Nếu bạn là hội viên đã tạo tài khoản, bạn có thể rút lại sự đồng ý cho việc chúng tôi thu thập và sử dụng Dữ liệu cá nhân và Dữ liệu cá nhân trong danh mục đặc biệt bằng cách ngừng sử dụng tài khoản của bạn và yêu cầu đình chỉ hoặc xóa tài khoản của bạn. Bạn có thể yêu cầu đình chỉ hoặc xóa qua tài khoản của bạn hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi bằng thông tin liên hệ có trong khoản 1(b) của Tuyên bố về quyền riêng tư này.

Xin lưu ý rằng để xóa mọi Dữ liệu cá nhân chúng tôi đã thu thập từ bạn, bạn phải đưa ra yêu cầu bằng quy trình nêu trong khoản 7(f) của Tuyên bố về quyền riêng tư này.

3. Ẩn danh

Do tính chất của các dịch vụ do Công ty cung cấp, chúng tôi không thể giao dịch với bạn mà không biết tên đầy đủ của bạn. Khi đăng ký dịch vụ của chúng tôi, bạn phải xác minh danh tính của mình và sử dụng những thông tin trung thực và chính xác.

4. Thu thập dữ liệu

(a) Tất cả người dùng

Bất cứ khi nào bạn (bao gồm cả người dùng không phải là hội viên) truy cập Trang web của chúng tôi, máy chủ của chúng tôi sẽ tự động ghi lại thông tin cho mục đích thống kê về việc bạn sử dụng Trang web, chẳng hạn như:

(i) loại trình duyệt được sử dụng;
(ii) URL giới thiệu;
(iii) địa chỉ IP;
(iv) số và kiểu trang đã xem;
(v) ngày và giờ truy cập; và
(vi) URL thoát.

Thông tin chúng tôi thu thập về bạn như vậy không phải là Dữ liệu cá nhân và vẫn ẩn danh trong mọi trường hợp. Chúng tôi không liên kết thông tin ẩn danh với bất kỳ Dữ liệu cá nhân nào khác trừ khi bạn đã đăng ký làm hội viên hoặc đăng nhập với tư cách hội viên tại thời điểm sử dụng. Theo đó, nếu bạn chưa xác định danh tính của mình trên Trang web, chẳng hạn như bằng cách đăng ký làm hội viên hoặc đăng nhập với tư cách hội viên, chúng tôi sẽ không liên kết hồ sơ sử dụng Trang web của chúng tôi với cá nhân bạn.

(b) Hội viên

Khi bạn đăng ký làm hội viên, chúng tôi sẽ thu thập thông tin về bạn để cung cấp toàn bộ quyền lợi hội viên cho bạn. Chúng tôi thu thập thông tin không có tính nhận dạng cũng như Dữ liệu cá nhân trực tiếp từ bạn khi bạn đăng ký lần đầu và tùy từng thời điểm sau đó nếu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin bổ sung.

Dữ liệu cá nhân có thể được Công ty thu thập bao gồm:

(i) họ và tên;
(ii) địa chỉ email;
(iii) địa chỉ cư trú;
(iv) số điện thoại;
(v) ảnh của bạn;
(vi) tuổi;
(vii) nghề nghiệp;
(viii) mô tả về ngoại hình;
(ix) thông tin thẻ tín dụng và thanh toán (nếu bạn cung cấp).

Để tuân thủ pháp luật và cho phép bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi đúng cách, chúng tôi cũng có thể thu thập một số Dữ liệu cá nhân thuộc danh mục đặc biệt, bao gồm:

(i) nguồn gốc chủng tộc hoặc dân tộc;
(ii) quan điểm chính trị;
(iii) đức tin tôn giáo hoặc tín ngưỡng;
(iv) niềm tin triết học hoặc tư cách thành viên công đoàn;
(v) sức khoẻ;
(vi) sở thích, thực hành hoặc khuynh hướng tình dục; và
(vii) lý lịch tư pháp (nếu bạn là cư dân Hoa Kỳ).

Kh truy cập và sử dụng Trang web, bạn đồng ý rõ ràng với việc thu thập và sử dụng Dữ liệu cá nhân trong danh mục đặc biệt của bạn theo các điều khoản của Tuyên bố về quyền riêng tư này. Bạn xác nhận và đồng ý rõ ràng với việc chuyển Dữ liệu cá nhân trong danh mục đặc biệt của bạn cho nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi, bao gồm các dịch vụ hẹn hò liên kết do Dating Group kiểm soát và điều hành

(c) Cookie và công nghệ theo dõi khác

Để cải thiện trải nghiệm của bạn trên Trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi khác, chẳng hạn như pixel tag, web beacon, ID thiết bị hoặc ID quảng cáo.

Bạn có thể từ chối sử dụng cookie bằng cách chọn cài đặt thích hợp trên trình duyệt, tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu bạn làm như vậy, bạn có thể không sử dụng được toàn bộ chức năng trên Trang web của chúng tôi.

Trang web của chúng tôi sử dụng Google Analytics, một dịch vụ truyền dữ liệu về lưu lượng truy cập trang web đến máy chủ Google ở Hoa Kỳ. Google Analytics không nhận dạng người dùng cá nhân hoặc liên kết địa chỉ IP của bạn với bất kỳ dữ liệu nào khác do Google nắm giữ. Chúng tôi sử dụng báo cáo do Google Analytics cung cấp để giúp chúng tôi hiểu lưu lượng truy cập và hoạt động sử dụng trang web.

Bạn có thể tùy chỉnh hoặc chọn không tham gia Google Analytics cho Quảng cáo hiển thị bằng cách sử dụng Cài đặt quảng cáo cho tài khoản Google của mình.

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi khác để hỗ trợ Google Analytics cho:

(i) tích hợp Google Marketing Platform;
(ii) Báo cáo về nhân khẩu học và sở thích;
(iii) Quảng cáo hiển thị bao gồm Tiếp thị lại và Báo cáo lượt hiển thị trên Google Display Network để quảng cáo trực tuyến dịch vụ của chúng tôi;
(iv) tối ưu hóa và cá nhân hóa dịch vụ quảng cáo dựa trên những lượt truy cập trước đây của bạn vào Trang web của chúng tôi; và
(v) báo cáo hoạt động sử dụng dịch vụ quảng cáo và tương tác với lượt hiển thị quảng cáo cũng như mối liên hệ của chúng với lượt truy cập vào trang web của chúng tôi.

Cookie và công nghệ theo dõi khác cũng có thể được bên thứ ba khác sử dụng để hỗ trợ phân tích.

(d) Tương tác của bên thứ ba

Chúng tôi có thể cho phép bên thứ ba, bao gồm nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền, công ty quảng cáo, nền tảng quản lý dữ liệu và mạng lưới quảng cáo phân phối quảng cáo trên Trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ dữ liệu hồ sơ của bạn với công ty liên kết của Cupid Media cho mục đích phân tích và tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo.

Các công ty này có thể sử dụng công nghệ theo dõi (chẳng hạn như cookie, pixel tag, web beacon, ID thiết bị hoặc ID quảng cáo) để thu thập thông tin về người dùng đã xem hoặc tương tác với quảng cáo của họ. Mọi thông tin bên thứ ba này thu thập qua cookie đều hoàn toàn ẩn danh và không thể dùng để nhận dạng. Ví dụ về bên thứ ba như vậy bao gồm: 360, Adobe, Akamai, Appnexus, Baidu, Bing, Cake, Chargeback.com, Criteo, Dating Group, Ecom Services, Facebook, Firebase, Google Ads, Google Ads Manager, Google Analytics, HotJar, Index Exchange, Naver, Olark, Oracle, Publift, Pubmatic, Pusher, RayGun, Rubicon Project, SDL, Sentient, Taboola, TikTok, Twitter, Urban Airship, Visa Inc. Yahoo, Yandex, Zero Bounce.

Bạn có thể từ chối sử dụng tính năng thu thập dữ liệu của bên thứ ba bằng cách chọn cài đặt thích hợp trên trình duyệt hoặc bằng cách tắt hồ sơ.

Ngoài ra, Trang web của chúng tôi có một số vị trí để bạn có thể truy cập vào các trang web của bên thứ ba không hoạt động theo Tuyên bố về quyền riêng tư này và không thuộc kiểm soát của chúng tôi. Trang web của bên thứ ba như vậy có thể thu thập Dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo chính sách quyền riêng tư của tất cả trang web bên thứ ba bạn truy cập.

(e) Quảng cáo

Chúng tôi hiển thị quảng cáo với người dùng không mua gói đăng ký. Người dùng không có gói đăng ký sẽ thấy quảng cáo từ nền tảng Google Ads Manager – sàn giao dịch quảng cáo mở cho phép nhà quảng cáo từ mọi nơi trên thế giới mua khoảng không quảng cáo thông qua mạng lưới quảng cáo Google và bên thứ 3 tương thích với Google Ad Exchange. Chúng tôi không cung cấp bất kỳ dữ liệu cá nhân nào cho Google Ads Manager ngoại trừ Ad token cho phép nhà quảng cáo phân biệt người dùng, nhưng không cho biết danh tính người dùng.

(f) Mạng xã hội

Công ty kết nối với các trang mạng xã hội như Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Pinterest, Weibo, Tiktok, v.v. Nếu bạn chọn "thích" hoặc "chia sẻ" thông tin từ Trang web của chúng tôi thông qua các dịch vụ này, bạn nên xem xét chính sách quyền riêng tư của dịch vụ liên quan. Nếu bạn là thành viên của một trang mạng xã hội, những kết nối này có thể cho phép trang mạng xã hội đó kết nối lượt truy cập của bạn vào Trang web này với Dữ liệu cá nhân khác.

5. Mục đích thu thập, lưu giữ, sử dụng và tiết lộ Dữ liệu cá nhân

(a) Chỉ thu thập từ bạn

Khi hợp lý hoặc thiết thực, chúng tôi sẽ chỉ thu thập Dữ liệu cá nhân về bạn trực tiếp từ bạn.

(b) Mục đích thu thập Dữ liệu cá nhân

Chúng tôi sẽ chỉ thu thập Dữ liệu cá nhân cần thiết một cách hợp lý để:

(i) cho phép chúng tôi xử lý đơn đăng ký hội viên của bạn và cho phép chúng tôi cung cấp dịch vụ cho bạn (bao gồm tạo hồ sơ có thể xem công khai, cho phép hội viên tìm kiếm hội viên khác phù hợp và cung cấp cơ chế liên lạc giữa các hội viên);
(ii) cho phép bạn dễ dàng truyền hoặc chuyển hồ sơ bạn đã tạo trên Trang web của chúng tôi sang trang web hoặc dịch vụ khác do chúng tôi sở hữu, điều hành hoặc liên kết, bao gồm dịch vụ khác do thành viên Dating Group cung cấp;
(iii) mục đích nghiên cứu và thống kê nội bộ của chúng tôi (bao gồm phân khúc thị trường và phân tích giá trị khách hàng);
(iv) cho phép chúng tôi chuyển tiếp cho bạn những thông tin hoặc tài liệu khác mà chúng tôi tin rằng bạn có thể quan tâm;
(v) cho phép đơn vị xử lý thanh toán xử lý khoản thanh toán bạn đã thực hiện cho chúng tôi; và
(vi) mọi mục đích khác được quy định trong Điều khoản sử dụng trang web của chúng tôi đều có sẵn trên Trang web của chúng tôi

("Mục đích chính").

Chúng tôi không bán Dữ liệu cá nhân cho bất kỳ bên thứ ba nào hoặc cung cấp Dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba vì bất kỳ mục đích kinh doanh nào (trừ khi được đề cập cụ thể trong Tuyên bố về quyền riêng tư này).

(c) Sử dụng và tiết lộ Dữ liệu cá nhân

Sử dụng Dữ liệu cá nhân cho Mục đính chính sẽ bao gồm hoạt động sử dụng Dữ liệu cá nhân trong quy trình ra quyết định tự động.

Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng hoặc tiết lộ Dữ liệu cá nhân về bạn cho mục đích khác ngoài Mục đích chính (là "Mục đích phụ") khi áp dụng những điều sau:

(i) Mục đích phụ liên quan đến Mục đích chính và nếu Dữ liệu cá nhân là Dữ liệu cá nhân trong danh mục đặc biệt thì Mục đích phụ liên quan trực tiếp đến Mục đích chính; và
(ii) bạn có lý do hợp lý để cho rằng chúng tôi sử dụng hoặc tiết lộ Dữ liệu cá nhân cho Mục đích phụ; hoặc
(iii) bạn đã đồng ý cho phép sử dụng hoặc tiết lộ cho Mục đích phụ; hoặc
(iv) việc sử dụng hoặc tiết lộ Dữ liệu cá nhân là bắt buộc hoặc được cho phép theo luật, quy định hoặc lệnh của tòa án.

Để quảng bá sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi tới bạn, chúng tôi cũng có thể cung cấp hàm băm về địa chỉ email của bạn (không cung cấp Dữ liệu cá nhân nào khác) cho bên thứ ba, chẳng hạn như Facebook và các công ty khác trong Dating Group, để hướng quảng cáo của chúng tôi đến bạn tốt hơn bằng cách sử dụng sản phẩm như Đối tượng tùy chỉnh của Facebook.

Việc đối chiếu địa chỉ email đã mã hoá bằng hàm băm của bạn sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích quảng cáo hàng hóa và dịch vụ của chúng tôi đến bạn và sẽ không được bên thứ ba đó sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác. Việc đối chiếu hàm băm địa chỉ email sẽ không được sử dụng để nhận dạng bạn hoặc địa chỉ email của bạn và chúng tôi sẽ không cung cấp thêm thông tin nào về bạn cho bên thứ ba đó. Trong trường hợp chuyển Dữ liệu cá nhân trong nội bộ tập đoàn, chúng tôi sẽ hỏi xin sự đồng ý từ bạn để thực hiện chuyển.

Bạn có thể rút lại quyết định đồng ý cho phép chúng tôi sử dụng Dữ liệu cá nhân cho Mục đích chính và Mục đích phụ bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ có trong khoản 1.1(b) của Tuyên bố về quyền riêng tư này. Tuy nhiên, hành động này có thể ảnh hưởng hoặc hạn chế khả năng bạn sử dụng Trang web và dịch vụ của Cupid Media.

(d) Lưu giữ Dữ liệu cá nhân

Chúng tôi sẽ sử dụng quy trình thực hành tốt nhất và thực hiện mọi bước hợp lý để bảo vệ Dữ liệu cá nhân chúng tôi lưu giữ khỏi:

(i) việc lạm dụng, can thiệp và mất mát; và
(ii) truy cập, sửa đổi hoặc tiết lộ trái phép.

Trong trường hợp hiếm xảy ra là có hoạt động vi phạm dữ liệu nghiêm trọng có khả năng gây rủi ro đến các quyền và quyền tự do của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho cơ quan giám sát có thẩm quyền trong khu vực pháp lý của bạn trong thời gian sớm nhất. Trong trường hợp có nguy cơ cao rằng một hoạt động vi phạm dữ liệu nghiêm trọng sẽ ảnh hưởng đến các quyền và quyền tự do của bạn, chúng tôi cũng sẽ thông báo cho bạn về hoạt động vi phạm đó.

(e) Tiết lộ ra nước ngoài

Mọi thông tin hồ sơ do bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ hiển thị công khai trên hồ sơ của bạn, bất kể vị trí của người xem. Khi tạo hồ sơ bạn xác nhận rằng người nhận ở nước ngoài sẽ có thể xem hồ sơ của bạn.

Để cung cấp hỗ trợ khách hàng, thực hiện các chức năng hành chính văn phòng, thực hiện các nhiệm vụ ngăn chặn gian lận hoặc cung cấp dịch vụ cho bạn, chúng tôi có thể cần cho phép nhân viên hoặc nhà cung cấp của chúng tôi (những người này hoặc nguồn lực của họ có thể nằm bên ngoài quốc gia nơi bạn cư trú) truy cập vào thông tin hồ sơ, thông tin thanh toán hoặc Dữ liệu cá nhân khác mà bạn đã cung cấp.

Chúng tôi đã triển khai biện pháp bảo mật để bảo vệ tính bảo mật cho Dữ liệu cá nhân của bạn. Tuy nhiên, như với mọi hoạt động truyền dữ liệu khác, rủi ro vi phạm dữ liệu vẫn hiện hữu. Có những trường hợp khi Dữ liệu cá nhân của bạn được truyền đến quốc gia bên thứ ba và tổ chức quốc tế không thuộc quyết định về các quốc gia thứ ba an toàn của Uỷ ban quy định bảo vệ dữ liệu chung hoặc phán quyết của cơ quan giám sát tương đương trong khu vực pháp lý của bạn. Hoạt động truyền đó là cần thiết để chúng tôi thực hiện nghĩa vụ của mình như được nêu trong Điều khoản sử dụng trang web của Cupid Media và để chúng tôi cung cấp dịch vụ cho bạn.

Khi cung cấp Dữ liệu cá nhân và Dữ liệu cá nhân trong danh mục đặc biệt, bạn đồng ý rõ ràng với hoạt động truyền và xử lý dữ liệu đó trên phạm vi quốc tế theo Tuyên bố về quyền riêng tư này, bao gồm nhưng không giới hạn ở mọi thành viên của Dating Group, với hiểu biết đầy đủ và có kiến thức về những rủi ro liên quan đến hoạt động truyền và xử lý đó.

Bạn có thể rút lại quyết định đồng ý vào bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi bằng thông tin liên hệ có trong khoản 1(b) của Tuyên bố về quyền riêng tư này. Tuy nhiên, hành động này có thể ảnh hưởng hoặc hạn chế khả năng bạn sử dụng Trang web và dịch vụ của Cupid Media.

Trong mọi trường hợp khác, chúng tôi sẽ chỉ tiết lộ Dữ liệu cá nhân cho người nhận là Quốc gia bên thứ ba hoặc Tổ chức quốc tế nếu việc tiết lộ thông tin đó được yêu cầu hoặc cho phép theo luật, quy định hoặc lệnh của tòa án.

(f) Thông tin không được yêu cầu

Nếu chúng tôi thu thập Dữ liệu cá nhân chúng tôi không tìm kiếm hoặc yêu cầu về bạn và nếu chúng tôi xác định rằng chúng tôi được phép thu thập thông tin đó một cách hợp pháp, chúng tôi sẽ xử lý thông tin đó theo các điều khoản của Tuyên bố về quyền riêng tư này. Trong mọi trường hợp khác, chúng tôi sẽ hủy hoặc hủy nhận dạng Dữ liệu cá nhân có liên quan ngay khi có thể, nếu việc đó hợp pháp và hợp lý.

(g) Thông tin không được bảo mật

Mọi tài liệu hoặc thông tin do bạn cung cấp để đưa vào hồ sơ hội viên bất kỳ sẽ được coi là không bảo mật và không độc quyền. Chúng tôi có thể sử dụng không hạn chế các tài liệu hoặc thông tin đó. Cụ thể, Cupid Media sẽ sử dụng tài liệu hoặc thông tin đó (bao gồm mọi thông tin hồ sơ, ảnh, video hoặc bản ghi âm) bạn đã cung cấp cho chúng tôi để sao chép hồ sơ của bạn vào bất kỳ trang web hẹn hò liên quan nào khác do Cupid Media sở hữu và điều hành hoặc là một phần của Dating Group. Hội viên hoặc người dùng khác của Trang web sẽ đọc được mọi tài liệu hoặc thông tin do bạn cung cấp.

(h) Liên lạc

Chúng tôi bảo lưu quyền gửi thư điện tử cho bạn về kết quả khớp hồ sơ đề xuất, cảnh báo cho thông báo hoạt động như cảnh báo về quan tâm hoặc cảnh báo về tin nhắn, khuyến mãi hoặc ưu đãi, thay đổi hoặc bổ sung cho dịch vụ của chúng tôi hoặc bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào của các doanh nghiệp liên kết của chúng tôi.

Nếu bạn là hội viên Trang web của chúng tôi, bạn có thể quản lý tùy chọn email bằng cách sử dụng cài đặt trên trang "Thông báo" để tùy chỉnh loại thông tin liên lạc qua email bạn muốn nhận.

6. Tiêu huỷ dữ liệu cá nhân

Chúng tôi sẽ chỉ giữ Dữ liệu cá nhân của bạn trong thời gian chúng tôi cần cho mục đích kinh doanh hợp pháp và theo yêu cầu của luật hiện hành. Chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để xoá mọi Dữ liệu cá nhân chúng tôi đang giữ về bạn, trong trường hợp:

(i) chúng tôi không còn cần Dữ liệu cá nhân cho các mục đích thu thập nữa và mặt khác, chúng tôi không có quyền giữ lại dữ liệu đó; và
(ii) pháp luật, quy định hoặc lệnh của tòa án không yêu cầu hoặc bắt buộc chúng tôi phải giữ lại thông tin.

Nếu thông tin nhất định đã được cung cấp cho bên thứ ba theo Tuyên bố về quyền riêng tư này, việc giữ lại thông tin đó sẽ tuân theo chính sách của bên thứ ba liên quan.

7. Quyền truy cập, chỉnh sửa và tính khả chuyển

(a) Quyền truy cập dữ liệu cá nhân

Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn quyền truy cập vào Dữ liệu cá nhân do chúng tôi nắm giữ liên quan đến bạn khi bạn yêu cầu, trừ trường hợp:

(i) việc trao quyền truy cập là phạm pháp; hoặc
(ii) việc từ chối quyền truy cập là bắt buộc hoặc được cho phép bởi hoặc theo luật, quy định hoặc lệnh của tòa án liên quan.

Để yêu cầu quyền truy cập vào Dữ liệu cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng thông tin được cung cấp trong khoản 1(b) của Tuyên bố về quyền riêng tư này.

Theo yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng một (1) tháng kể từ ngày nhận được yêu cầu và cung cấp Dữ liệu cá nhân được yêu cầu, trừ khi chúng tôi xác định rằng có một số lý do hoặc nghĩa vụ yêu cầu chúng tôi từ chối quyền truy cập vào Dữ liệu cá nhân.

(b) Tiết lộ cho bên thứ ba

Chúng tôi không bán Dữ liệu cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào. Trừ khi được đề cập cụ thể trong Tuyên bố về quyền riêng tư này, chúng tôi cũng không tiết lộ Dữ liệu cá nhân cho bất kỳ bên thứ ba nào vì các mục đích kinh doanh khác. Tuy nhiên, bất kể điều này, bạn có thể yêu cầu chúng tôi cung cấp xác nhận rằng Dữ liệu cá nhân của bạn chưa được bán cho bên thứ ba nào hoặc yêu cầu thông tin về bất kỳ bên thứ ba nào mà chúng tôi đã bán hoặc tiết lộ thông tin cho họ vì mục đích kinh doanh.

Bất kể điều nêu trên, trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có thể cung cấp Dữ liệu cá nhân của bạn cho nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba (để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ cho bạn), cho đơn vị liên kết điều hành dịch vụ hẹn hò do chúng tôi kiểm soát hoặc cho các thành viên khác của Dating Group (ví dụ: khi bạn yêu cầu chúng tôi chuyển hoặc truyền hồ sơ bạn đã tạo trên một trong các trang web của chúng tôi sang trang web hoặc dịch vụ hẹn hò khác).

(c) Tính khả chuyển của dữ liệu

Trong phạm vi không gây ảnh hưởng bất lợi đến quyền và quyền tự do của người khác và khi bạn đã gửi yêu cầu cho chúng tôi:

(i) trong trường hợp chúng tôi sử dụng phương tiện tự động hoá để xử lý Dữ liệu cá nhân, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn bản sao của Dữ liệu cá nhân đó ở định dạng có cấu trúc, phổ biến và có thể đọc được bằng máy; và
(ii) sau khi nhận được yêu cầu của bạn, nếu khả thi về mặt kỹ thuật, chúng tôi sẽ truyền trực tiếp dữ liệu cá nhân đến bên sở hữu dữ liệu khác.

(d) Thông tin nhạy cảm về mặt thương mại

Khi việc cấp cho bạn quyền truy cập vào Dữ liệu cá nhân dẫn đến tiết lộ thông tin nhạy cảm về mặt thương mại, chúng tôi sẽ không thể cấp quyền truy cập vào thông tin đó. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ thông báo tới bạn lý do cho quyết định của chúng tôi.

(e) Sử dụng bên trung gian

Trong trường hợp chúng tôi không thể trực tiếp cung cấp cho bạn quyền truy cập vào Dữ liệu cá nhân, chúng tôi có thể thuê bên trung gian để thực hiện dịch vụ đó nếu hợp lý.

(f) Chỉnh sửa và xoá Dữ liệu cá nhân

Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi là chính xác và cập nhật Dữ liệu cá nhân khi cần thiết. Nếu bạn không thể chỉnh sửa bất kỳ Dữ liệu cá nhân nào do chúng tôi nắm giữ vì bất kỳ lý do gì, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng thông tin được cung cấp trong khoản 1(b).

Nếu chúng tôi chọn không chỉnh sửa thông tin sau khi nhận được yêu cầu, trong vòng một tháng, chúng tôi sẽ thông báo lý do từ chối và cơ chế hiện có để bạn phản đối quyết định từ chối của chúng tôi.

Nếu bạn muốn xóa Dữ liệu cá nhân của mình, vui lòng gửi yêu cầu cho chúng tôi bằng thông tin liên hệ được cung cấp trong khoản 1.1(b). Những trường hợp duy nhất mà chúng tôi không thực hiện các bước hợp lý để xóa Dữ liệu cá nhân của bạn là khi chúng tôi cần lưu giữ dữ liệu đó theo điều khoản khác của Tuyên bố về quyền riêng tư này, GDPR hoặc vì bất kỳ lý do pháp lý nào khác. Tuy nhiên, hành động xóa Dữ liệu cá nhân có thể xóa tài khoản Cupid Media của bạn, có nghĩa là bạn không thể truy cập vào các dịch vụ của chúng tôi.

Nếu chúng tôi sửa hoặc xóa Dữ liệu cá nhân mà trước đó chúng tôi đã tiết lộ cho bên thứ ba theo Tuyên bố về quyền riêng tư của chúng tôi, chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để thông báo cho bên thứ ba về việc chỉnh sửa hoặc xóa và yêu cầu họ thực hiện tương tự.

(g) Từ chối chỉnh sửa hoặc xóa

Nếu chúng tôi từ chối hoặc không đồng ý cấp quyền truy cập vào Dữ liệu cá nhân hoặc từ chối chỉnh sửa hay xóa Dữ liệu cá nhân vào bất kỳ lúc nào, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn lý do từ chối hoặc không đồng ý.

(h) Giới hạn xử lý

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi giới hạn hoặc hạn chế cách chúng tôi xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ chỉ xử lý Dữ liệu cá nhân: khi có sự đồng ý của bạn; để thiết lập, thực thi hoặc bảo chữa trước khiếu nại pháp lý đối với chúng tôi; hoặc để bảo vệ quyền lợi của người khác.

(i) Chi phí

Dịch vụ truy cập, xóa và chỉnh sửa Dữ liệu cá nhân, bao gồm mọi hoạt động liên lạc liên quan, thường sẽ được cung cấp miễn phí.

Khi yêu cầu của bạn rõ ràng là vô căn cứ hoặc có tính chất quá mức (đặc biệt là do lặp đi lặp lại), chúng tôi có thể thu một khoản phí hợp lý để cung cấp thông tin, liên lạc hoặc thực hiện hành động được yêu cầu. Trong trường hợp yêu cầu của bạn rõ ràng là vô căn cứ hoặc có tính chất quá mức, chúng tôi cũng có thể từ chối yêu cầu.

(j) Quyền phản đối cụ thể

Nếu chúng tôi cần xử lý Dữ liệu cá nhân mà không cần bạn đồng ý vì các lý do:

(i) thực hiện một nhiệm vụ vì lợi ích công cộng;
(ii) thực hiện thẩm quyền nhà nước chúng tôi đã được trao; hoặc
(iii) trong trường hợp chúng tôi hoặc bên thứ ba có lợi ích hợp pháp để làm như vậy;

bạn sẽ có quyền phản đối việc sử dụng thông tin đó.

Nếu bạn phản đối việc chúng tôi sử dụng Dữ liệu cá nhân, chúng tôi sẽ không sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn trừ khi có căn cứ hợp pháp thuyết phục để chúng tôi sử dụng Dữ liệu cá nhân đó hoặc để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ trước các khiếu nại pháp lý.

Nếu chúng tôi đã thu thập Dữ liệu cá nhân của bạn theo Tuyên bố về quyền riêng tư này và chọn sử dụng Dữ liệu cá nhân đó cho mục đích tiếp thị trực tiếp (mà bạn đã đồng ý), thì bạn có quyền phản đối việc sử dụng đó bất cứ lúc nào.

Khi nhận được phản đối, chúng tôi sẽ ngừng sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị trực tiếp ngay khi có thể.

8. Phàn nàn

(a) Gửi phàn nàn

Nếu bạn tin rằng chúng tôi đã sử dụng hoặc tiết lộ Dữ liệu cá nhân trái với Tuyên bố về quyền riêng tư này hoặc vi phạm luật hiện hành thì bạn nên gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ privacy@cupidmedia.com.

Nếu bạn sống ở Liên minh Châu Âu và có phàn nàn hoặc thắc mắc về Dữ liệu cá nhân của mình, bạn cũng có thể liên hệ với đại diện VeraSafe ở Châu Âu của chúng tôi bằng thông tin liên hệ có trong khoản 1(b) của Tuyên bố về quyền riêng tư này.

Bạn cũng có quyền gửi đơn phàn nàn đến cơ quan giám sát liên quan trong khu vực pháp lý của bạn. Nếu bạn không chắc cơ quan nào là cơ quan giám sát liên quan của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn.

(b) Phản hồi của chúng tôi

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được phàn nàn, chúng tôi sẽ thông báo bằng văn bản về hành động liên quan đến phàn nàn mà chúng tôi đề xuất thực hiện và sẽ cung cấp thông tin về hành động bạn có thể thực hiện tiếp sau đó nếu bạn không hài lòng với phản hồi của chúng tôi.

9. Định nghĩa

"Công ty" là Cupid Media Pty Ltd (ACN 104 844 564), một công ty được đăng ký tại New South Wales, Úc và cũng bao gồm mọi pháp nhân hoặc công ty liên kết có liên quan (theo định nghĩa của những thuật ngữ đó trong Luật Công ty 2001 (Cth)) của Cupid Media Pty Ltd; Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

"Dating Group" là SOL Holdings Limited (No. HE342740, Cyprus) và mọi đơn vị liên kết hoặc có liên quan cung cấp dịch vụ hẹn hò cho khách hàng do Dating Group kiểm soát.

"Quy định bảo vệ dữ liệu chung""GDPR" là Quy định (EU) 2016/679 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu ngày 27 tháng 4 năm 2016 về bảo vệ thể nhân trong việc xử lý dữ liệu cá nhân và về việc dịch chuyển tự do các dữ liệu đó, đồng thời bãi bỏ Chỉ thị 95/46/EC.

"Tổ chức quốc tế" là tổ chức và cơ quan trực thuộc tuân theo công pháp quốc tế hoặc bất kỳ cơ quan nào khác được thành lập bởi hoặc trên cơ sở thỏa thuận giữa hai hoặc nhiều quốc gia.

"Dữ liệu cá nhân" là bất kỳ thông tin nào liên quan đến một thể nhân có thể nhận dạng ("chủ thể dữ liệu"); thể nhân có thể nhận dạng là người có thể được nhận dạng cụ thể, trực tiếp hoặc gián tiếp, bằng cách tham chiếu đến một số thông tin nhận dạng như tên, số định danh, dữ liệu vị trí, thông tin nhận dạng trực tuyến hoặc một hay nhiều yếu tố cụ thể về đặc trưng về thân thể, sinh lý, di truyền, tinh thần, kinh tế, văn hóa hoặc xã hội của thể nhân đó và bao gồm Dữ liệu cá nhân trong danh mục đặc biệt.

"Xử lý" là thao tác hoặc tổ hợp thao tác được thực hiện đối với dữ liệu cá nhân hoặc các bộ dữ liệu cá nhân, dù có dùng các phương thức tự động hoá hay không, chẳng hạn như thu thập, ghi âm, tổ chức, cấu trúc, lưu trữ, điều chỉnh hoặc thay đổi, truy xuất, tra cứu, sử dụng, tiết lộ bằng cách truyền, phân phối hoặc cung cấp, điều chỉnh hoặc kết hợp, hạn chế, xóa hoặc tiêu hủy.

"Dữ liệu cá nhân trong danh mục đặc biệt" là dữ liệu cá nhân tiết lộ nguồn gốc chủng tộc hoặc sắc tộc, quan điểm chính trị, niềm tin tôn giáo hoặc triết học, tư cách thành viên công đoàn, lý lịch tư pháp, dữ liệu di truyền và sinh trắc học nhằm mục đích nhận dạng duy nhất một thể nhân, dữ liệu liên quan đến sức khỏe hoặc dữ liệu liên quan đến đời sống tình dục hoặc xu hướng tình dục của bạn.

"Trang web liên quan" là bất kỳ trang web nào khác do Cupid Media Pty Ltd ACN 104 844 564 hoặc thành viên của Dating Group sở hữu, điều hành hoặc kiểm soát.