Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Cupid Media

(Ostatnia aktualizacja 4 stycznia 2024)

1. Postanowienia wstępne

(a) Postanowienia ogólne

ThaiCupid (Witryna) stanowi własność i jest prowadzona przez Spółkę, która jest częścią grupy spółek Dating Group.

Spółka zobowiązuje się do ochrony prywatności użytkowników. Zdajemy sobie sprawę z tego, że odwiedzający Witrynę i jej użytkownicy są zainteresowani ochroną swojej prywatności, a także poufnością i bezpieczeństwem wszelkich podawanych Danych Osobowych.

Będziemy zbierać, wykorzystywać i ujawniać Dane Osobowe wyłącznie zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności oraz przepisami prawa obowiązującymi na obszarach prawnych, na których zbieramy Dane Osobowe. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy niniejszą Polityką Prywatności a obowiązującym prawem, wiążące w zakresie tych rozbieżności są właściwe normy prawa.

Administratorem danych witryny jest „Cupid Media Pty Ltd” z siedzibą w Nowej Południowej Walii w Australii.

(b) Kontakt

Dane kontaktowe Cupid Media są następujące:

Internetowy formularz pomocy: Kliknij tutaj (najszybsza możliwość uzyskania pomocy)

E-mail: team@ThaiCupid

Telefon: +61 7 5571 1181

Numer faksu: +61 7 3103 4000

Adres pocztowy: ThaiCupid, PO Box 795, Southport BC, QLD 4215, Australia

E-mail do kontaktu w sprawach dotyczących prywatności: privacy@cupidmedia.com

W przypadku użytkownika zamieszkującego w Unii Europejskiej przedstawicielem Spółki ds. ochrony danych na tym obszarze jest VeraSafe. Oprócz kontaktu z Cupid Media przy pomocy powyższych danych, użytkownik może zwracać się do VeraSafe w sprawach związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych. Aby złożyć takie zapytanie, należy skontaktować się z VeraSafe za pomocą poniższego formularza: https://www.verasafe.com/privacy-services/contact-article-27-representative.

Ponadto z VeraSafe można skontaktować się korzystając z poniższych adresów:

Imię i nazwisko: VeraSafe Czech Republic s.r.o
Adres: Klimentská 46 Praha 1, 11002 Czech Republic; lub

Imię i nazwisko: VeraSafe Ireland Ltd
Adres: Unit 3D North Point House, North Point Business Park, New Mallow Road, Cork T23AT2P, Irlandia.

W przypadku użytkownika zamieszkującego w Wielkiej Brytanii przedstawicielem Spółki ds. ochrony danych na tym obszarze jest VeraSafe na podstawie brytyjskiego Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (General Data Protection Regulation). Oprócz kontaktu z Cupid Media przy pomocy powyższych danych, użytkownik może zwracać się do VeraSafe w sprawach związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych. Aby złożyć takie zapytanie, należy skontaktować się z VeraSafe za pomocą poniższego formularza: https://verasafe.com/public-resources/contact-data-protection-representative lub przez telefon pod numerem: +44 (20) 4532 2003.

Ponadto z VeraSafe można skontaktować się korzystając z poniższych adresów:

VeraSafe United Kingdom Ltd.
37 Albert Embankment
London SE1 7TL
Wielka Brytania

2. Podstawa zbierania danych

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady, którymi Spółka kieruje się w zakresie zbierania i wykorzystywania Danych Osobowych użytkownika podczas korzystania przez niego z Witryny i Witryn Powiązanych Cupid Media lub z jakiejkolwiek powiązanej witryny Dating Group. Wyrażenia pisane wielką literą, takie jak „Dane Osobowe” i „Dane Osobowe Szczególnej Kategorii”, zostały zdefiniowane w pkt 9 niniejszej Polityki Prywatności.

Zbierając Dane Osobowe użytkownika, Cupid Media robi to w oparciu o następującą podstawę:

(a) Usługi kontraktowe

W sytuacji, gdy użytkownik założył konto poprzez Witrynę lub jedną z Witryn Powiązanych Cupid Media lub witrynę prowadzoną przez Dating Group i zażądał, aby spółka Cupid Media świadczyła usługi na jego rzecz, konieczne będzie zbieranie i wykorzystywanie Danych Osobowych użytkownika, aby:

(i) zawrzeć umowę z użytkownikiem; i


(ii) świadczyć na rzecz użytkownika usługi dostępne przez Witrynę.

(b) Uzasadnione cele gospodarcze

W sytuacji, gdy spółka Cupid Media nie zbiera i nie wykorzystuje Danych Osobowych użytkownika w celu zawarcia z nim umowy lub świadczenia usług na jego rzecz, nadal może zbierać i wykorzystywać Dane Osobowe użytkownika, jeżeli uzna, że:

(i) zbieranie i wykorzystywanie danych nie będzie miało niekorzystnego wpływu na użytkownika;
(ii) zbieranie i wykorzystywanie danych odbywa się zgodnie z tym, czego użytkownik może racjonalnie oczekiwać w kontekście wykorzystywania przez nas Danych Osobowych użytkownika; i
(iii) jest ono konieczne do realizowania prawnie uzasadnionych interesów spółki Cupid Media.

Może to obejmować, między innymi, wykorzystywanie Danych Osobowych użytkownika do ulepszania Witryny lub zakresu oferowanego użytkownikowi.

(c) Zgodność z prawem

Istnieją pewne sytuacje, w których spółka Cupid Media może być zobligowana do przetwarzania Danych Osobowych użytkownika w celu zachowania zgodności z przepisami prawa, na przykład jeżeli spółka podlega nakazowi wydanemu przez sąd lub organ regulacyjny, który wymaga takiego przetwarzania.

(d) Zgoda użytkownika

Poprzez odwiedzanie i korzystanie z Witryny, użytkownik wyraża zgodę na zbieranie i wykorzystywanie jego Danych Osobowych zgodnie z warunkami niniejszej Polityki Prywatności. Poprzez założenie konta lub logowanie się w charakterze członka w Witrynie lub Witrynie Powiązanej, użytkownik wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego Danych Osobowych i Danych Osobowych Szczególnej Kategorii.

Użytkownik może wycofać zgodę na zbieranie i wykorzystywanie jego Danych Osobowych w dowolnym momencie, zaprzestając korzystania z danej Witryny lub Witryny Powiązanej. Jeśli użytkownik jest członkiem, który założył konto, może wycofać zgodę na zbieranie i wykorzystywanie jego Danych Osobowych i Danych Osobowych Szczególnej Kategorii, zaprzestając korzystania z konta i zgłaszając żądanie zawieszenia lub usunięcia konta. O zawieszenie lub usunięcie konta można zwrócić się za pośrednictwem konta użytkownika lub kontaktując się z Cupid Media przy pomocy danych kontaktowych podanych w pkt 1(b) niniejszej Polityki Prywatności.

Należy zwrócić uwagę na to, że w celu usunięcia jakichkolwiek Danych Osobowych, które zostały już zebrane od użytkownika, żądanie musi zostać zgłoszone zgodnie z procedurą określoną w pkt 7(f) niniejszej Polityki Prywatności.

3. Anonimowość

Mając na uwadze charakter świadczonych usług, Spółka wymaga ze względów praktycznych podania przez użytkownika jego pełnego imienia i nazwiska. Rejestrując się do celów korzystania z usług Cupid Media, użytkownik zobowiązany jest do zidentyfikowania się oraz podania zgodnych z prawdą i dokładnych informacji.

4. Zbieranie danych

(a) Wszyscy użytkownicy

Za każdym razem, gdy użytkownicy (w tym użytkownicy niebędący członkami) odwiedzają Witrynę Cupid Media, serwery Cupid Media automatycznie rejestrują w celach statystycznych informacje na temat korzystania przez nich z Witryny, takie jak:

(i) rodzaj używanej przeglądarki;
(ii) adres URL strony odsyłającej;
(iii) adres IP;
(iv) liczba i rodzaj przeglądanych stron;
(v) data i czas odwiedzin; oraz
(vi) adres URL wyjścia.

Powyższe informacje zbierane o użytkowniku przez Cupid Media nie stanowią Danych Osobowych i zawsze pozostają anonimowe. Anonimowe informacje nie są łączone z żadnymi Danymi Osobowymi, chyba że użytkownik zarejestruje lub zaloguje się jako członek podczas korzystania z Witryny. Odpowiednio, jeżeli użytkownik nie zidentyfikował się w Witrynie, na przykład rejestrując lub logując się jako członek, Cupid Media nie łączy zapisu korzystania z Witryny osobiście z danym użytkownikiem.

(b) Członkowie

Po rejestracji użytkownika jako członka, Cupid Media zbiera o nim informacje w celu zapewnienia pełnych korzyści wynikających z członkostwa. Cupid Media zbiera nieidentyfikujące informacje oraz Dane Osobowe od użytkownika bezpośrednio w sytuacji, gdy użytkownik rejestruje się po raz pierwszy, a później także za każdym razem, kiedy użytkownik podaje Cupid Media dodatkowe informacje.

Dane Osobowe, które mogą być zbierane przez Spółkę, obejmują:

(i) pełne imię i nazwisko użytkownika;
(ii) adres e-mail użytkownika;
(iii) adres zamieszkania użytkownika;
(iv) numer telefonu użytkownika;
(v) zdjęcie użytkownika;
(vi) wiek użytkownika;
(vii) zajęcie użytkownika;
(viii) opis wyglądu użytkownika;
(ix) dane karty kredytowej i dane do rozliczeń (jeśli zostały podane przez użytkownika).

W celu zachowania zgodności z prawem i umożliwienia użytkownikowi prawidłowego korzystania z usług Cupid Media, Cupid Media może również zbierać określone Dane Osobowe Szczególnej Kategorii, w tym:

(i) pochodzenie rasowe lub etniczne użytkownika;
(ii) przekonania polityczne użytkownika;
(iii) przekonania religijne użytkownika lub jego przynależność do danego wyznania;
(iv) przekonania światopoglądowe użytkownika lub jego przynależność do związków zawodowych;
(v) stan zdrowia użytkownika;
(vi) preferencje seksualne, praktyki seksualne lub orientacja seksualna użytkownika; oraz
(vii) karalność użytkownika (jeśli użytkownik zamieszkuje USA).

Poprzez odwiedzanie Witryny i korzystanie z niej, użytkownik udziela wyraźnej zgody na zbieranie i wykorzystywanie jego Danych Osobowych Szczególnej Kategorii zgodnie z warunkami niniejszej Polityki Prywatności. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i udziela wyraźnej zgody na przekazanie jego Danych Osobowych Szczególnej Kategorii do zewnętrznych dostawców usług spółki Cupid Media, w tym powiązanych serwisów randkowych kontrolowanych i prowadzonych przez Dating Group.

(c) Pliki cookie i inne technologie śledzenia

W celu poprawy jakości korzystania z Witryny, Cupid Media może korzystać z plików cookie i innych technologii śledzenia, takich jak znaczniki pikselowe, obrazy Web Beacon, identyfikatory urządzeń lub identyfikatory wyświetlania reklam.

Użytkownik może nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w tym przypadku może nie być możliwe korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Witryny Cupid Media.

Witryna Cupid Media korzysta z Google Analytics – usługi, która przekazuje dane o ruchu sieciowym w witrynie na serwery Google w Stanach Zjednoczonych. Usługa Google Analytics nie identyfikuje poszczególnych użytkowników i nie łączy adresu IP użytkownika z jakimikolwiek innymi danymi przechowywanymi przez Google. Cupid Media korzysta z raportów dostarczanych przez Google Analytics, aby zrozumieć lepiej ruch sieciowy w witrynie i korzystanie ze stron internetowych.

Użytkownik może dostosować usługę Google Analytics w zakresie reklam graficznych lub z niej zrezygnować za pomocą Ustawień Reklam swojego konta Google.

Witryna Cupid Media wykorzystuje pliki cookie i inne technologie śledzenia do obsługi Google Analytics do celów:

(i) integracji z Google Marketing Platform;
(ii) raportów danych demograficznych i zainteresowań;
(iii) reklamy graficznej, w tym remarketingu i raportów wyświetleń w sieci reklamowej Google, aby reklamować usługi Cupid Media w internecie;
(iv) optymalizacji i personalizacji usług reklamowych na podstawie poprzednich wizyt użytkownika w Witrynie; oraz
(v) raportów dotyczących korzystania z usług reklamowych, reakcji na wyświetlane reklamy i ich związku z wizytami na stronie Cupid Media.

Pliki cookie i inne technologie śledzenia mogą być także wykorzystywane do obsługi działań analitycznych prowadzonych przez inne strony trzecie.

(d) Interakcje ze stronami trzecimi

Cupid Media może zezwolić stronom trzecim, w tym uprawnionym dostawcom usług, firmom reklamowym, platformom zarządzania danymi i sieciom reklamowym na obsługę reklam w Witrynach Cupid Media. Możemy także udostępnić dane profilowe użytkownika spółkom powiązanym z Cupid Media w celach analitycznych i do optymalizacji kampanii reklamowych.

Firmy te mogą korzystać z technologii śledzenia (takich jak pliki cookie, znaczniki pikselowe, obrazy Web Beacon, identyfikatory urządzeń lub identyfikatory wyświetlania reklam) w celu zbierania informacji o użytkownikach przeglądających lub reagujących na ich reklamy. Wszelkie informacje zbierane przez te strony trzecie za pomocą plików cookie są całkowicie anonimowe i na ich podstawie nie jest możliwa identyfikacja użytkownika. Wśród takich stron trzecich znajdują się na przykład: 360, Adobe, Akamai, Appnexus, Baidu, Bing, Cake, Chargeback.com, Criteo, Dating Group, Ecom Services, Facebook, Firebase, Google Ads, Google Ads Manager, Google Analytics, HotJar, Index Exchange, Naver, Olark, Oracle, Publift, Pubmatic, Pusher, RayGun, Rubicon Project, SDL, Sentient, Taboola, TikTok, Twitter, Urban Airship, Visa Inc. Yahoo, Yandex, Zero Bounce.

Użytkownik może nie wyrazić zgody na zbieranie danych przez strony trzecie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce lub wyłączając swój profil.

W Witrynie znajduje się również szereg miejsc umożliwiających dostęp do witryn internetowych prowadzonych przez strony trzecie, które nie działają na podstawie niniejszej Polityki Prywatności i na które Cupid Media nie ma wpływu. Takie witryny stron trzecich mogą zbierać Dane Osobowe użytkownika. Rekomendowane jest zapoznanie się przez użytkownika z politykami prywatności wszystkich odwiedzanych witryn stron trzecich.

(e) Reklamy

Cupid Media wyświetla reklamy użytkownikom, którzy nie posiadają planu subskrypcji. Użytkownicy bez planu subskrypcji widzą reklamy wyświetlane z platformy Google Ads Manager – otwartej giełdy reklam, która umożliwia reklamodawcom z całego świata zakup naszego katalogu za pośrednictwem Google i zewnętrznych sieci reklamowych kompatybilnych z Google Ad Exchange. Cupid Media nie przekazuje do Google Ads Manager żadnych danych osobowych, za wyjątkiem tokena reklamowego umożliwiającego reklamodawcy odróżnianie użytkowników od siebie – bez ujawniania tożsamości użytkownika.

(f) Media społecznościowe

Spółka wykorzystuje interfejsy ze stronami serwisów społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Pinterest, Weibo, TikTok i inne. Jeżeli użytkownik zdecyduje się na „polubienie” lub „udostępnienie” informacji z Witryny Cupid Media poprzez te serwisy, powinien zapoznać się z polityką prywatności odpowiedniego serwisu. Jeśli użytkownik jest członkiem serwisu społecznościowego, jego interfejsy mogą umożliwiać temu serwisowi łączenie wizyt użytkownika na niniejszej Witrynie z innymi Danymi Osobowymi.

5. Cele zbierania, przechowywania, wykorzystywania i ujawniania Danych Osobowych

(a) Zbieranie danych wyłącznie od użytkownika

W przypadkach, gdy jest to uzasadnione lub praktyczne, Cupid Media zbiera Dane Osobowe wyłącznie o użytkowniku i bezpośrednio od tego użytkownika.

(b) Cele zbierania Danych Osobowych

Zbierane są tylko te Dane Osobowe, które są w sposób uzasadniony konieczne do:

(i) umożliwienia Cupid Media realizacji prośby użytkownika o uzyskanie członkostwa i świadczenia mu usług (w tym utworzenia jego profilu publicznego, umożliwiania członkom poszukiwania innych członków wedle preferencji oraz zapewnienia mechanizmów komunikacji pomiędzy członkami);
(ii) umożliwienia użytkownikowi łatwego przeniesienia profilu, który utworzył w naszej Witrynie, do innej witryny lub serwisu należącego do Cupid Media lub prowadzonego przez Cupid Media lub powiązanego z Cupid Media, w tym do innego serwisu oferowanego przez członka Dating Group;
(ii) wewnętrznych badań i celów statystycznych Cupid Media (w tym segmentacji rynku i analizy wartości dla klienta);
(iii) umożliwienia Cupid Media przekazywania użytkownikowi innych informacji lub materiałów, które w ocenie Cupid Media mogą go zainteresować;
(iv) umożliwienia podmiotowi obsługującemu płatności przetwarzanie płatności dokonywanych przez użytkownika na rzecz Cupid Media; oraz
(v) wszelkich innych celów określonych w Warunkach Korzystania z Witryny, które są dostępne w Witrynie Cupid Media

(„Cel Główny”).

Cupid Media nie sprzedaje Danych Osobowych stronom trzecim ani nie dostarcza stronom trzecim Danych Osobowych w jakimkolwiek celu gospodarczym (chyba, że ten cel gospodarczy został wyraźnie wskazany w niniejszej Polityce Prywatności).

(c) Wykorzystywanie i ujawnianie Danych Osobowych

Wykorzystywanie Danych Osobowych dla Celu Głównego obejmuje wykorzystywanie Danych Osobowych w zautomatyzowanych procesach podejmowania decyzji.

Cupid Media wykorzystuje lub ujawnia Dane Osobowe o użytkowniku w celu innym niż Cel Główny (stanowiącym „Cel Poboczny”), jeśli spełnione są następujące warunki:

(i) Cel Poboczny jest związany z Celem Głównym i, w przypadku, gdy Dane Osobowe są Danymi Osobowymi Szczególnej Kategorii, Cel Poboczny jest bezpośrednio związany z Celem Głównym; i
(ii) użytkownik może w sposób uzasadniony oczekiwać, że Cupid Media będzie wykorzystywać lub ujawniać Dane Osobowe dla Celu Pobocznego; lub
(iii) użytkownik wyraził zgodę na wykorzystywanie lub ujawnianie Danych Osobowych dla Celu Pobocznego; lub
(iv) wykorzystywanie lub ujawnianie Danych Osobowych jest wymagane lub dozwolone zgodnie z wymogami prawa, odpowiednimi przepisami lub orzeczeniem sądu.

W celu promocji własnych produktów i usług Cupid Media może również dostarczać hash adresu e-mail użytkownika (i żadnych innych Danych Osobowych) stronom trzecim, takim jak Facebook i inne spółki należące do Dating Group, aby lepiej kierować do użytkownika reklamy Cupid Media przy pomocy produktów takich jak Custom Audiences firmy Facebook.

Porównywanie hasha adresu e-mail użytkownika ma na celu jedynie promocję produktów i usług Cupid Media wobec użytkownika i nie jest wykorzystywane przez daną stronę trzecią do innych celów. Porównywanie hasha adresu e-mail użytkownika nie jest wykorzystywane do identyfikacji użytkownika lub jego adresu e-mail i żadne dodatkowe informacje o użytkowniku nie są udostępniane przez Cupid Media danej stronie trzeciej. W przypadku wewnątrzgrupowego przekazywania Danych Osobowych użytkownika użytkownik zostanie poproszony o wyrażenie na nie zgody.

Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na wykorzystywanie przez Cupid Media jego Danych Osobowych dla Celu Głównego i Celu Pobocznego, kontaktując się z Cupid Media za pomocą danych kontaktowych podanych w pkt 1.1(b) niniejszej Polityki Prywatności. Niemniej może to ograniczyć lub mieć wpływ na możliwość korzystania z Witryny i usług Cupid Media przez użytkownika.

(d) Przechowywanie Danych Osobowych

Cupid Media wykorzystuje procesy oparte na najlepszych praktykach oraz podejmuje wszelkie uzasadnione środki w celu ochrony przechowywanych Danych Osobowych przed:

(i) nadużyciami, ingerencją i utratą; oraz
(ii) nieuprawnionym dostępem, modyfikacją lub ujawnieniem.

W przypadku poważnego naruszenia ochrony danych, którego prawdopodobieństwo wystąpienia jest znikome, ale które może wiązać się z zagrożeniem dla praw i wolności użytkownika, Cupid Media bez zbędnej zwłoki powiadamia właściwy organ nadzorczy na obszarze prawnym użytkownika. Ponadto, jeżeli istnieje wysokie ryzyko, że poważne naruszenie ochrony danych wpłynie na prawa i wolności użytkownika, Cupid Media informuje użytkownika o tym naruszeniu.

(e) Ujawnianie danych osobowych odbiorcom zagranicznym

Wszelkie informacje profilowe, które zostaną dostarczone Cupid Media, będą publicznie widoczne w profilu użytkownika, niezależnie od lokalizacji osoby go przeglądającej. Poprzez utworzenie profilu, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zagraniczni odbiorcy będą mogli zobaczyć jego profil.

W celu zapewnienia obsługi klienta, wykonywania prac administracyjnych, wykonywania zadań w zakresie zapobiegania oszustwom lub świadczenia usług użytkownikowi, koniecznym może okazać się udzielenie pracownikom lub dostawcom Cupid Media (którzy lub których zasoby mogą znajdować się poza granicami państwa zamieszkania użytkownika) dostępu do informacji profilowych, danych do rozliczeń lub innych Danych Osobowych dostarczonych przez użytkownika.

Spółka Cupid Media wdrożyła środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych użytkownika. Niemniej, podobnie jak w każdym przypadku przekazywania danych, nadal istnieje ryzyko naruszenia ochrony danych. Mogą wystąpić przypadki, gdy Dane Osobowe użytkownika będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, wobec których nie została wydana decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony zgodnie z RODO lub inne rozstrzygnięcie równorzędnego organu nadzorczego na obszarze prawnym użytkownika. Takie przekazywanie danych jest konieczne do wykonywania przez Cupid Media zobowiązań określonych w Warunkach Korzystania z Witryny oraz świadczenia przez Cupid Media usług na rzecz użytkownika.

Podając swoje Dane Osobowe i Dane Osobowe Szczególnej Kategorii, użytkownik udziela wyraźnej zgody na międzynarodowe przekazywanie i przetwarzanie tych danych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności, w tym w ramach ograniczeń do wszelkich członków Dating Group, posiadając pełną świadomość i wiedzę na temat ryzyka związanego z takim przekazywaniem i przetwarzaniem.

Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z Cupid Media za pomocą danych kontaktowych podanych w pkt 1(b) niniejszej Polityki Prywatności. Niemniej, może to ograniczyć lub mieć wpływ na możliwość korzystania z Witryny i usług Cupid Media przez użytkownika.

We wszystkich pozostałych przypadkach, Cupid Media ujawnia Dane Osobowe odbiorcy z Państwa Trzeciego lub Organizacji Międzynarodowej tylko w przypadku, gdy takie ujawnienie jest wymagane lub dozwolone zgodnie z wymogami prawa, odpowiednimi przepisami lub orzeczeniem sądu.

(f) Informacje niewymagane lub zebrane w sposób niezamierzony

Jeśli zebrane zostaną Dane Osobowe o użytkowniku, których uzyskanie nie było zamierzone lub o których podanie użytkownik nie został poproszony, spółka Cupid Media będzie postępować z tymi informacjami zgodnie z warunkami niniejszej Polityki Prywatności o ile ustali, że zbieranie tych informacji jest prawnie dozwolone. We wszystkich innych okolicznościach Cupid Media zniszczy odpowiednie Dane Osobowe lub pozbawi je elementów pozwalających na identyfikację tak szybko, jak to możliwe, pod warunkiem, że takie działanie jest zgodne z prawem i uzasadnione.

(g) Informacje nie mające charakteru poufnego

Wszelkie materiały lub informacje dostarczone przez użytkownika w celu zamieszczenia w dowolnym profilu członka będą traktowane jako niemające charakteru poufnego i niezastrzeżone. Cupid Media może wykorzystywać takie materiały lub informacje bez ograniczeń. W szczególności spółka Cupid Media jest uprawniona do wykorzystywania takich dostarczonych przez użytkownika materiałów lub informacji (w tym informacji profilowych, zdjęć, nagrań audio lub wideo) w celu skopiowania profilu użytkownika na inny odpowiedni serwis randkowy będący własnością i prowadzony przez Cupid Media lub jakikolwiek inny odpowiedni serwis randkowy będący częścią Dating Group. Wszelkie takie materiały lub informacje dostarczone przez użytkownika będą dostępne do odczytu dla innych członków lub użytkowników Witryny.

(h) Komunikacja

Cupid Media zastrzega sobie prawo do wysyłania użytkownikowi wiadomości e-mail zawierających rekomendacje pasujących profili, informacje o otrzymanych powiadomieniach o zainteresowaniu lub wiadomościach i o innych takich działaniach, a także wiadomości e-mail zawierających promocje lub oferty, dotyczących zmian lub dodatków w zakresie usług Cupid Media lub na temat wszelkich produktów i usług przedsiębiorstw stowarzyszonych z Cupid Media.

Jeśli użytkownik jest członkiem Witryny Cupid Media, może zarządzać preferencjami e-mail przy pomocy ustawień na stronie „Powiadomienia”, tak aby wybrać rodzaje wiadomości e-mail, które chce otrzymywać.

6. Zniszczenie Danych Osobowych

Cupid Media przechowuje Dane Osobowe użytkownika tylko tak długo, jak jest to konieczne dla uzasadnionych celów gospodarczych, a także zgodne z wymogami obowiązującego prawa. Cupid Media podejmuje uzasadnione środki w celu usunięcia wszelkich Danych Osobowych przechowywanych o użytkowniku w przypadku, gdy:

(i) Dane Osobowe nie są już konieczne do celów, dla których zostały zebrane, i spółka Cupid Media nie jest z innego tytułu uprawniona do zatrzymywania takich danych; oraz
(ii) spółka Cupid Media nie jest zobowiązana na mocy prawa, odpowiednich przepisów lub orzeczenia sądu do zatrzymywania tych informacji.

Jeżeli dana informacja została przekazana stronom trzecim zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności, zatrzymywanie tej informacji podlega polityce odpowiedniej strony trzeciej.

7. Poprawianie, przenoszenie i dostęp do danych

(a) Dostęp do Danych Osobowych

Na żądanie użytkownika Cupid Media zapewnia dostęp do przechowywanych Danych Osobowych dotyczących użytkownika, z wyjątkiem przypadków, gdy:

(i) udzielenie dostępu byłoby niezgodne z prawem; lub
(ii) spółka Cupid Media jest zobowiązana lub upoważniona do odmowy dostępu na podstawie odpowiednich wymogów prawa, przepisów lub orzeczenia sądu.

Aby zażądać dostępu do swoich Danych Osobowych, należy skontaktować się z Cupid Media za pomocą danych podanych w pkt 1(b) niniejszej Polityki Prywatności.

Po otrzymaniu żądania spółka Cupid Media kontaktuje się z użytkownikiem w terminie jednego (1) miesiąca od daty otrzymania żądania i przekazuje Dane Osobowe, których ono dotyczy, o ile nie stwierdzi istnienia przyczyny lub obowiązku, zgodnie z którymi jest zobowiązana powstrzymać się od udzielenia dostępu do Danych Osobowych.

(b) Ujawnianie danych osobowych stronom trzecim

Cupid Media nie sprzedaje Danych Osobowych użytkownika żadnym stronom trzecim. Ponadto, o ile w niniejszej Polityce Prywatności wyraźnie nie wskazano inaczej, Cupid Media nie ujawnia Danych Osobowych użytkownika żadnym stronom trzecim w innych celach gospodarczych. Niezależnie od powyższego użytkownik może w dowolnym momencie żądać od Cupid Media potwierdzenia, że jego dane osobowe nie zostały sprzedane stronie trzeciej bądź też podania danych jakiejkolwiek strony trzeciej, której informacje zostały sprzedane lub ujawnione w celach gospodarczych.

Niezależnie od powyższego Cupid Media może w pewnych okolicznościach udostępnić Dane Osobowe użytkownika swoim zewnętrznym dostawcom usług (w celu umożliwienia świadczenia swoich usług użytkownikowi), powiązanym podmiotom prowadzącym serwisy randkowe, które Cupid Media kontroluje, lub innym członkom Dating Group (na przykład w sytuacji, kiedy użytkownik zażąda przeniesienia profilu, który utworzył w jednej z witryn Cupid Media, do innej witryny lub serwisu randkowego).

(c) Przenoszenie danych

W zakresie, w jakim nie wpływa to negatywnie na prawa i wolności innych osób i w sytuacji, gdy użytkownik przekazał Cupid Media swoje żądanie:

(i) jeśli Dane Osobowe użytkownika są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, Cupid Media udostępnia użytkownikowi kopię takich Danych Osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego; oraz
(ii) po otrzymaniu żądania użytkownika, gdy jest to technicznie możliwe, Cupid Media przesyła jego dane osobowe bezpośrednio do innego podmiotu przechowującego dane.

(d) Informacje wrażliwe z handlowego punktu widzenia

W przypadku gdy udzielenie użytkownikowi dostępu do jego Danych Osobowych ujawniłoby informacje wrażliwe z handlowego punktu widzenia, Cupid Media nie ma możliwości udzielenia użytkownikowi dostępu do tych informacji. Niemniej Cupid Media podaje użytkownikowi uzasadnienie swojej decyzji.

(e) Wykorzystanie pośredników

W przypadku, gdy nie jest możliwe udzielenie użytkownikowi dostępu do jego Danych Osobowych bezpośrednio, Cupid Media może, o ile jest to uzasadnione, skorzystać w tym celu z usług pośrednika.

(f) Poprawienie i usunięcie Danych Osobowych

Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie prawdziwości informacji, które podaje Cupid Media i, w razie konieczności, za aktualizację swoich Danych Osobowych. Jeśli z jakiegoś powodu użytkownik nie jest w stanie poprawić Danych Osobowych przechowywanych przez Cupid Media, należy skontaktować się z Cupid Media za pomocą danych podanych w pkt 1(b).

Jeśli po otrzymaniu żądania użytkownika Cupid Media podejmie decyzję o niepoprawianiu danych użytkownika, zostanie on powiadomiony w terminie jednego miesiąca o przyczynie odmowy i dostępnych środkach odwołania się od tej decyzji.

Jeżeli użytkownik życzy sobie, aby jego Dane Osobowe zostały usunięte, należy zgłosić takie żądanie Cupid Media, korzystając z danych kontaktowych podanych w pkt 1(b). Cupid Media nie podejmuje uzasadnionych działań w celu usunięcia Danych Osobowych użytkownika tylko wtedy, gdy konieczność ich przechowywania wynika z innego postanowienia niniejszej Polityki Prywatności, RODO lub innych przyczyn prawnych. Niemniej jednak usunięcie Danych Osobowych użytkownika przez Cupid Media może skutkować usunięciem konta użytkownika i uniemożliwi dostęp do usług Cupid Media.

W przypadku, gdy Cupid Media poprawia lub usuwa Dane Osobowe o użytkowniku, które uprzednio zostały ujawnione stronie trzeciej zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności, Cupid Media podejmuje uzasadnione kroki, aby powiadomić tę stronę trzecią o poprawieniu lub usunięciu Danych Osobowych i zwrócić się do niej o podjęcie takich samych działań.

(g) Odmowa poprawienia lub usunięcia

Jeśli w jakimkolwiek przypadku Cupid Media odmówi dostępu do Danych Osobowych użytkownika, ich poprawienia lub usunięcia, użytkownikowi zostaną podane przyczyny takiej odmowy.

(h) Ograniczenia przetwarzania

Użytkownik może żądać ograniczenia sposobu, w jaki Cupid Media postępuje z jego Danymi Osobowymi i je przetwarza. W takim przypadku Cupid Media będzie przetwarzać Dane Osobowe użytkownika wyłącznie: za jego zgodą; w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, lub obrony przed roszczeniami wobec Cupid Media; lub w celu ochrony praw innej osoby.

(i) Koszty

Dostęp do Danych Osobowych użytkownika, ich usuwanie i sprostowanie, w tym wszelka związana z tym komunikacja, mają co do zasady charakter nieodpłatny.

W przypadku, gdy żądania użytkownika są w sposób oczywisty nieuzasadnione lub nadmierne (w szczególności ze względu na swą powtarzalność), Cupid Media może obciążyć użytkownika opłatą w uzasadnionej wysokości z tytułu dostarczenia informacji lub prowadzenia komunikacji, lub podjęcia żądanych działań. Jeśli żądania użytkownika są w sposób oczywisty nieuzasadnione lub nadmierne, Cupid Media może również odmówić ich spełnienia.

(j) Szczególne prawa do sprzeciwu

Jeśli konieczne okaże się przetwarzanie Danych Osobowych przez Cupid Media bez zgody użytkownika z powodu:

(i) zadania wykonywanego w interesie publicznym;
(ii) wykonywania zadań władzy publicznej powierzonych Cupid Media; lub
(iii) tego, że odpowiada to prawnie uzasadnionym interesom Cupid Media lub prawnie uzasadnionym interesom strony trzeciej;

użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec takiego wykorzystywania Danych Osobowych.

Jeśli użytkownik wniesie sprzeciw wobec wykorzystywania jego Danych Osobowych przez Cupid Media, Cupid Media powstrzyma się od ich wykorzystywania, chyba że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do wykorzystywania tych danych, w tym również w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, lub obrony przed roszczeniami.

Jeśli spółka Cupid Media zebrała Dane Osobowe zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności i postanowiła wykorzystać takie Dane Osobowe w celu marketingu bezpośredniego (na co użytkownik wyraża zgodę), użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego wykorzystywania.

Po otrzymaniu sprzeciwu, Cupid Media, w najkrótszym uzasadnionym i możliwym terminie, zaprzestanie wykorzystywania Danych Osobowych użytkownika do celów marketingu bezpośredniego.

8. Skargi

(a) Składanie skargi

Jeśli zdaniem użytkownika doszło do wykorzystania lub ujawnienia jego Danych Osobowych w sposób, który jest sprzeczny z niniejszą Polityką Prywatności lub który w inny sposób narusza obowiązujące prawo, należy przesłać Cupid Media wiadomość e-mail na adres privacy@cupidmedia.com.

Jeśli użytkownik zamieszkuje w Unii Europejskiej i chce złożyć skargę lub zapytanie dotyczące jego Danych Osobowych, może również skontaktować się z VeraSafe, europejskim przedstawicielem Cupid Media, korzystając z danych kontaktowych podanych w pkt 1(b) niniejszej Polityki Prywatności.

Użytkownik ma również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego na jego obszarze prawnym. Jeśli użytkownik nie jest pewien, jaki jest właściwy organ nadzorczy, należy skontaktować się z Cupid Media w celu uzyskania pomocy.

(b) Odpowiedź Cupid Media

W terminie 30 dni od otrzymania skargi Cupid Media pisemnie powiadomi użytkownika o propozycji podjęcia działań w odniesieniu do skargi, a także o szczegółach dalszych działań, które użytkownik może podjąć, jeśli nie jest usatysfakcjonowany odpowiedzią.

9. Definicje

„Spółka” oznacza Cupid Media Pty Ltd (ACN 104 844 564), spółkę kapitałową zarejestrowaną w stanie Nowa Południowa Walia Związku Australijskiego i obejmuje wszelkie powiązane osoby prawne lub współpracowników [associate] (w rozumieniu przepisów australijskiej ustawy federalnej o spółkach z 2001 r. [Corporations Act 2001 (Cth)]) Cupid Media Pty Ltd

„Dating Group” oznacza SOL Holdings Limited (Nr HE342740, Cypr) i jej wszelkie podmioty powiązane lub stowarzyszone, które kontroluje i które świadczą usługi randkowe dla klientów.

„Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych” lub „RODO” oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

„Organizacja Międzynarodowa” oznacza organizację i organy jej podlegające działające na podstawie prawa międzynarodowego publicznego lub inny organ powołany w drodze umowy między co najmniej dwoma państwami lub na podstawie takiej umowy.

„Dane Osobowe” oznaczają informacje o możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej; obejmują one Dane Osobowe Szczególnej Kategorii.

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

„Dane Osobowe Szczególnej Kategorii” oznaczają dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, karalność użytkownika, dane genetyczne i biometryczne dla celów jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące stanu zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej użytkownika;

„Witryna Powiązana” oznacza jakąkolwiek inną witrynę, która stanowi własność spółki Cupid Media Pty Ltd ACN 104 844 564 lub członka Dating Group i jest przez nie prowadzona lub kontrolowana.