นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. คำชี้แจงความเป็นส่วนตัวของ Cupid Media

(อัพเดทล่าสุด 1 มิถุนายน 2020)

1.1 เบื้องต้น

(a) ทั่วไป

ThaiCupid.com (เว็บไซต์) ได้รับการเป็นเจ้าของและดำเนินการโดย Cupid Media Pty Ltd ACN 104 844 564 ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนของออสเตรเลีย (Cupid Media)

Cupid Media มุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ เราเข้าใจว่าผู้เข้าชมและผู้ใช้เว็บไซต์มีความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของพวกเขา และการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวใดๆ ที่ให้ไว้กับเรา

เราจะรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวตามคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวนี้และตามกฎหมายที่ใช้บังคับในเขตอำนาจศาลที่เรารวบรวมข้อมูลส่วนตัวเท่านั้น หากมีความไม่สอดคล้องกันระหว่างคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวนี้และกฎหมายที่ใช้บังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข้องจะมีผลบังคับใช้เหนือขอบเขตของความไม่สอดคล้องใดๆ

(b) การติดต่อ

รายละเอียดการติดต่อของเราคือ:

แบบฟอร์มการสนับสนุนออนไลน์:คลิกที่นี่(ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อการบริการที่เร็วที่สุด)

อีเมล: team@ ThaiCupid.com

โทรศัพท์: +61 7 5571 1181

หมายเลขแฟกซ์: +61 7 3103 4000

จดหมาย: ThaiCupid.com,PO Box 9304. Gold Coast MC, QLD 9726, Australia

ผู้อำนวยการ: Kristina Sakunts, William Alena

อีเมลสำหรับปัญหาเรื่องความเป็นส่วนตัว:privacy@cupidmedia.com

หากคุณอาศัยอยู่ในสหภาพยุโรป VeraSafe ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของ Cupid Media ในสหภาพยุโรปสำหรับเรื่องการปกป้องข้อมูล นอกเหนือไปจากการติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลการติดต่อของเราข้างต้น คุณยังสามารถติดต่อ VeraSafe ได้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณ หากมีคำถาม โปรดติดต่อ VeraSafe โดยใช้แบบฟอร์มการติดต่อนี้:https://www.verasafe.com/privacy-services/contact-article-27-representative

อีกทางเลือกหนึ่ง สามารถติดต่อ VeraSafe ได้ตามที่อยู่ต่อไปนี้:

ชื่อ:VeraSafe Czech Republic s.r.o
ที่อยู่: Klimentsk6 46 Prague 1, 11002 Czech Republic หรือ

ชื่อ:VeraSafe Ireland Ltd
ที่อยู่:Unit 3D North Point House, North Point Business Park, New Mallow Road, Cork T23AT2P, Ireland

(c) ความยินยอมของคุณ

คำชี้แจงความเป็นส่วนตัวนี้เป็นตัวกำหนดนโยบายของ Cupid Media ที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณในขณะที่คุณใช้เว็บไซต์และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องของ Cupid Media คำที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ เช่น "ข้อมูลส่วนตัว" และ "ข้อมูลส่วนตัวประเภทพิเศษ" ได้รับการให้คำนิยามไว้ในข้อ 1.8 ของของคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวนี้

เมื่อเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ คุณยินยอมให้มีการรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณตามข้อกำหนดของคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวนี้ เมื่อลงทะเบียนบัญชีหรือเข้าสู่ระบบในฐานะสมาชิกบนเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง คุณยินยอมให้มีการรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณและข้อมูลส่วนตัวประเภทพิเศษ

คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมในการรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณได้ตลอดเวลาโดยหยุดการใช้เว็บไซต์ที่เกี่ยวเนื่องกันหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง หากคุณเป็นสมาชิกที่ได้สร้างบัญชี คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมของคุณในการรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณและข้อมูลส่วนตัวประเภทพิเศษโดยหยุดการใช้บัญชีของคุณและร้องขอให้ระงับหรือลบบัญชีของคุณ สามารถร้องขอการระงับหรือลบผ่านบัญชีของคุณหรือติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลการติดต่อที่มีอยู่ในข้อ 1.1 (b) ของคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวนี้

โปรดทราบว่าในการที่จะลบข้อมูลส่วนตัวใดๆ ที่เราได้รวบรวมจากคุณไปแล้ว จะต้องดำเนินการตามกระบวนการที่กำหนดไว้ในข้อ 1.6 (f) ของคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวนี้

1.2 การปิดบังชื่อ

เนื่องจากลักษณะของบริการที่ให้โดย Cupid Media เป็นไปไม่ได้ที่เราจะดำเนินการกับคุณโดยไม่ทราบชื่อเต็มของคุณ เมื่อคุณลงทะเบียนใช้บริการของเรา คุณจะต้องระบุตัวตนของคุณและใช้ข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้อง

1.3 การรวบรวมข้อมูล

(a) ผู้ใช้ทั้งหมด

เมื่อใดก็ตามที่คุณ (รวมถึงผู้ใช้ที่ไม่ใช่สมาชิก) เข้าชมเว็บไซต์ของเรา เซิร์ฟเวอร์ของเราจะบันทึกข้อมูลโดยอัตโนมัติเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เช่น:

(i) ประเภทของเบราว์เซอร์ที่ใช้
(ii) URL ที่อ้างอิง
(iii) ที่อยู่ไอพี
(iv) จำนวนและประเภทของหน้าเว็บที่เข้าชม
(v) วันที่และเวลาที่เข้าชม และ
(vi) URL ขาออก

ข้อมูลที่เรารวบรวมเกี่ยวกับคุณนี้ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวและจะยังคงไม่ระบุตัวตน ไม่ว่าในกรณีใดๆ เราจะไม่เชื่อมโยงข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนกับข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ เว้นแต่ว่าคุณได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกหรือเข้าสู่ระบบในฐานะสมาชิกเมื่อใช้งาน ดังนั้นหากคุณไม่ได้ระบุตัวตนในเว็บไซต์ เช่น เมื่อลงทะเบียนเป็นสมาชิกหรือเข้าสู่ระบบในฐานะสมาชิก เราจะไม่เชื่อมโยงบันทึกการใช้เว็บไซต์ของคุณเข้ากับคุณเป็นการส่วนตัว

(b) สมาชิก

เมื่อคุณลงทะเบียนเป็นสมาชิก เราจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณเพื่อให้คุณได้รับสิทธิประโยชน์เต็มที่จากการเป็นสมาชิก เรารวบรวมข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนและข้อมูลส่วนตัวจากคุณโดยตรงเมื่อคุณลงทะเบียนครั้งแรกและหลังจากนั้นหากคุณให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับเรา

ข้อมูลส่วนตัวที่ Cupid Media อาจรวบรวม ได้แก่ :

(i) ชื่อเต็มของคุณ
(ii) ที่อยู่อีเมลของคุณ
(iii) ที่อยู่อาศัยของคุณ
(iv) หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ
(v) รูปถ่ายของคุณ
(vi) อายุของคุณ
(vii) อาชีพของคุณ
(viii) คำอธิบายลักษณะของคุณ
(ix) ข้อมูลบัตรเครดิตและการเรียกเก็บเงินของคุณ (หากได้รับจากคุณ)

เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายและเพื่อให้คุณสามารถใช้บริการของเราได้อย่างถูกต้อง เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนตัวประเภทพิเศษบางอย่าง เช่น:

(i) ต้นกำเนิด เผ่าพันธุ์ หรือเชื้อชาติของคุณ
(ii) ความคิดเห็นทางการเมืองของคุณ
(iii) ความเชื่อหรือความผูกพันทางศาสนาของคุณ
(iv) ความเชื่อทางปรัชญาหรือการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานของคุณ
(v) สุขภาพของคุณ
(vi) ความชอบ พฤติกรรม หรือรสนิยมทางเพศของคุณ และ
(vii) ประวัติความผิดทางอาญาของคุณ (หากคุณเป็นผู้พำนักอาศัยในสหรัฐอเมริกา)

เมื่อเข้าถึงและใช้เว็บไซต์ คุณยินยอมอย่างชัดเจนกับการรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนตัวประเภทพิเศษของคุณตามข้อกำหนดของคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวนี้

(c) คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ

เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของเรา เราอาจใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ เช่น แท็กพิกเซล เว็บบีคอน รหัสไอดีอุปกรณ์ หรือรหัสไอดีโฆษณา

คุณอาจปฏิเสธการใช้คุกกี้โดยเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมในเบราว์เซอร์ของคุณ อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าหากคุณทำเช่นนี้ คุณอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์นี้ได้เต็มรูปแบบ

เว็บไซต์ของเราใช้ Google Analytics ซึ่งเป็นบริการที่ส่งข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Google ในสหรัฐอเมริกา Google Analytics ไม่ได้ระบุผู้ใช้เป็นรายบุคคลหรือเชื่อมโยงที่อยู่ไอพีของคุณกับข้อมูลอื่นๆ ที่ครอบครองโดย Google เราใช้รายงานที่จัดทำโดย Google Analytics เพื่อช่วยให้เราเข้าใจการเข้าชมเว็บไซต์และการใช้งานหน้าเว็บ

คุณสามารถปรับแต่งหรือเลือกไม่ใช้ Google Analytics สำหรับโฆษณาแบบดิสเพลย์โดยใช้การตั้งค่าโฆษณาสำหรับบัญชี Google ของคุณ

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ เพื่อสนับสนุน Google Analytics สำหรับ:

(i) การผสานรวมกับแพลตฟอร์มการตลาดของ Google
(ii) การรายงานข้อมูลประชากรและความสนใจ
(iii) โฆษณาแบบดิสเพลย์ รวมถึงการปรับปรุงด้านการตลาดและการรายงานการแสดงผลเครือข่ายแบบดิสเพลย์ของ Google เพื่อโฆษณาบริการของเราทางออนไลน์
(iv) การปรับแต่งและปรับเปลี่ยนบริการโฆษณาตามการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณในอดีต และ
(v) การรายงานการใช้บริการโฆษณาและการโต้ตอบกับการแสดงผลโฆษณาและวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา

คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ อาจถูกใช้เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์โดยบุคคลที่สามอื่นๆ

เราอาจอนุญาตให้บุคคลที่สาม รวมถึงผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาต บริษัทโฆษณา แพลตฟอร์มการจัดการข้อมูล และเครือข่ายโฆษณาเพื่อให้บริการโฆษณาบนเว็บไซต์ของเรา

บริษัทเหล่านี้อาจใช้เทคโนโลยีการติดตาม (เช่น คุกกี้ พิกเซลแท็ก เว็บบีคอน รหัสไอดีอุปกรณ์ หรือรหัสไอดีโฆษณา) เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ที่เข้าชมหรือโต้ตอบกับโฆษณาของพวกเขา ข้อมูลใดๆ ที่บุคคลที่สามเหล่านี้รวบรวมผ่านคุกกี้นั้นไม่ระบุชื่ออย่างสมบูรณ์และไม่สามารถระบุตัวตนได้ ตัวอย่างของบุคคลที่สาม รวมถึง: 360, Adobe, Akamai, Appnexus, Baidu, Bing, Cake, chargeback.com, Criteo, District M, Ecom Services, Facebook, Firebase, Google Ads, Google Ads Manager, Google Analytics, HotJar, Index Exchange, Naver, Olark, Oracle, Publift, Pubmatic, Pusher, RayGun, Rubicon Project, SDL, Sentient, Taboola, TikTok, Twitter, Urban Airship, Visa Inc, Yahoo, Yandex, Zendesk, Zero Bounce.

คุณอาจปฏิเสธการใช้งานการรวบรวมข้อมูลของบุคคลที่สามโดยเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมในเบราว์เซอร์ของคุณหรือโดยปิดโปรไฟล์ของคุณ

มีหลายพื้นที่ในเว็บไซต์ของเราที่คุณสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่ไม่ได้ดำเนินการภายใต้คำชี้แจงความเป็นส่วนตัวนี้และเราไม่ได้ควบคุมพวกเขา เว็บไซต์ของบุคคลที่สามดังกล่าวอาจรวบรวมข้อมูลของคุณ รวมถึงข้อมูลส่วนตัว เราขอแนะนำให้คุณศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์บุคคลที่สามทั้งหมดที่คุณเข้าชม

(e) โซเชียลมีเดีย

Cupid Media ยังใช้อินเตอร์เฟสกับเว็บไซต์โซเชียลมีเดีย เช่น Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Pinterest, Weibo และอื่นๆ หากคุณเลือกที่จะ "ไลค์" หรือ "แชร์" ข้อมูลจากเว็บไซต์ของเราผ่านบริการเหล่านี้ คุณควรตรวจสอบคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวของบริการนั้นๆ หากคุณเป็นสมาชิกของเว็บไซต์โซเชียลมีเดีย อินเตอร์เฟสอาจอนุญาตให้เว็บไซต์โซเชียลมีเดียเชื่อมต่อการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณกับข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ

1.4 วัตถุประสงค์ของการรวบรวม ครอบครอง ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

(a) รวบรวมจากคุณเท่านั้น

ในกรณีที่เหมาะสมหรือสมควรในทางปฏิบัติ เราจะพยายามรวบรวมเฉพาะข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับคุณจากคุณโดยตรงเท่านั้น

(b) วัตถุประสงค์ของการรวบรวมข้อมูลส่วนตัว

เราจะรวบรวมเฉพาะข้อมูลส่วนตัวที่จำเป็นสำหรับ:

(i) การทำให้เราสามารถประมวลผลแอปพลิเคชันของคุณสำหรับการเป็นสมาชิกและทำให้เราสามารถให้บริการกับคุณ (รวมถึงการสร้างโปรไฟล์ที่เข้าชมได้ทั่วไปของคุณ การช่วยให้สมาชิกสามารถค้นหาสมาชิกที่เหมาะสม และกลไกการสื่อสารระหว่างสมาชิก)
(ii) การวิจัยภายในและวัตถุประสงค์ทางสถิติของเรา (รวมถึงการแบ่งส่วนตลาดและการวิเคราะห์มูลค่าของลูกค้า)
(iii) การช่วยให้เราสามารถส่งต่อข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่คุณเชื่อว่าอาจเป็นประโยชน์กับคุณไปให้คุณ
(iv) การเปิดใช้งานตัวประมวลผลการชำระเงินเพื่อประมวลผลการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก และ
(v) วัตถุประสงค์อื่นๆ ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ของเราที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของเรา

("วัตถุประสงค์หลัก")

เราจะไม่ขายข้อมูลส่วนตัวให้กับบุคคลที่สามหรือให้ข้อมูลส่วนตัวกับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจใดๆ (เว้นแต่ว่าจะมีการกล่าวถึงวัตถุประสงค์ทางธุรกิจโดยเฉพาะในคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวนี้)

(c) การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

การใช้ข้อมูลส่วนตัวเพื่อวัตถุประสงค์หลักจะรวมถึงการใช้ข้อมูลส่วนตัวในกระบวนการตัดสินใจโดยอัตโนมัติ

เราจะใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวกับคุณเพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์หลัก (ซึ่งเป็น "วัตถุประสงค์รอง") เฉพาะตามเงื่อนไขต่อไปนี้เท่านั้น:

(i) วัตถุประสงค์รองเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์หลัก และวัตถุประสงค์รองเกี่ยวข้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์หลักหากข้อมูลส่วนตัวเป็นข้อมูลส่วนตัวประเภทพิเศษ และ
(ii) คุณคาดหวังอย่างสมเหตุสมผลให้เราใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเพื่อวัตถุประสงค์รอง หรือ
(iii) คุณยินยอมให้มีการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์รอง หรือ
(iv) การใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวนั้นเป็นสิ่งจำเป็นหรือได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ หรือคำสั่งศาล

เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการของเรากับคุณ เราอาจให้แฮชที่อยู่อีเมลของคุณ (และไม่มีข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ) กับบุคคลที่สาม เช่น Facebook เพื่อกำหนดเป้าหมายการโฆษณาของเราให้ดีขึ้น โดยใช้ผลิตภัณฑ์ เช่น กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองของ Facebook

การเปรียบเทียบแฮชของที่อยู่อีเมลของคุณจะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมสินค้าและบริการของเรากับคุณเท่านั้น และจะไม่ถูกใช้โดยบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด การเปรียบเทียบแฮชของที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกใช้เพื่อระบุตัวคุณหรือที่อยู่อีเมลของคุณ และเราจะไม่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณกับบุคคลที่สาม

คุณอาจเพิกถอนการยินยอมให้เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์หลักและรองได้ตลอดเวลาด้วยการติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลติดต่อที่อยู่ในข้อ 1.1 (b) ของ คำชี้แจงความเป็นส่วนตัวนี้ อย่างไรก็ตามสิ่งนี้อาจส่งผลกระทบหรือจำกัดความสามารถของคุณในการใช้เว็บไซต์และบริการของ Cupid Media

(d) การครอบครองข้อมูลส่วนตัว

เราจะใช้กระบวนการปฏิบัติที่ดีที่สุดและดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวที่เราครอบครองจาก:

(i) การใช้งานที่ผิดวิธี การรบกวน และการสูญเสีย และ
(ii)การเข้าถึง การดัดแปลง หรือการเปิดเผยที่ไม่ได้รับอนุญาต

ในกรณีที่ไม่น่าเป็นไปได้ของการละเมิดข้อมูลอย่างร้ายแรงซึ่งมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อสิทธิและเสรีภาพของคุณ เราจะแจ้งให้หน่วยงานกำกับดูแลที่เหมาะสมทราบโดยไม่ล่าช้า ในกรณีที่มีความเสี่ยงสูงที่การละเมิดข้อมูลอย่างร้ายแรงจะส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของคุณ เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการละเมิดดังกล่าวด้วย

(e) การเปิดเผยในต่างประเทศ

ข้อมูลโปรไฟล์ใดๆ ที่คุณให้ไว้กับเราจะสามารถเข้าชมได้แบบสาธารณะในโปรไฟล์ของคุณโดยไม่คำนึงถึงตำแหน่งของผู้เข้าชม เมื่อสร้างโปรไฟล์ คุณรับทราบว่าผู้รับในต่างประเทศจะสามารถเข้าชมโปรไฟล์ของคุณได้

เพื่อให้การสนับสนุนลูกค้า ทำหน้าที่สนับสนุนระบบหลังบ้าน ดำเนินการป้องกันการฉ้อโกง หรือให้บริการกับคุณ เราอาจต้องอนุญาตให้พนักงานหรือซัพพลายเออร์ของเรา (ซึ่งอาจตั้งอยู่หรือมีแหล่งทรัพยากรตั้งอยู่นอกประเทศที่คุณพำนัก) เข้าถึงข้อมูลโปรไฟล์ของคุณ ข้อมูลการเรียกเก็บเงิน หรือข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ ที่คุณได้ให้ไว้

เราได้ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของคุณ อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับการถ่ายโอนข้อมูลใดๆ ยังคงมีความเสี่ยงของการละเมิดข้อมูล อาจมีกรณีที่ข้อมูลส่วนตัวของคุณถูกถ่ายโอนไปยังประเทศของบุคคลที่สามและองค์กรระหว่างประเทศซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้การตัดสินใจที่เพียงพอโดยคณะกรรมการระเบียบคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว การถ่ายโอนดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อให้เราสามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ของ Cupid Media และเพื่อให้เราสามารถให้บริการแก่คุณได้

เมื่อให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณและข้อมูลส่วนตัวประเภทพิเศษ คุณได้ยินยอมอย่างชัดเจนต่อการถ่ายโอนระหว่างประเทศและการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวตามคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวนี้อย่างเต็มรูปแบบ และทราบถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนและการประมวลผล

คุณสามารถเพิกถอนคำยินยอมของคุณได้ตลอดเวลาด้วยการติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลการติดต่อที่มีอยู่ในข้อ 1.1 (b) ของคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวนี้ อย่างไรก็ตามสิ่งนี้อาจส่งผลกระทบหรือจำกัดความสามารถของคุณในการใช้เว็บไซต์และบริการของ Cupid Media

ในกรณีอื่นๆ ทั้งหมด เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้กับผู้รับในประเทศของบุคคลที่ 3หรือองค์กรระหว่างประเทศหากการเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นสิ่งจำเป็นหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือคำสั่งศาล

(f) ข้อมูลที่ไม่ได้ร้องขอ

หากเรารวบรวมข้อมูลส่วนตัวที่เราไม่ได้ค้นหาหรือร้องขอ และหากเราพิจารณาแล้วว่าเราได้รับอนุญาตให้รวบรวมข้อมูลนั้นตามข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ในกรณีอื่นๆ ทั้งหมดเราจะทำลายหรือยกเลิกการระบุตัวตนของข้อมูลนั้นโดยเร็วที่สุด หากมีความถูกต้องตามกฎหมายและมีความเหมาะสมในการทำเช่นนั้น

(g) ข้อมูลที่ไม่เป็นความลับ

เนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ ที่คุณให้ไว้เพื่อรวมไว้ในโปรไฟล์สมาชิกใดๆ จะถือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความลับและไม่มีกรรมสิทธิ และเราอาจใช้เนื้อหาหรือข้อมูลดังกล่าวโดยไม่มีข้อจำกัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Cupid Media จะใช้เนื้อหาหรือข้อมูลดังกล่าว (รวมถึงข้อมูลโปรไฟล์ รูปถ่าย วิดีโอ หรือการบันทึกเสียง) ที่คุณให้ไว้กับเราเพื่อคัดลอกโปรไฟล์ของคุณไปยังเว็บไซต์หาคู่ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่ Cupid Media เป็นเจ้าของและดำเนินการ เนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ ที่คุณให้ไว้จะพร้อมใช้งานสำหรับการอ่านของสมาชิกหรือผู้ใช้อื่นๆ ของเว็บไซต์

(h) การสื่อสาร

เราขอสงวนสิทธิ์ในการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงคุณเกี่ยวกับการจับคู่โปรไฟล์ที่แนะนำ การแจ้งเตือนกิจกรรม เช่น การแจ้งเตือนความสนใจหรือการแจ้งเตือนข้อความ โปรโมชั่นหรือข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงหรือการเพิ่มเติมบริการของเรา หรือผลิตภัณฑ์และบริการใดๆ ของธุรกิจในเครือของเรา

หากคุณเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ของเรา คุณสามารถจัดการการตั้งค่าอีเมลของคุณโดยใช้การตั้งค่าในหน้า "การแจ้งเตือน" เพื่อกำหนดประเภทของการสื่อสารทางอีเมลที่คุณต้องการรับได้

1.5 การทำลายข้อมูลส่วนตัว

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้นานเท่าที่เราต้องการเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ถูกกฎหมายและตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น เราจะดำเนินการตามสมควรในการลบข้อมูลส่วนตัวใดๆ ที่เรามีเกี่ยวกับคุณ โดยที่:

(i) เราไม่ต้องการข้อมูลส่วนตัวอีกต่อไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการรวบรวมและเราไม่มีสิทธิ์เก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว และ
(ii) เราไม่จำเป็นหรือมีภาระผูกพันตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือคำสั่งศาลในการเก็บรักษาข้อมูล

หากมีการให้ข้อมูลบางอย่างแก่บุคคลที่สามตามคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวนี้ การเก็บรักษาข้อมูลนั้นจะเป็นไปตามนโยบายของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง

1.6 การเข้าถึง การแก้ไข และการเคลื่อนย้าย

(a) การเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว

เราจะให้สิทธิการเข้าถึงแก่คุณเมื่อมีการร้องขอข้อมูลส่วนตัวที่เราครอบครองซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณ ยกเว้นในขอบเขตที่:

(i) การให้สิทธิ์เข้าถึงนั้นผิดกฎหมาย หรือ
(ii)การปฏิเสธการเข้าถึงเป็นสิ่งจำเป็นหรือได้รับอนุญาตโดยหรือภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ หรือคำสั่งศาลที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการร้องขอการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณ โปรดติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดที่ให้ไว้ในข้อ 1.1 (b) ของคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวนี้

ตามคำขอของคุณ เราจะติดต่อคุณภายในหนึ่ง (1) เดือนนับจากวันที่ได้รับคำขอของคุณและให้ข้อมูลส่วนตัวที่คุณร้องขอ เว้นแต่ว่าเรามีเหตุผลหรือข้อผูกพันบางประการที่ทำให้เราต้องระงับการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว

(b) การเปิดเผยต่อบุคคลที่สาม

เราจะไม่ขายข้อมูลส่วนตัวของคุณไปยังบุคคลที่สาม นอกจากจะถูกระบุไว้โดยเฉพาะในคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวนี้ เรายังจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณไปยังบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอื่นๆ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถร้องขอได้ตลอดเวลาเพื่อให้เรายืนยันว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณไม่ได้ถูกขายให้กับบุคคลที่สาม หรือเพื่อขอรายละเอียดของบุคคลที่สามที่มีการขายหรือเปิดเผยข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ

(c) การเคลื่อนย้ายข้อมูล

ตราบเท่าที่ไม่ได้ส่งผลเสียต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นและคุณได้สื่อสารคำขอกับเรา:

(i) เมื่อเราใช้วิธีการอัตโนมัติในการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณ เราจะให้สำเนาของข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวในรูปแบบที่มีโครงสร้าง เป็นสากล และอ่านได้โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และ
(ii) หลังจากได้รับคำขอของคุณ โดยทางเทคนิคแล้วเราจะส่งข้อมูลส่วนตัวของคุณไปยังผู้ครอบครองข้อมูลรายอื่นโดยตรง

(d) ข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนในเชิงพาณิชย์

เมื่อการให้คุณเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณจะเปิดเผยข้อมูลที่ละเอียดอ่อนในเชิงพาณิชย์ เราไม่สามารถให้คุณเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตามเราจะให้เหตุผลเบื้องหลังการตัดสินใจของเรา

(e) การใช้คนกลาง

ในกรณีที่เราไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณได้โดยตรง เราอาจทำการว่าจ้างบริการคนกลางได้หากเป็นเรื่องสมเหตุสมผล

(f) การแก้ไขและลบข้อมูลส่วนตัว

การตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่คุณให้กับเรานั้นถูกต้องและการอัปเดตข้อมูลส่วนตัวของคุณตามที่จำเป็นนั้นเป็นความรับผิดชอบของคุณ หากด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณไม่สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวใดๆ ที่เราเก็บไว้ โปรดติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดที่ให้ไว้ในข้อ 1.1 (b)

หากหลังจากได้รับคำขอของคุณแล้วเราเลือกที่จะไม่แก้ไขข้อมูลของคุณ เราจะแจ้งให้คุณทราบภายในหนึ่งเดือนหลังจากที่เราปฏิเสธถึงเหตุผลและกลไกที่คุณสามารถคัดค้านการปฏิเสธของเราได้

หากคุณต้องการลบข้อมูลส่วนตัวของคุณ โปรดสื่อสารคำขอของคุณกับเราโดยใช้ข้อมูลติดต่อที่ให้ไว้ในข้อ 1.1 (b) สถานการณ์เดียวที่เราจะไม่ดำเนินการตามสมควรในการลบข้อมูลส่วนตัวของคุณคือ เมื่อเราจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ระเบียบคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว (GDPR) หรือด้วยเหตุผลทางกฎหมายอื่นๆ อย่างไรก็ตามการลบข้อมูลส่วนตัวของเราอาจส่งผลให้มีการลบบัญชี Cupid Media ของคุณ และจะทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงบริการของเราได้

หากเราแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับคุณที่เราเคยเปิดเผยต่อบุคคลที่สามตามคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวของเรา เราจะดำเนินการตามสมควรเพื่อแจ้งให้บุคคลที่สามทราบถึงการแก้ไขหรือลบ และขอให้พวกเขาดำเนินการเช่นเดียวกัน

(g) การปฏิเสธที่จะแก้ไขหรือลบ

หากเราปฏิเสธหรือไม่อนุญาตการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณ หรือปฏิเสธที่จะแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนตัวของคุณ เราจะให้เหตุผลของการปฏิเสธหรือการไม่อนุญาตดังกล่าว

(h) ข้อจำกัดของการประมวลผล

คุณอาจขอให้เราจำกัดหรือยับยั้งวิธีการที่เราจัดการและประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณ ในกรณีนี้เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณโดยได้รับความยินยอมจากคุณเท่านั้น เพื่อการจัดตั้ง การดำเนินการ หรือการป้องกันข้อเรียกร้องทางกฎหมายกับเรา หรือเพื่อการคุ้มครองสิทธิของบุคคลอื่นๆ

(i) ค่าใช้จ่าย

การเข้าถึง การลบ และการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของคุณ รวมถึงการสื่อสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องนั้นจะได้รับการจัดการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่คำขอของคุณไม่มีเหตุผลหรือมีจำนวนมากเกินไป (โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากความซ้ำซ้อน) เราอาจเลือกที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมกับคุณโดยคำนึงถึงค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการการให้ข้อมูลหรือการสื่อสาร ในกรณีที่คำขอของคุณไม่มีเหตุผลหรือมีจำนวนมากเกินไป เราอาจปฏิเสธคำขอของคุณ

(j) สิทธิ์ในการคัดค้านที่เฉพาะเจาะจง

หากเราจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณด้วยเหตุผลใน:

(i) การทำงานเพื่อสาธารณประโยชน์
(ii) การดำเนินการของหน่วยงานทางการที่มีสิทธิอย่างเด็ดขาดเหนือเรา หรือ
(iii) เมื่อต้องดำเนินการเพื่อผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของเราหรือผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของบุคคลที่สาม

คุณจะมีสิทธิ์คัดค้านการใช้งานดังกล่าว

หากคุณคัดค้านการใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ เราจะละเว้นจากการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณ เว้นแต่เราจะมีเหตุโดยชอบด้วยกฎหมายในการใช้ข้อมูลส่วนตัวนั้น หรือเพื่อการจัดตั้ง การดำเนินการ หรือการป้องกันข้อเรียกร้องทางกฎหมาย

หากเราได้รวบรวมข้อมูลส่วนตัวของคุณตามคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวนี้ และเลือกที่จะใช้ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวเพื่อจุดประสงค์ด้านการตลาดทางตรง (ซึ่งคุณยินยอม) คุณมีสิทธิคัดค้านการดำเนินการดังกล่าวได้ตลอดเวลา

เมื่อได้รับการคัดค้าน เราจะหยุดใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดทางตรงในทันทีที่เป็นไปตามเหตุผลอันควร

1.7 การร้องเรียน

(a) การร้องเรียน

หากคุณเชื่อว่าเราได้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณในลักษณะที่ขัดต่อคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวนี้หรือละเมิดกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ คุณควรส่งอีเมลถึงเราที่privacy@cupidmedia.com

หากคุณอาศัยอยู่ในสหภาพยุโรปและมีข้อร้องเรียนหรือคำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของคุณ คุณสามารถติดต่อตัวแทนในยุโรปของเรา VeraSafe โดยใช้ข้อมูลการติดต่อที่อยู่ในข้อ 1.1 (b) ของคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวนี้

คุณมีสิทธิ์ยื่นเรื่องร้องเรียนกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องในเขตอำนาจศาลของคุณ หากคุณไม่แน่ใจว่าหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องของคุณคือใคร โปรดติดต่อเราเพื่อขอรับความช่วยเหลือ

(b) การตอบสนองของเรา

ภายใน 30 วันหลังจากได้รับข้อร้องเรียนของคุณ เราจะแจ้งให้คุณทราบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการดำเนินการที่เราเสนอให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของคุณ และเราจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการเพิ่มเติมที่คุณสามารถทำได้หากคุณไม่พอใจกับการตอบสนอง

1.8 คำนิยาม

"ระเบียบคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว" และ "GDPR" หมายถึง กฎระเบียบ (สหภาพยุโรป) 2016/679 ของรัฐสภายุโรปและสภาในวันที่ 27 เมษายน 2016 ว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองบุคคลธรรมดาซึ่งเกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวและการเคลื่อนย้ายข้อมูลดังกล่าวอย่างอิสระและการยกเลิกข้อกำหนด 9S/46/EC

"องค์กรระหว่างประเทศ" หมายถึง องค์กรและหน่วยงานในสังกัดภายใต้กฎหมายสาธารณะระหว่างประเทศหรือหน่วยงานอื่นใดที่จัดตั้งขึ้นโดยหรือตามข้อตกลงระหว่างสองประเทศขึ้นไป

"ข้อมูลส่วนตัว" หมายถึง ข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดาซึ่งสามารถระบุตัวตนได้ ('เจ้าของข้อมูล') บุคคลธรรมดาที่สามารถระบุตัวตนได้คือบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการอ้างอิงถึงข้อมูลระบุตัวตน เช่น ชื่อ หมายเลขประจำตัวบุคคล ข้อมูลสถานที่ตั้ง ข้อมูลระบุตัวตนออนไลน์คือหนึ่งหรือหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับร่างกาย สรีรวิทยา พันธุกรรม จิตใจ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม หรืออัตลักษณ์ทางสังคมของบุคคลธรรมดานั้น และรวมถึงข้อมูลส่วนตัวประเภทพิเศษ

"การประมวลผล" หมายถึง การดำเนินการใดๆ หรือชุดการทำงานที่ดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัวหรือชุดข้อมูลส่วนตัว ไม่ว่าจะด้วยวิธีอัตโนมัติ เช่น การรวบรวม การบันทึก การจัดเรียง การจัดโครงสร้าง การจัดเก็บ การดัดแปลง หรือการกู้คืน การสืบค้น การให้คำปรึกษา การใช้ การเปิดเผยโดยการส่ง การเผยแพร่หรือการทำให้พร้อมใช้งาน การจัดตำแหน่งหรือการรวมกัน การจำกัด การลบ หรือการทำลาย

"ข้อมูลส่วนตัวประเภทพิเศษ" หมายถึง ข้อมูลส่วนตัวที่เปิดเผยถึงเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อทางศาสนาหรือปรัชญา การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน ประวัติอาชญากรรมของคุณ ข้อมูลทางพันธุกรรมและชีวภาพเพื่อจุดประสงค์เฉพาะของการระบุตัวตนบุคคลธรรมดา ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชีวิตด้านเพศหรือรสนิยมทางเพศของคุณ

"เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง" หมายถึง เว็บไซต์อื่นๆ ที่ได้รับการเป็นเจ้าของ ดำเนินการ หรือควบคุมโดย Cupid Media Pty Ltd ACN 104 844 564