ThaiCupid Wytyczne Społeczności

ThaiCupid szczyci się tym, że dostarcza Ci bezpieczną internetową platformę randkową. Zachęcamy użytkowników do zachowywania się z szacunkiem i empatią podczas kontaktów z innymi użytkownikami i korzystania z naszego Serwisu.

Z niniejszymi Wytyczne Społeczności należy zapoznać się wraz z Warunkami korzystania z serwisu. Jeżeli zauważysz, że ktokolwiek narusza nasze Wytyczne Społeczności, prosimy o niezwłoczne zgłoszenie takiej osoby. Konsekwencje naruszenia Wytycznych Społeczności mogą różnić się w zależności od wagi naruszenia i dotychczasowego zachowania użytkownika. Poważne naruszenie Wytycznych Społeczności może skutkować usunięciem konta sprawcy i/lub zakazem korzystania z naszego Serwisu w przyszłości.

Nasze Wytyczne Społeczności opisują:

Zawartość i użycie profilu

Kryterium dopuszczenia

Aby zarejestrować się w naszym Serwisie i z niego korzystać, musisz mieć ukończone 18 lat.

Prawdziwość profilu

Zachęcamy użytkowników do podawania prawdziwych informacji o sobie. Nie wolno podawać się za kogoś innego, podawać nieprawdziwego wieku lub stanu cywilnego, ani umieszczać na profilu żadnych informacji, które są nieprawdziwe lub w jakikolwiek sposób wprowadzają w błąd.

Informacje profilowe

Twój profil (w tym Twoje imię, nagłówek profilu i tekst profilu) nie może zawierać treści obraźliwych, szerzących nienawiść, nieprzyzwoitych, nielegalnych ani niestosownych. Zawartość profilu nie może zawierać treści promujących terroryzm, poruszających temat polityki, popierających przemoc lub samookaleczenie. Twój profil nie może zawierać żadnych treści ani linków, które naruszają należące do innych osób prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, takich jak np. muzyka, filmy, wideo, fotografie, obrazy, oprogramowanie, dzieła literackie itp.

Unikalność profilu

Nie wolno tworzyć wielu kont. Możesz posiadać jeden unikalny profil na każdym z naszych portali. Zduplikowane konta będą usuwane.

Cele prowadzenia profilu

Twój profil musi być używany w uczciwy sposób do poszukiwania partnerów na randki lub do związków. Profile, które nie są wykorzystywane do takich celów, będą usuwane. Nie wolno wykorzystywać profilu do żądania pieniędzy, podarunków lub przedmiotów o wartości pieniężnej. Nie zezwalamy na prowadzenie profili wykorzystywanych do nawiązywania relacji typu sponsoring („sugar daddy”), wyłudzania posagów i w podobnych celach. Na niektórych portalach możemy nie zezwalać na prowadzenie profili wykorzystywanych do poszukiwania małżonka w celu zapewnienia zgodności z przepisami określonych administracji.

Własność profilu

Twój profil musi być utworzony tylko do użytku przez Ciebie. Nie możesz sprzedać dostępu do swojego konta, ani w inny sposób przekazać konta innej osobie.

Zdjęcia

Zdjęcia, które dodajesz, muszą być prawdziwe i nie mogą być w żaden sposób szkodliwe. Zdjęcia, które dodajesz, muszą przedstawiać Ciebie.

Nie wolno dodawać zdjęć, które:

Naruszenie któregokolwiek z powyższych warunków może skutkować odrzuceniem zdjęcia. W niektórych przypadkach może skutkować usunięciem Twojego konta.

Komunikacja

Komunikacja z obsługą klienta

Rozmawiając z pracownikami naszej obsługi klienta, nie wolno zachowywać się w sposób agresywny, nieprzyzwoity, obraźliwy pod względem rasowym, nie wolno ich znieważać, obrażać, nękać, ani im grozić.

W przypadku obraźliwego zachowania mamy prawo natychmiast zakończyć Twoje członkostwo.

Komunikacja z innymi użytkownikami

Rozmawiając z innymi użytkownikami za pośrednictwem serwisu i poza nim, nie wolno zachowywać się w sposób agresywny, nieprzyzwoity, obraźliwy pod względem rasowym, nie wolno ich znieważać, obrażać, nękać, ani im grozić. Nie wolno wysyłać niechcianych wiadomości o charakterze seksualnym. Nie wolno wysyłać wiadomości promujących terroryzm, popierających przemoc lub samookaleczenie. Zabrania się kontaktów w celach nagabywania do prostytucji lub wzięcia udziału w handlu ludźmi. Nie wolno rozsyłać spamu, wiadomości reklamujących towary lub usługi ani wiadomości zawierających linki do zewnętrznych serwisów w celach reklamy towarów lub usług. Dotyczy to także promowania przedsiębiorstw, organizacji non-profit, partii politycznych i wszelkiego rodzaju stowarzyszeń.

W przypadku komunikacji dotyczącej nielegalnej działalności możemy zgłosić ją odpowiednim organom ścigania.

Nękanie

Nie wolno używać serwisu do praktykowania jakiejkolwiek formy nękania lub zachowań obraźliwych, w tym między innymi, rozpowszechniania jakiegokolwiek rodzaju materiałów o charakterze obraźliwym pod względem seksualnym i/lub rasowym, agresywnym, wulgarnym, nieprzyzwoitym, niestosownym, o charakterze gróźb, nękania, zniesławienia, oszczerstwa, szkalowania. Nie wolno powtórnie kontaktować się z osobą, która Cię zablokowała lub wyraziła, że nie chce się już z Tobą komunikować. Nie wolno tworzyć duplikatów konta jako sposobu na nękanie innego użytkownika.

Zakaz komunikacji z nieletnimi

Wszystkie osoby rejestrujące się lub korzystające z naszego Serwisu muszą mieć co najmniej 18 lat. Wprowadzamy dodatkowe zapisy regulaminu w celu dalszej ochrony osób nieletnich.

Nie wolno nawiązywać jakiejkolwiek formy niestosownej komunikacji lub komunikacji z charakterze seksualnym z żadną osobą niepełnoletnią. Dotyczy to także niepełnoletnich znajomych, członków rodziny lub współpracowników pełnoletnich użytkowników Serwisu. Nie wolno korzystać z Serwisu w celu nawiązania kontaktu z osobą niepełnoletnią, ani znalezienia osoby niepełnoletniej w celu nawiązania przyjaźni, związku lub niestosownego kontaktu z taką osobą.

W przypadku jakiejkolwiek nielegalnej lub niestosownej komunikacji lub takiego zachowania wobec osoby niepełnoletniej zgłosimy je odpowiednim organom ścigania.

Bezpieczeństwo konta

Użytkownicy, którzy nie przestrzegają dobrych praktyk bezpieczeństwa narażają innych użytkowników na ryzyko scammingu i stanowią dla nich zły wzorzec zachowania. Zawsze postępuj ze swoim kontem w bezpieczny sposób. Dotyczy to także przestrzegania niniejszych Wytycznych Społeczności.

Przesyłanie pieniędzy

Nie wolno wysyłać pieniędzy ani przekazywać swoich danych finansowych żadnej osobie, z którą komunikujesz się lub którą poznałeś przez nasz Serwis.

Jeżeli ktoś próbuje zażądać od Ciebie pieniędzy lub uzyskać Twoje dane finansowe, natychmiast zgłoś nam tę osobę.

Prowadzenie akwizycji

Nie wolno korzystać z Serwisu do rozpowszechniania, reklamowania lub publikowania w inny sposób jakichkolwiek materiałów zawierających starania o środki finansowe, reklamy lub akwizycję towarów. Robienie tego skutkować będzie usunięciem konta.

Bezpieczeństwo serwisu i dostęp

Nie możesz udostępniać swojego hasła ani udzielać nikomu dostępu do swojego konta, ani robić czegokolwiek innego, co mogłoby narazić Twoje konto na niebezpieczeństwo.

Nie możesz udostępniać ani przesyłać materiałów, które zawierają wirusy lub inny kod komputerowy, pliki lub programy stworzone w celu ograniczenia lub zniszczenia funkcjonalności jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu komputerowego.

Nie wolno korzystać ze sztucznych lub zautomatyzowanych botów do logowania się do Serwisu lub użytkowania go w inny sposób.

Nieaktywne konta

Okresowo usuwamy nieaktywne konta. Pamiętaj, aby logować się regularnie, by Twoje konto pozostało aktywne i nie zostało usunięte.

Zgłaszanie nadużyć i naruszeń naszych Wytycznych Społeczności

Możesz zgłosić nadużycie lub naruszenie naszych Wytycznych Społeczności, wypełniając formularz kontaktowy. Możesz także zgłosić użytkownika bezpośrednio przez jego profil lub wiadomość od niego. Zapoznaj się z naszymi stronami pomocy, aby dowiedzieć się więcej o zgłaszaniu nadużyć.

Zgłaszając innego użytkownika, pamiętaj o przesłaniu jak najwięcej informacji i dowodów.

Dodatkowe informacje na temat bezpieczeństwa

Aby dowiedzieć się więcej na temat bezpieczeństwa randek internetowych, odwiedź stronę: http://www.onlinedatingsafetytips.com.

Zapoznaj się z naszymi Warunkami korzystania z serwisu i Polityką prywatności, aby uzyskać dalsze informacje, poznać terminy i definicje.