Syarat Penggunaan

(Kemaskini Terakhir 5 mungkin 2023)

1. Laman Web

1.1 Penerimaan Syarat Penggunaan

Penggunaan laman web ini adalah bersyarat atas penerimaan anda terhadap Syarat Penggunaan ini dan Kenyataan Privasi kami. Anda akan dianggap telah menerima Terma Penggunaan ini dan Penyataan Privasi kami dengan terus menggunakan laman web ini, tanpa mengira sama ada anda mendaftar sebagai ahli. Kami boleh mengubah Terma Penggunaan dan Kenyataan Privasi kami pada bila-bila masa. Jika kami melakukannya, versi Terma Penggunaan dan Kenyataan Privasi yang dipinda akan diposkan di laman web. Anda bertanggungjawab untuk memastikan anda sentiasa menyemak Syarat Penggunaan dan Kenyataan Privasi. Jika anda adalah ahli laman web dan perubahan kepada Syarat Penggunaan dan Kenyataan Privasi adalah penting, kami akan menggunakan usaha terbaik kami untuk memaklumkan kepada anda tentang perubahan.

Jika anda tidak bersetuju dengan Syarat Penggunaan ini, anda tidak boleh menggunakan laman web ini.

1.2 Syarat Penggunaan bergantung kepada pemastautin

(a) Jika anda seorang pemastautin dalam klausa Negara UK 16.7 dan klausa 18.8(a) akan dikenakan kepada anda (tetapi bukannya 18.8(b)).
(b) Jika anda seorang pemastautin negara yang bukan merupakan klausa Negara UK 18.8(b) akan memohon kepada anda (tetapi bukan fasal 18.8(a)).
(c) Jika anda tinggal di mana-mana negara di Amerika Syarikat berikut, maka klausa 16.3(a) terpakai kepada anda: Arizona, California, Connecticut, Illinois, Iowa, Minnesota, New York, North Carolina, Ohio atau Wisconsin.
(d) Jika anda tinggal di mana-mana negeri di Amerika Syarikat berikut, maka klausa 16.3(b) terpakai kepada anda: California, Illinois, New York, atau Ohio.

1.3 Perjanjian pengguna

Syarat Penggunaan ini merupakan perjanjian antara anda dan Syarikat (yang didefinisikan di bawah) berkenaan dengan penggunaan Perkhidmatan dan Laman Web anda ("Perjanjian").

1.4 Cara Hubungan

Laman web ini dikendalikan oleh Cupid Media Pty Ltd, yang merupakan syarikat berdaftar di Australia. Syarikat ini didaftarkan untuk European Union Value Added Tax (Cukai Nilai Ditambah Kesatuan Eropah) di bawah VAT on e-Services (VoeS) (VAT pada skim khas e-Perkhidmatan) untuk perniagaan bukan UK. Anda boleh menghubungi kami di mana-mana kaedah berikut:

Borang sokongan dalam talian: Klik di sini (gunakan pilihan ini untuk perkhidmatan terpantas)

E-mel: pasukan@ThaiCupid

Telefon: +61 7 5571 1181

Nombor Faks: +61 7 3103 4000

Pos: ThaiCupid, PO Box 9304, Gold Coast MC, QLD 9726, Australia

Untuk menghubungi kami mengenai perkara privasi atau pertanyaan mengenai pengumpulan dan penggunaan data peribadi anda, sila rujuk pada Kenyataan Privasi.

Jika anda berpangkalan di Kesatuan Eropah, VeraSafe telah dilantik sebagai wakil Kesatuan Eropah syarikat untuk hal-hal perlindungan data. Selain menghubungi kami menggunakan maklumat hubungan di atas, VeraSafe boleh dihubungi berkaitan dengan perkara yang berkaitan dengan pemprosesan data peribadi anda. Untuk membuat pertanyaan, sila hubungi VeraSafe menggunakan borang hubungan ini: https://www.verasafe.com/privacy-services/contact-article-27-representative.

Sebagai alternatif, VeraSafe boleh dihubungi di alamat berikut:

Nama: VeraSafe Czech Republic s.r.o
Alamat: Klimentsk6 46 Prague 1, 11002 Czech Republic; atau

Nama: VeraSafe Ireland Ltd
Alamat: Unit 3D North Point House, North Point Business Park, New Mallow Road, Cork T23AT2P, Ireland.

2. Keahlian

2.1 Kelayakan

Anda mestilah berusia lebih 18 tahun untuk mendaftar sebagai ahli untuk Perkhidmatan atau untuk menggunakan Laman Web ini. Dengan menggunakan Laman Web ini, anda mewakili, mengambil tanggungjawab dan menjamin bahawa anda mempunyai hak, kuasa dan kemampuan untuk memasuki Perjanjian ini dan mematuhi semua Syarat Penggunaan.

2.2 Pembentukan kontrak

Dengan mendaftar sebagai ahli, anda membuat kontrak dengan Syarikat berkenaan dengan Laman Web yang mungkin percuma ataupun tidak. Anda boleh menaik taraf ciri keahlian anda. Anda akan diminta untuk memilih ciri dan syarat tertentu kontrak anda dan memilih kaedah pembayaran. Dengan mengklik butang "Buat Pembayaran" dalam langkah terakhir proses peningkatan, anda akan terikat dengan kontrak mengenai pilihan naik taraf yang dipilih pada harga yang diberikan.

2.3 Keahlian

(a) Anda boleh menjadi ahli Perkhidmatan secara percuma. Keahlian percuma hanya akan memberikan anda hak untuk mengambil bahagian dalam beberapa ciri yang sedia ada sebagai sebahagian daripada Perkhidmatan. Untuk mengakses ciri tambahan, anda mesti menjadi pelanggan yang berbayar kepada Perkhidmatan. Oleh itu, penggunaan ciri-ciri tambahan anda adalah bergantung kepada pembayaran yuran yang berkaitan.
(b) Anda mengakui dan bersetuju bahawa untuk melindungi pengguna laman web ini, anda tidak boleh memohon atau menjadi ahli jika anda telah disabitkan dengan kesalahan yang boleh didakwa atau jenayah. Dengan memohon keahlian anda menjamin dan mewakili kami bahawa anda tidak pernah disabitkan dengan kesalahan yang boleh didakwa atau jenayah atau anda tidak perlu mendaftar sebagai pesalah seks dengan mana-mana pihak berkuasa kerajaan.
(c) Anda mengakui bahawa pada masa ini Syarikat tidak melakukan pemeriksaan latar belakang secara rutin, mengesahkan maklumat yang disediakan atau melakukan pemeriksaan jenayah terhadap penggunanya. Kami berhak melakukan pemeriksaan dan pemeriksaan latar belakang ke atas semua ahli, untuk mengesahkan bahawa anda tidak melanggar apa-apa jaminan dan menentukan sama ada apa-apa representasi palsu. Anda memberi kebenaran kepada Syarikat untuk menjalankan siasatan sedemikian dan Syarikat mempunyai hak untuk menolak dan/atau menamatkan keahlian anda jika anda melanggar sebarang jaminan atau perwakilan anda terbukti salah.

2.4 Pelan dan yuran langganan

Pelan langganan dan yuran yang sepadannya terletak di halaman "Naik Taraf Keahlian". Yuran langganan ini tertakluk kepada perubahan, perubahan yang akan diposkan pada halaman laman web yang diterangkan sebelumnya. Anda bersetuju bahawa jika terdapat percanggahan dengan yuran langganan di antara bidang kuasa, percanggahan tersebut akan mencerminkan kos yang dikenakan ke bidang kuasa tertentu dan syarat komersil lain yang berkaitan dalam bidang kuasa tersebut.

2.5 Percubaan percuma dan promosi lain

Sebarang percubaan percuma atau promosi lain yang menyediakan akses percuma ke Perkhidmatan Berbayar mesti digunakan dalam masa percubaan yang ditetapkan.

2.6 Pembayaran

(a) Walaupun Perkhidmatan tertentu adalah percuma, anda mengakui bahawa Perkhidmatan Berbayar hanya untuk Ahli yang mempunyai langganan sah dan Perkhidmatan berbayar boleh didapati apabila dibeli pada harga, untuk tempoh dan kaedah pembayaran yang ditentukan pada halaman keahlian naik taraf atau laman pembelian berkaitan. Harga dinyatakan dalam mata wang yang ditunjukkan pada halaman berkaitan dan memasukkan semua cukai yang dikenakan melainkan dinyatakan sebaliknya.
(b) Keahlian anda atau Perkhidmatan berbayar akan diperbaharui secara automatik. Anda boleh memilih untuk menarik diri daripada pembaharuan auto pada bila-bila masa. Sekiranya anda tidak memilih untuk menarik diri, langganan itu dan pembelian akan diperbaharui secara automatik untuk tempoh yang dinyatakan. Anda boleh membatalkan pembaharuan auto dengan mengikuti arahan di bahagian Bantuan di laman web.
(c) Sekiranya kami menyediakan kemudahan bil berulang untuk pembayaran yuran langganan yang terpakai kepada pelan langganan yang anda pilih atau pada Perkhidmatan Berbayar yang anda pilih, anda dengan ini membenarkan Syarikat untuk mengenakan yuran tersebut secara berulang (dalam tempoh tempoh masa yang munasabah). Dalam hal ini, Syarikat akan menghentikan pembayaran yuran apabila menerima notis bertulis bahawa kebenaran tersebut telah ditamatkan. Apa-apa notis sedemikian tidak akan menjejaskan caj yang dibuat sebelum Syarikat bertindak dengan munasabah. Dalam apa jua keadaan, anda mesti memberikan maklumat semasa, lengkap dan tepat untuk membolehkan yuran langganan dikenakan dengan betul, maklumat mana yang harus dikemas kini secara tetap.
(d) Kami mungkin pada bila-bila masa menukar harga kami untuk langganan atau Perkhidmatan Berbayar. Kadar baru berkuatkuasa jika anda memohon untuk langganan baru (sama ada langganan pertama anda atau tidak) atau membuat pembelian Perkhidmatan Berbayar selepas kami memaparkan butiran harga baru kami di Laman ini. Pembaharuan auto langganan sedia ada akan berterusan pada harga lama.
(e) Sekiranya terdapat aktiviti pembayaran yang mencurigakan, kami berhak untuk menggantung pembayaran secara sementara atau secara kekal melalui kad kredit anda dan/atau menghubungi anda, bank anda atau mana-mana pihak ketiga yang berkaitan untuk melaporkan perkara yang luar biasa itu aktiviti dan/atau mendapatkan maklumat tambahan.

2.7 Syarat penggunaan perkhidmatan pembayaran

Apabila menggunakan perkhidmatan pembayaran pihak ketiga, anda mesti menerima dan mematuhi Syarat Penggunaan perkhidmatan pembayaran tersebut.

2.8 Syarat keahlian Emas, Platinum dan Berlian dan Coins

Harap maklum bahawa pelanggan yang berbayar dibahagikan kepada ahli Emas, Platinum dan Berlian. Hanya pengguna Platinum dan Berlian yang dapat mengakses pemadanan maju, menterjemahkan mesej dan jarak berganda dalam hasil carian dan juga faedah percuma Coins diberikan. Hanya pengguna Berlian yang dapat mengakses keutamaan mesej, khidmat sokongan utama dan menonjolkan profil mereka dalam hasil carian.

Coins digunakan untuk membayar perkhidmatan Berbayar seperti menghantar hadiah maya. Coins yang tidak digunakan akan tamat tempoh 365 hari selepas tarikh pembelian mereka.

2.9 Keselamatan kata laluan

Sebagai sebahagian daripada proses pendaftaran anggota, anda akan diminta untuk memilih kata laluan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk memilih kata laluan yang tidak mudah diteka dan menjaga kata laluan anda dengan selamat dan bersetuju untuk tidak memindahkan atau menjual semula penggunaan atau akses ke Laman Web kepada pihak ketiga. Sekiranya anda mempunyai alasan untuk mempercayai bahawa akaun anda tidak lagi selamat, anda mesti memberitahu kami dengan serta-merta dan anda mesti menukar kata laluan anda segera dengan mengemaskini maklumat akaun anda.

2.10 Pengesahan identiti

Kami mungkin dari semasa ke semasa meminta satu bentuk pengenalan untuk mengesahkan:

(a) identiti anda;
(b) maklumat yang anda berikan;
(c) maklumat pembayaran atau pengebilan anda; dan/atau
(d) pematuhan anda terhadap Syarat Penggunaan kami.

3. Perkhidmatan

Perkhidmatan ini adalah perkhidmatan maklumat internet yang memudahkan hubungan antara ahli yang mungkin atau mungkin tidak mencari persahabatan atau hubungan. Ia bukan perkhidmatan pembrokeran perkahwinan, perkhidmatan pengantin pesanan pos atau perkhidmatan jodoh. Syarikat tidak berkewajipan untuk memberi broker kepada ahli atau ahli lain untuk anda.

4. Penggunaan Perkhidmatan

4.1 Risiko sendiri

Anda mengakui bahawa penggunaan Perkhidmatan dan Laman Web anda semata-mata atas risiko anda sendiri.

4.2 Ketepatan maklumat

Anda mewakili, menjamin dan mengaku bahawa maklumat dan foto yang anda berikan kepada Perkhidmatan, Laman Web dan Syarikat adalah tepat dalam semua aspek, tidak melanggar Perjanjian ini dan tidak membahayakan mana-mana orang dengan apa-apa cara.

Tanpa mengehadkan perkara di atas, anda tidak boleh menghantar atau menyiarkan di laman web kami, sebarang imej yang mengandungi:

gambar mana-mana orang selain anda;
kebogelan;
imej objek lain yang tidak mengandungi anda;
kartun atau ilustrasi (walaupun ia adalah daripada anda).

4.3 Maklumat tidak sulit

Anda bersetuju bahawa sebarang bahan atau maklumat yang disediakan oleh anda, termasuk Data Peribadi (seperti yang ditakrifkan dalam Pernyataan Privasi kami dan yang termasuk nama penuh anda, alamat pos, nombor telefon dll), akan dianggap sebagai tidak sulit dan bukan hakmilik sesiapa dan kami boleh menggunakan apa-apa bahan atau maklumat apa-apa tanpa sekatan, dengan syarat penggunaan sedemikian sehubungan dengan Data Peribadi anda adalah mematuhi terma Pernyataan Privasi kami dan mana-mana undang-undang yang berkenaan. Khususnya, anda membenarkan Syarikat untuk menggunakan bahan atau maklumat (termasuk sebarang maklumat profil, gambar, rakaman video atau audio) untuk menyalin profil anda ke laman web dating lain yang dimiliki dan dikendalikan oleh Syarikat atau yang sebahagian daripada Dating Group. Anda mengakui bahawa apa-apa bahan atau maklumat sedemikian yang disediakan oleh anda akan tersedia untuk ahli atau pengguna lain Laman Web untuk dibaca.

4.4 Maklumat yang tersedia di luar negara

(a) Sebarang maklumat profil yang telah anda berikan kepada kami akan dapat dilihat secara umum di profil anda, tanpa mengira lokasi penonton. Dengan membuat profil, anda mengakui bahawa penerima luar negara akan dapat melihat profil anda
(b) Syarikat di seluruh dunia menggunakan perantaraan untuk menyimpan Data Peribadi anda yang mungkin terletak di negara selain negara tempat tinggal anda.
(c) Syarikat di seluruh dunia menggunakan kontraktor, yang mungkin terletak di negara selain daripada negara tempat tinggal anda, untuk menjalankan latar belakang dan pemeriksaan sejarah jenayah terhadap individu.
(d) Untuk memberikan sokongan pelanggan, melaksanakan fungsi pejabat, melakukan tugas pencegahan penipuan atau memberikan perkhidmatan kepada anda, kami mungkin perlu membenarkan kakitangan atau pembekal kami (yang mungkin terletak atau sumbernya mungkin terletak di luar negara tempat tinggal anda) akses ke Data Peribadi anda.

(e) Anda secara jelas bersetuju dengan pemindahan dan penyimpanan Data Peribadi kepada anggota, pekerja ahli Dating Group (di mana Cupid Media sebahagian daripadanya) dan pihak ketiga seperti yang dipertimbangkan dalam fasal 4.4(a) hingga 4.4(d) dari Terma-terma ini dan dalam Kenyataan Privasi kami, di mana ahli-ahli, pekerja dan pihak ketiga tersebut berada di negara-negara selain negara tempat tinggal anda, dengan pengetahuan dan penghargaan penuh terhadap risiko-risiko yang mungkin terkait dengan pemindahan dan penyimpanan sedemikian, khususnya di mana negara-negara tersebut tidak mempunyai tahap perlindungan yang serupa atau sama seperti di negara tempat kediaman anda. Semua pindahan akan difasilitasi oleh Cupid Media selaras dengan terma Kenyataan Privasi kami. Anda berhak membatalkan persetujuan anda, atau membantah penggunaan Data Peribadi anda pada bila-bila masa, mengikut proses yang dinyatakan di dalam Kenyataan Privasi kami.

4.5 Hak cipta yang diberikan

Anda bersetuju bahawa semua hak cipta yang wujud dalam sebarang bahan atau maklumat yang anda berikan kepada Syarikat ditugaskan kepada Syarikat untuk digunakan dalam skop Syarat Penggunaan ini. Anda tidak akan menghantar, menghantar atau memberikan apa-apa bahan atau maklumat di mana hak cipta dimiliki oleh orang atau entiti lain dan anda menjamin bahawa semua bahan dan maklumat yang disediakan adalah kerja asal anda dan tidak bersumber dari pihak ketiga.

4.6 Akses undang-undang

Anda mesti memastikan bahawa akses anda ke Laman Web dan penggunaan Perkhidmatan itu tidak menyalahi undang-undang atau dilarang oleh undang-undang yang dikenakan kepada anda. Anda bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kesahihan tindakan anda di bawah semua undang-undang yang terpakai.

4.7 Pendedahan kepada virus

Anda mesti mengambil langkah berjaga-jaga anda sendiri untuk memastikan bahawa proses yang anda gunakan untuk mengakses Laman Web tidak mendedahkan anda kepada risiko virus, kod komputer jahat atau bentuk gangguan lain yang boleh merosakkan sistem komputer anda sendiri. Untuk mengelakkan keraguan, kami tidak menerima tanggungjawab untuk sebarang gangguan atau kerosakan pada sistem komputer anda sendiri yang timbul berkaitan dengan penggunaan Perkhidmatan, Laman Web atau mana-mana Laman Web Berkaitan.

4.8 Kandungan profil

(a) Anda bertanggungjawab sendiri untuk kandungan profil anda, mesej, video dan rakaman audio dan bahan lain yang anda boleh muat naik ke Perkhidmatan atau menghantar kepada ahli-ahli Perkhidmatan yang lain.
(b) Anda bersetuju bahawa anda tidak akan memuat naik atau menyiarkan profil atau laman web mana-mana kandungan yang:

(i) adalah kasar, lucah, tidak senonoh, menyerang, berorientasikan seksual, mengancam, mengganggu, menyinggung perasaan, tidak wajar atau tidak sesuai sebagaimana ditentukan berdasarkan budi bicara kami; atau
(ii) menggambarkan, menerangkan, mengenal pasti atau merujuk kepada sesiapa sahaja selain diri anda.

4.9 Interaksi dengan ahli

Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk interaksi anda dengan ahli-ahli Perkhidmatan yang lain.

4.10 Perjanjian negatif

Anda mewakili, waran dan perjanjian yang:

(a) anda tidak akan mendedahkan apa-apa maklumat yang diberikan kepada anda melalui Perkhidmatan kepada sesiapa tanpa kebenaran terlebih dahulu daripada orang yang memberikannya kepada anda;
(b) anda tidak akan menggunakan Perkhidmatan itu untuk melibatkan diri dalam apa-apa bentuk gangguan atau kelakuan yang menyerang, termasuk tetapi tidak terhad kepada pengedaran apa-apa yang berunsur menyinggung perasaan, kasar, mengancam, kasar dan lucah, apa-apa bahan yang menyalahi undang-undang, mengugut, mencabul, fitnah maklumat, memfitnah peribadi atau tidak menyenangkan, atau apa-apa bahan yang menyalahi undang-undang atau menyalahi undang-undang, atau apa-apa bahan yang melanggar atau melanggar hak pihak lain (termasuk tetapi tidak terhad kepada hak harta intelektual dan hak privasi)
(c) anda tidak akan menggunakan Perkhidmatan itu untuk melibatkan diri dalam aktiviti seksual kumpulan, atau untuk meminta kenalan untuk tujuan pertemuan atau hal ehwal tambahan perkahwinan, atau untuk meminta atau terlibat dalam pelacuran atau apa-apa aktiviti lain yang mungkin haram di negara tempat tinggal anda;
(d) anda tidak akan mempersonakan mana-mana orang atau memberi gambaran palsu tentang umur atau status perkahwinan anda atau memasukkan maklumat dalam profil anda yang salah atau mengelirukan dengan apa-apa cara;
(e) anda tidak akan menuai atau mengumpul alamat e-mel atau maklumat hubungan lain pengguna lain dari Perkhidmatan dengan cara elektronik atau cara lain atau menggunakan perkhidmatan untuk menghantar "spam", surat berantai, surat sampah, atau terlibat dalam sebarang pengedaran massa e-mel yang tidak diminta;
(f) anda tidak akan menggunakan Perkhidmatan atau Laman Web untuk sebarang tujuan komersil yang tidak dibenarkan;
(g) anda tidak akan meminta atau cuba mendapatkan sebarang wang, akaun bank atau butiran kad kredit atau maklumat kewangan sulit dari mana-mana ahli atau pengguna lain Perkhidmatan atau Laman Web;
(h) anda tidak akan menghantar wang atau memberikan maklumat kewangan kepada sesiapa sahaja yang anda telah berkomunikasi atau bertemu melalui Laman Web. Syarikat tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kerugian (kewangan atau sebaliknya) yang dialami oleh anda akibat daripada kelakuan ini. Anda bersetuju untuk melaporkan sesiapa yang cuba mendapatkan wang atau memperoleh maklumat kewangan sama ada menghubungi sokongan pelanggan atau menggunakan fungsi "penyalahgunaan laporan" pada profil ahli;
(i) anda tidak akan meminta atau cuba mendapatkan kata laluan daripada ahli lain;
(j) anda tidak akan menggunakan Perkhidmatan untuk mengedarkan, mempromosikan atau menerbitkan apa-apa bahan yang mengandungi apa-apa permintaan untuk dana, pengiklanan atau permintaan untuk barangan atau perkhidmatan;
(k) anda tidak akan mengganggu orang lain dengan terus berusaha untuk berkomunikasi dengan seseorang yang telah meminta anda untuk menghentikan komunikasi;
(l) anda tidak akan menghantar atau menghantar bahan yang mengandungi virus atau kod komputer, fail atau program lain yang direka untuk mengehadkan atau memusnahkan fungsi perisian atau perkakasan komputer;
(m) anda tidak akan menghantar atau menghantar dengan apa-apa cara apa-apa maklumat hubungan termasuk tanpa had, alamat e-mel, nombor telefon, alamat pos, ID emel segera, nama pengguna Facebook, URL atau nama penuh maklumat yang dihantar;
(n) anda tidak akan menggunakan bot bukan manusia atau automatik untuk log masuk ke Perkhidmatan;
(o) apabila bercakap dengan pekerja perkhidmatan pelanggan kami melalui telefon atau berkomunikasi dengan mereka dengan apa-apa cara lain, anda tidak akan menjadi kasar, lucah, tidak senonoh, mengganggu, berorientasikan seksual, mengancam, mengugut atau menyinggung rasa perkauman ("Tingkah Laku Offensif"). Anda bersetuju bahawa, sekiranya anda terlibat dalam Tingkah Laku Offensif, dalam budi bicara kami, kami berhak untuk segera menamatkan keahlian anda dan anda tidak akan berhak mendapatkan bayaran balik sebarang pembayaran langganan yang kami terima daripada anda;
(p) anda berumur lebih dari 18 tahun. Semua ahli laman web kami dikehendaki menjadi lebih dari 18. Syarikat kami mempunyai toleransi untuk sebarang percubaan oleh mana-mana ahli untuk terlibat dalam sebarang bentuk cybersex, komunikasi seksual atau hubungan seks dengan mana-mana orang yang berada di bawah umur. Apabila dimaklumkan tentang sebarang komunikasi haram atau tidak sesuai dengan kanak-kanak kecil, kami boleh melaporkan butiran kepada Agensi Penguatkuasaan Undang-undang yang sesuai.

4.11 Pemberitahuan Pelanggaran Hak Cipta

(a) Syarikat menghormati hak harta intelek orang lain. Sekiranya anda menemui kandungan yang dipaparkan di Laman Web yang anda syak adalah kepunyaan anda atau pihak ketiga, dan kandungan itu dipaparkan dengan cara yang melanggar atau muncul untuk melanggar hak cipta atau hak intelektual lain atau hak milik intelektual milik ketiga pihak, anda boleh menyerahkan pemberitahuan dengan memberikan maklumat berikut kepada Syarikat:

(i) Butiran hubungan anda - termasuk alamat, nombor telefon, dan alamat e-mel;
(ii) Tandatangan elektronik atau fizikal orang yang diberi kuasa untuk bertindak bagi pihak pemilik hak cipta atau kepentingan harta intelek lain;
(iii) Huraian kerja atau harta intelektual lain yang telah atau disyaki telah dilanggar;
(iv) Nama laman web di mana bahan pelanggaran yang disyaki terletak;
(v) Penerangan tentang mana bahan pelanggaran yang disyaki terletak di Laman Web;
(vi) Pernyataan daripada anda yang:
(A) menggariskan kepercayaan keyakinan anda bahawa penggunaan yang dipertikaikan tidak dibenarkan oleh pemilik hak cipta, ejen atau undang-undang;
(B) dibuat, di bawah penalti sumpah palsu, bahawa maklumat yang diberikan dalam notis anda adalah tepat dan dibekalkan dengan suci hati dan bahawa anda adalah hak cipta atau pemilik harta intelektual atau diberi kuasa untuk bertindak atas hak cipta atau nama pemilik harta intelek.

Pemberitahuan boleh dihantar ke:
ThaiCupid, PO Box 9304, MC Gold Coast, QLD 9726, Australia
E-mel: copyright@ThaiCupid

4.12 Penggunaan imej

Sebagai tambahan kepada peruntukan klausa 4.5, dengan memberikan sebarang gambar, bahan, maklumat atau kandungan kepada Syarikat, anda mengakui dan bersetuju bahawa Syarikat boleh:

(a) mengeluarkan, menggunakan, menyalin, melaksanakan, memaparkan, mengedar dan mengeksploitasi bahan, maklumat atau kandungan;
(b) menyediakan karya derivatif, atau memasukkan ke dalam karya lain dan media lain, bahan, maklumat dan kandungan sedemikian; dan
(c) melesen orang lain hak yang sama diberikan kepada Syarikat dalam fasal 4.12(a) dan 4.12(b) di atas, dan anda bersetuju dengan mana-mana dan semua kegunaan sedemikian, termasuk, tanpa batasan, atau tujuan komersil. Anda juga menjamin bahawa anda mempunyai kuasa untuk memberi persetujuan yang disebut dalam klausa ini.

4.13 Mel Pesanan Perkahwinan pengantin

Laman web ini tidak, dan tidak boleh diambil, dengan apa cara, bantuan, mendapatkan, mempromosikan atau menyediakan "perkahwinan pesanan pengantin" yang sesuai dengan perkahwinannya kepada penggunanya. Anda mengakui bahawa bidang kuasa di mana anda tinggal boleh melarang iklan perkhidmatan berpadanan perkahwinan atau permintaan orang untuk mengambil bahagian dalam perkahwinan.

Jika anda tinggal di Filipina, Belarus atau mana-mana bidang kuasa yang melarang perkhidmatan yang sesuai dengan perkahwinan kepada penduduknya, anda dengan ini menjamin, mewakili dan berjanji bahawa anda tidak akan menggunakan Perkhidmatan atau Laman Web untuk sebarang tujuan yang melanggar mana-mana undang-undang melarang padanan perkahwinan. Anda dengan ini mengakui dan bersetuju bahawa itu adalah tanggungjawab anda untuk memastikan bahawa anda tidak melanggar sebarang larangan mengenai perkahwinan yang sepadan, dan selanjutnya dengan ini mengakui dan bersetuju bahawa indemniti yang terkandung dalam klausa 17 akan terpakai untuk pelanggaran mana-mana undang-undang yang melarang padanan perkahwinan.

4.14 Sekatan wilayah

Perkhidmatan Laman Web dan/atau aplikasi mudah alih tidak boleh digunakan
(i) oleh penduduk Cuba, Iraq, Libya, Korea Utara, Iran, Syria, Republik Belarus, Persekutuan Rusia, wilayah yang diduduki oleh Persekutuan Rusia, atau mana-mana Negara lain di mana A.S. dan/atau EU telah mengembargo barangan; atau
(ii) oleh sesiapa sahaja yang tersenarai dalam senarai Warganegara Yang Ditetapkan Khas Jabatan Perbendaharaan A.S. atau pada Jadual Penafian Pesanan Jabatan Perdagangan A.S.
Dengan menggunakan Perkhidmatan Laman Web, atau aplikasi mudah alih, Anda menyatakan dan menjamin bahawa Anda tidak berada di, di bawah kawalan, atau warganegara atau pemastautin mana-mana negara sedemikian atau dalam mana-mana senarai sedemikian.

5. Maklumat

5.1 Memantau maklumat

Kami berhak untuk memantau semua profil, mesej, sembang, mesej segera, video dan rakaman audio untuk memastikan bahawa mereka mematuhi keperluan Syarat Penggunaan ini. Untuk memastikan kami menyediakan tahap tertinggi perkhidmatan dan persekitaran dalam talian paling selamat kepada pelanggan kami, kami telah melibatkan satu atau lebih pihak ketiga untuk menyediakan fungsi keselamatan dalam talian untuk pelanggan kami. Menyediakan keselamatan ini memerlukan pengumpulan data bukan peribadi tertentu dari komputer anda atau peranti lain yang anda sambungkan ke tapak web kami. Anda dengan sepenuhnya mengakui dan bersetuju dengan pengumpulan kami, sama ada secara langsung atau oleh penyedia keselamatan pihak ketiga, data bukan peribadi tertentu yang akan digunakan untuk tujuan semata-mata memastikan persekitaran dalam talian yang selamat dan selamat untuk anda. Walaupun tiada data peribadi dikumpulkan, kami memastikan bahawa mana-mana pihak ketiga yang kami kontrak untuk perkhidmatan keselamatan mematuhi perlindungan data dan piawaian privasi yang tertinggi.

5.2 Mengubah Maklumat

Walaupun kami tidak boleh dan tidak dapat menyemak semua mesej atau bahan lain yang diposkan atau dihantar oleh anggota Perkhidmatan, dan tidak bertanggungjawab untuk sebarang kandungan mesej atau bahan ini, kami berhak, tetapi tidak ada kewajiban, untuk memadam, memindahkan atau mengedit mesej atau bahan (termasuk profil, mesej, video dan rakaman audio) yang kami, mengikut budi bicara kami sendiri, menganggap melanggar Syarat Penggunaan ini atau tidak boleh diterima.

5.3 Keselamatan maklumat

Malangnya, tiada penghantaran data melalui internet boleh dijamin sebagai benar-benar selamat. Walaupun kami berusaha untuk melindungi maklumat tersebut, kami tidak menjamin dan tidak dapat memastikan keselamatan apa-apa maklumat yang anda hantar kepada kami atau yang kami hantar kepada pihak ketiga lain yang dibenarkan mengikut Kenyataan Privasi kami. Oleh itu, anda dengan jelas mengakui sebarang maklumat yang anda hantar kepada kami disebarkan atas risiko anda sendiri.

Selanjutnya, anda secara jelas membenarkan transmisi kami untuk Data Peribadi anda kepada pihak ketiga yang dibenarkan, di dalam dan di luar bidang kuasa di mana anda tinggal, dengan pengetahuan penuh tentang risiko yang berkaitan dengannya, terutamanya di mana bidang kuasa lain tidak mempunyai tahap perlindungan yang serupa atau sama seperti di negara tempat kediaman anda. Anda berhak membatalkan persetujuan anda, atau membantah penggunaan Data Peribadi anda pada bila-bila masa mengikut proses yang dinyatakan di dalam Kenyataan Privasi kami.

Walau apa pun di atas, sebaik sahaja kami menerima penghantaran anda, kami akan mengambil langkah yang munasabah untuk memelihara keselamatan maklumat tersebut.

6. Penggunaan terhad

Kecuali kami bersetuju dengan sebaliknya secara bertulis, anda diberikan akses ke Laman Web untuk kegunaan peribadi sahaja. Perniagaan, kumpulan, organisasi dan syarikat dilarang mendaftar sebagai ahli. Anda diberi kuasa untuk mencetak salinan apa-apa maklumat yang terdapat di Laman Web untuk kegunaan peribadi anda, melainkan jika percetakan dilarang secara nyata.

7. Pemasaran langsung

Anda secara ekspres bersetuju dan membenarkan Syarikat menggunakan dan mendedahkan Data Peribadi yang dikumpulkan oleh Syarikat tentang anda untuk tujuan pemasaran langsung. Anda berhak membatalkan persetujuan anda, atau membantah penggunaan Data Peribadi anda pada bila-bila masa, mengikut proses yang dinyatakan di dalam Kenyataan Privasi kami.

8. Komunikasi

Syarikat berhak untuk menghantar e-mel kepada anda mengenai perubahan atau penambahan kepada Perkhidmatan, atau sebarang produk dan perkhidmatan Syarikat dan perniagaan yang berkaitan.

9. Iklan

9.1 Tanggungjawab tunggal

Tanggungjawab terhadap kandungan iklan (jika ada) yang muncul di Laman Web (termasuk hiperpautan ke laman web pengiklan sendiri) terletak hanya dengan pengiklan. Peletakan iklan itu tidak menjadi cadangan atau pengesahan produk atau perkhidmatan pengiklan oleh Syarikat. Setiap pengiklan bertanggungjawab sepenuhnya untuk sebarang perwakilan yang dibuat berkaitan dengan iklannya.

10. Pemilikan harta intelek

Syarikat mengekalkan semua hak, tajuk, dan kepentingan dalam Perkhidmatan dan Laman Web dan hak harta intelek yang bersesuaian dan rizab semua hak yang tidak diberikan secara ekspres.

10.1 Hak Cipta

Hak Cipta dalam Perkhidmatan dan Laman Web (termasuk teks, grafik, logo, ikon, rakaman bunyi dan perisian) dimiliki atau dilesenkan oleh Syarikat. Selain untuk tujuan dan tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan di bawah, Akta Hak Cipta 1968 (Cth) dan undang-undang yang serupa yang terpakai di lokasi anda, dan kecuali dibenarkan dengan jelas oleh Syarat Penggunaan ini, anda tidak boleh dalam apa-apa bentuk atau apa cara:

(a) mengadapt, membuat semula, menyimpan, mengedar, mencetak, memaparkan, melaksanakan, menyiarkan atau membuat karya terbitan daripada mana-mana bahagian Perkhidmatan atau Laman Web; atau
(b) Mengkomersialkan sebarang maklumat, produk atau perkhidmatan yang diperolehi dari mana-mana bahagian Perkhidmatan atau Laman Web;

tanpa kebenaran bertulis kami terlebih dahulu.

10.2 Tanda dagangan

Kecuali jika dinyatakan sebaliknya, sebarang kerja atau alat yang dilampirkan simbol ™ atau ® adalah tanda dagangan berdaftar. Sekiranya anda menggunakan mana-mana tanda dagangan yang dimiliki oleh Syarikat dengan merujuk kepada aktiviti, produk atau perkhidmatan kami, anda mesti memasukkan satu kenyataan yang menyatakan tanda dagangan kepada Syarikat. Anda tidak boleh menggunakan tanda dagangan kami:

(a) dalam atau sebagai keseluruhan atau sebahagian daripada tanda dagangan anda sendiri
(b) berkaitan dengan aktiviti, produk atau perkhidmatan yang bukan milik kami;
(c) dalam cara yang mungkin mengelirukan, memperdayakan atau menipu; atau
(d) dengan cara yang menghina kami atau maklumat, produk atau perkhidmatan kami (termasuk tanpa limitasi, Perkhidmatan dan Laman Web).

11. Laman web yang dipautkan

11.1 Pautan disediakan untuk kemudahan sahaja

Laman Web mungkin mengandungi pautan ke laman web lain ("Laman Web Berkaitan"). Pautan tersebut disediakan untuk kemudahan sahaja dan mungkin tidak tetap semasa atau kekal. Kami tidak bertanggungjawab untuk kandungan atau amalan privasi yang berkaitan dengan Laman Web Berkaitan.

11.2 Tiada sokongan

Hubungan kami dengan Laman Web Berkaitan tidak boleh ditafsirkan sebagai pengesahan, kelulusan atau cadangan oleh Syarikat pemilik atau pengendali Laman Web Berkaitan, atau apa-apa maklumat, grafik, bahan, produk atau perkhidmatan yang dirujuk atau terkandung dalam Laman web berkaitan, melainkan dan setakat yang dinyatakan sebaliknya. Kami mengesyorkan agar anda menyemak terma penggunaan dan dasar privasi Laman Web Berkaitan sebelum menggunakannya.

12. Kenyataan Privasi

Kami berjanji untuk mematuhi terma Kenyataan Privasi kami yang terletak di Laman Web yang mana kami mungkin meminda dari masa ke semasa untuk mematuhi undang-undang dan operasi kami.

Anda secara ekspres bersetuju dengan pengumpulan, pemprosesan dan penggunaan Data Peribadi kami dengan cara dan tujuan yang dinyatakan di dalam Kenyataan Privasi kami. Anda berhak membatalkan persetujuan anda, atau membantah penggunaan Data Peribadi anda pada bila-bila masa, mengikut proses yang dinyatakan di dalam Kenyataan Privasi kami.

Kami tidak menjual Data Peribadi kepada mana-mana pihak ketiga atau memberikan Data Peribadi kepada pihak ketiga untuk sebarang tujuan perniagaan (melainkan tujuan perniagaan tersebut telah dirujuk secara khusus dalam Penyataan Privasi kami). Kami memberikan Data Peribadi anda kepada pembekal perkhidmatan pihak ketiga kami dalam keadaan yang dinyatakan dalam Pernyataan Privasi kami dan kepada ahli Dating Group yang menawarkan perkhidmatan temu janji pada masa ini dan dengan cara yang dinyatakan dalam Pernyataan Privasi kami.

13. Jualan Laman Web atau Perkhidmatan

Anda bersetuju dan secara ekspres membenarkan bahawa, jika Syarikat menjual Laman Web, Perkhidmatan atau perniagaannya (atau mana-mana bahagiannya) atau terdapat perubahan kawalan Syarikat, Syarikat boleh mendedahkan, menyerahkan atau memindahkan Data Peribadi, Data Peribadi Kategori Khas dan apa-apa maklumat lain yang anda hantar di Laman Web atau Perkhidmatan (termasuk gambar dan profil umum anda) kepada pembeli atau entiti atau individu baru yang boleh mengawal, untuk tujuan menyediakan Perkhidmatan dan pemasaran langsung kepada anda.

Anda mengakui dan menyatakan dengan jelas bahawa pembeli baru atau entiti pengawalselia baru atau individu mungkin terletak di negara selain negara tempat tinggal Anda, dan Anda mengizinkan pemindahan Data Peribadi kepada negara selain daripada negara tempat tinggal Anda.

14. Penafian dan Batasan Liabiliti

14.1 Hak pengguna di bawah Undang-undang Pengguna Australia

Bagi individu dalam bidang kuasa Australia, anda mempunyai pelbagai hak dan remedi di bawah Undang-Undang Pengguna Australia (Australian Consumer Law) (ACL).

14.2 Jaminan untuk barangan dan perkhidmatan untuk penggunaan atau penggunaan peribadi, domestik atau rumah

Di bidang kuasa Australia, di mana kami membekalkan barang atau perkhidmatan sejenis yang biasa digunakan untuk penggunaan peribadi, domestik atau isi rumah, jaminan pengguna yang disediakan oleh ACL tidak terhad atau dikecualikan dalam apa-apa cara.

14.3 Jaminan untuk barangan dan perkhidmatan yang tidak digunakan secara peribadi, domestik atau untuk kegunaan rumah tangga

Dalam bidang kuasa Australia, di mana kami membekalkan barang atau perkhidmatan sejenis yang bukan untuk penggunaan atau kegunaan peribadi, domestik atau untuk kegunaan rumah tetapi tidak melebihi $40,000 jaminan pengguna adalah terhad kepada:

(a) dalam kes barangan:

(i) penggantian barang atau bekalan barang yang setara;
(ii) pembaikan barangan tersebut
(iii) pembayaran penggantian barang tersebut atau memperoleh barangan yang setara; atau
(iv) pembayaran kos untuk memulihkan barangan; dan

(b) dalam kes perkhidmatan:

(i) bekalan perkhidmatan sekali lagi; atau
(ii) pembayaran kos perkhidmatan untuk pembekalan sekali lagi.

14.4 Tiada jaminan tentang ketepatan

Tertakluk kepada klausa 14.2 dan 14.3, kami tidak membuat apa-apa representasi atau jaminan bahawa bahan atau maklumat yang diberikan melalui Perkhidmatan atau di Laman Web (termasuk profil, nasihat, pendapat, pernyataan atau maklumat lain yang dipaparkan, dimuat-naik atau diagihkan oleh Syarikat atau mana-mana ahli atau mana-mana orang atau entiti lain) boleh dipercayai, tepat atau lengkap atau akses anda kepada Perkhidmatan atau Laman Web tidak akan terganggu, tepat pada masanya atau selamat. Kami tidak bertanggungjawab terhadap apa-apa kerugian yang timbul daripada apa-apa tindakan yang diambil atau pergantungan yang dibuat oleh anda pada apa-apa maklumat atau bahan yang disediakan melalui Perkhidmatan atau di Laman Web. Anda harus membuat pertanyaan sendiri sebelum bertindak atau bergantung pada apa-apa maklumat atau bahan yang muncul di Laman Web. Anda mengakui bahawa apa-apa pergantungan terhadap apa-apa bahan atau maklumat sedemikian akan menjadi risiko anda sendiri.

14.5 Tiada jaminan tentang ketersediaan

Tertakluk kepada klausa 14.2 dan 14.3, kami tidak menjamin bahawa Perkhidmatan atau Laman Web akan tiada gangguan atau bebas daripada kesilapan. Perkhidmatan diedarkan secara "sedia ada". Mungkin terdapat kelewatan, ketinggalan dan gangguan dalam ketersediaan Perkhidmatan atau Laman Web. Di mana dibenarkan oleh undang-undang, anda mengakui bahawa Perkhidmatan (dan ketersediaan Laman Web) disediakan tanpa apa-apa waranti apa jua bentuk, sama ada nyata atau tersirat, termasuk tetapi tidak terhad kepada waranti tersirat kebolehdagangan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu.

14.6 Jaminan tersirat dikecualikan

Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang dan tertakluk kepada fasal 14.2 dan 14.3, apa-apa syarat atau waranti yang jika tidak dinyatakan dalam Terma Penggunaan ini adalah dikecualikan. Di mana undang-undang membayangkan apa-apa syarat atau waranti, dan undang-undang itu melarang kami daripada mengecualikan atau mengubahsuai permohonan, atau liabiliti kami di bawah, apa-apa syarat atau jaminan itu, syarat atau waranti itu akan dianggap termasuk tetapi liabiliti kami akan terhad untuk pelanggaran syarat atau jaminan kepada satu atau lebih daripada yang berikut:

(a) jika pelanggaran itu berkaitan dengan barangan:

(i) penggantian barang atau bekalan barang bersamaan;
(ii) pembaikan barangan tersebut
(iii) pembayaran kos penggantian barang atau memperoleh barangan bersamaan; atau
(iv) pembayaran kos untuk memulihkan barangan; dan

(b) jika pelanggaran itu berkaitan dengan Perkhidmatan:

(i) bekalan Perkhidmatan sekali lagi; atau
(ii) pembayaran kos perkhidmatan pembekalan sekali lagi.

14.7 Tiada liabiliti untuk kerugian

Kami tidak menerima tanggungjawab untuk apa-apa kehilangan atau kerosakan, walau bagaimana disebabkan (termasuk melalui kecuaian), yang anda mungkin secara langsung atau tidak langsung menderita berkaitan dengan penggunaan Perkhidmatan, Laman Web atau mana-mana Laman Web Berkaitan, atau kami tidak menerima apa-apa tanggungjawab untuk sebarang kerugian yang timbul daripada penggunaan, atau pergantungan pada, maklumat yang terkandung dalam atau diakses melalui Perkhidmatan atau Laman Web. Untuk mengelakkan keraguan dan tanpa mengehadkan sifat umum yang disebut di atas:

(a) Syarikat tidak menerima apa-apa tanggungjawab atau liabiliti untuk sebarang ganti rugi langsung, tidak langsung, tentatif, sampingan, khas atau berbangkit yang timbul daripada atau dengan apa-apa cara yang berkaitan dengan penggunaan Perkhidmatan atau Laman Web anda atau dengan apa-apa kelewatan atau ketidakupayaan untuk menggunakan Perkhidmatan atau Laman Web, atau untuk apa-apa maklumat, produk dan perkhidmatan lain yang diperoleh melalui Perkhidmatan atau Laman Web, atau selainnya timbul daripada penggunaan Laman Web, sama ada berdasarkan kontrak, kecuaian atau lain-lain tort, liabiliti ketat atau sebaliknya, walaupun Syarikat telah dinasihatkan tentang kemungkinan kerosakan tersebut;
(b) Syarikat tidak mengambil apa-apa tanggungjawab atau liabiliti untuk apa-apa maklumat atau bahan yang anda serahkan kepada Perkhidmatan atau Laman Web atau kami tidak mengambil sebarang tanggungjawab untuk penggunaan atau penyalahgunaan apa-apa maklumat atau bahan anda menyerahkan kepada Perkhidmatan atau Laman Web oleh ahli atau pengguna lain;
(c) Syarikat tidak mengambil apa-apa tanggungjawab atau liabiliti untuk kelakuan mana-mana anggota atau pengguna lain Perkhidmatan itu, termasuk tanpa limitasi apa-apa kelakuan yang menyebabkan kecederaan fizikal kepada mana-mana orang.

15. Amaran khusus mengenai janji temu dalam talian

Risiko 15.1

Anda mengakui bahawa terdapat risiko yang terlibat dalam janji temu dalam talian, termasuk tanpa limitasi, tanpa sedar berurusan dengan orang kurang umur atau orang yang bertindak di bawah puraan palsu atau untuk tujuan jenayah. Anda bersetuju untuk mengambil langkah berjaga-jaga yang sewajarnya apabila berkomunikasi dengan atau bertemu dengan pengguna lain, terutamanya jika anda memutuskan untuk bertemu secara peribadi. Di samping itu, anda bersetuju menyemak semakan keselamatan temu duga dalam talian kami sebelum menggunakan perkhidmatan ini.

15.2 Tiada jaminan mengenai identiti ahli-ahli

Anda mengakui bahawa pengesahan pengguna di internet amat sukar. Syarikat tidak boleh dan tidak menjamin bahawa setiap ahli atau pengguna Perkhidmatan adalah seperti yang dia tuntut. Selanjutnya, Syarikat tidak boleh dan tidak menjamin bahawa profil ahli boleh dipercayai, tepat atau lengkap. Oleh itu, anda mesti berhati-hati dalam berurusan dengan ahli atau pengguna lain Perkhidmatan atau Laman Web.

16. Penamatan

16.1 Perjanjian yang berkesan untuk ahli

Perjanjian ini akan terus berkuatkuasa dan berkesan semasa anda menjadi ahli Perkhidmatan atau semasa anda menggunakan Laman Web.

16.2 Penamatan keahlian oleh anda

Anda boleh menamatkan keahlian anda pada bila-bila masa, untuk apa-apa sebab, berkuatkuasa serta merta apabila kami menerima notis penamatan bertulis anda. Notis penamatan boleh dihantar ke alamat yang terkandung dalam seksyen Hubungi Kami di Laman Web, boleh diemail ke alamat e-mel yang tersenarai di bahagian Hubungi Kami di Laman Web, atau mungkin dilakukan dengan mengklik pada keanggotaan ‘Hentikan Keahlian’ (Switch Off Membership) di dalam bahagian ahli Laman Web. Anda tidak akan berhak untuk memdapat balik yuran keahlian anda sebagai akibat daripada penamatan keahlian anda.

16.3 Penamatan khas tepat untuk sesetengah penduduk AS

Jika anda adalah pemastautin Arizona, California, Connecticut, Illinois, Iowa, Minnesota, New York, North Carolina, Ohio atau Wisconsin pada masa memasuki langganan anda, maka peruntukan berikut terpakai kepada anda:

(a) Anda boleh membatalkan Perjanjian ini, tanpa penalti atau kewajipan, pada bila-bila masa dalam tempoh tiga (3) hari perniagaan melanggan perkhidmatan berbayar (Tempoh Pembatalan). Untuk membatalkan Perjanjian ini, anda mesti menghantar kepada kami suatu notis yang ditandatangani dan bertarikh melalui surat yang didaftarkan atau diperakui yang menyatakan bahawa anda membatalkan Perjanjian ini, atau perkataan yang berkuatkuasa. Notis ini akan dihantar kepada: ThaiCupid, Attn: Permintaan Pengembalian, PO Box 9304, MC Gold Coast, QLD 9726, Australia. Jika anda menghantar atau menyerahkan notis untuk membatalkan perjanjian langganan anda dalam Tempoh Pembatalan, Syarikat akan kembalikan, dalam tempoh masa yang ditetapkan, apa-apa pembayaran yang telah anda buat yang tertakluk kepada peruntukan ini.

Jika anda adalah penduduk California, Illinois, New York, atau Ohio semasa memasuki langganan anda, maka peruntukan berikut terpakai kepada anda:

(b) Sekiranya anda mati sebelum tamat tempoh langganan anda, penyelia harta anda berhak mendapatkan pengembalian semula sebahagian daripada apa-apa pembayaran yang telah anda buat untuk langganan anda yang diperuntukkan untuk tempoh selepas kematian anda. Sekiranya anda menjadi sangat serius kurang keupayaan (dan tidak dapat menggunakan laman web ini) sebelum berakhirnya tempoh langganan anda, anda berhak mendapat bayaran balik sebahagian daripada apa-apa pembayaran yang telah anda buat untuk langganan anda yang diperuntukkan kepada tempoh selepas hilang upaya anda dengan menyediakan syarikat itu notis ke alamat berikut: ThaiCupid, Attn: Permintaan Pengembalian, PO Box 9304, MC Gold Coast, QLD 9726, Australia.

16.4 Penamatan akses anda ke Perkhidmatan

Kami boleh, mengikut budi bicara mutlak kami, menghalang, menamatkan atau menangguhkan akses anda kepada semua atau sebahagian daripada Perkhidmatan pada bila-bila masa, dengan atau tanpa notis, untuk apa-apa sebab, termasuk tanpa batasan, sebarang penipuan, kesat, atau sebaliknya aktiviti, atau yang mungkin menjejaskan perkhidmatan oleh orang lain.

16.5 Penamatan keahlian oleh kami

Kami akan segera menamatkan keahlian anda dan akses anda ke Perkhidmatan pada bila-bila masa jika kami menentukan (mengikut budi bicara mutlak kami) bahawa anda telah melanggar Perjanjian ini. Notis penamatan akan dihantar ke alamat e-mel yang terakhir yang anda berikan kepada kami. Sebarang bayaran prabayar yang berkaitan dengan tempoh selepas penamatan akan dikembalikan kepada anda selepas ditolak apa-apa kos yang ditanggung atau kerugian yang dialami oleh Syarikat berkaitan dengan keahlian anda.

16.6 Deactivation for non-use

Kami mungkin menyahaktifkan akaun anda jika anda tidak menggunakan Perkhidmatan untuk tempoh 6 bulan berturut-turut melainkan anda mempunyai langganan berbayar aktif.

16.7 Penamatan Kontrak Pengguna (Maklumat, Pembatalan dan Caj Tambahan) Peraturan 2013

Seksyen ini hanya terpakai kepada anda jika anda adalah "pengguna" seperti yang ditakrifkan dalam Peraturan Kontrak Pengguna (Maklumat, Pembatalan dan Caj Tambahan) 2013 ("Peraturan") dan pemastautin dalam UK dan belum mula menggunakan perkhidmatan. Sekiranya Peraturan ini terpakai kepada Syarat Penggunaan ini, anda boleh menamatkan keahlian anda dalam masa empat belas (14) hari mendaftar sebagai anggota Perkhidmatan dengan memberikan notis secara bertulis. Jika anda telah mula menggunakan perkhidmatan kami dalam tempoh pembatalan empat belas (14) hari, anda diberikan menurut Peraturan Kontrak Pengguna (Maklumat, Pembatalan dan Caj Tambahan) 2013, anda akan dianggap telah diminta kami untuk menyediakan perkhidmatan tersebut. Sekiranya anda telah meminta kami menyediakan perkhidmatan ini, anda perlu membayar nilai perkhidmatan sehingga masa anda membatalkan perkhidmatan tersebut.

(a) Anda akan diberikan pengembalian apa-apa yuran yang telah anda bayar dalam masa 14 hari setelah kami menerima notis penamatan anda jika anda belum memulakan penggunaan perkhidmatan ini. Hak anda untuk menerima bayaran balik tidak terpakai sebaik sahaja anda mula menggunakan perkhidmatan dengan melakukan mana-mana yang berikut:

(i) Menghantar mesej kepada ahli;
(ii) Membaca mesej yang diterima daripada ahli;
(iii) Menghantar tanda minat kepada ahli.

16.8 Penamatan di bawah Arahan Hak Pengguna 2011/83/EU (CRD)

Bahagian ini terpakai kepada anda hanya jika anda adalah "pengguna" seperti yang ditakrifkan dalam Arahan Hak Pengguna 2011/83/EU ("Peraturan") dan pemastautin dalam Kesatuan Eropah dan belum mula menggunakan perkhidmatan tersebut. Sekiranya Peraturan terpakai pada Syarat Penggunaan ini, anda boleh menamatkan keahlian anda dalam masa empat belas (14) hari selepas mendaftar sebagai ahli Perkhidmatan dengan memberikan notis secara bertulis. Anda boleh menggunakan Perkhidmatan serta-merta selepas mendaftar sebagai ahli.

(a) Jika anda telah mula menggunakan perkhidmatan kami dalam tempoh empat belas (14) hari pembatalan yang diberikan kepada anda menurut Arahan Hak Pengguna 2011/83/EU, anda akan dianggap telah meminta kami menyediakan perkhidmatan tersebut. Sekiranya anda telah meminta kami menyediakan perkhidmatan tersebut, anda akan dikehendaki membayar untuk nilai perkhidmatan sehingga masa anda membatalkan perkhidmatan tersebut. Anda akan dianggap telah mula menggunakan perkhidmatan dengan melakukan mana-mana perkara berikut:

(i) Menghantar mesej kepada ahli;
(ii) Membaca mesej yang diterima daripada ahli;
(iii) Menghantar notifikasi suka kepada ahli.

(b)

17. Indemniti

Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, anda bersetuju untuk menanggung rugi, mempertahankan dan memegang Syarikat, sekutunya, badan korporat, pemegang saham, pegawai, pekerja, ejen dan wakil yang tidak berbahaya dari dan terhadap sebarang dan semua tuntutan, kehilangan, kerosakan, cukai (termasuk GST), liabiliti dan / atau perbelanjaan (termasuk kos undang-undang atas dasar tanggung rugi penuh) yang mungkin ditanggung oleh Syarikat, sekutunya, badan korporat, pemegang saham, pegawai, pekerja, ejen dan wakil yang berkaitan yang timbul daripada atau dalam sambungan dengan:

(a) mana-mana pelanggaran oleh anda tentang syarat-syarat ini
(b) penggunaan mana-mana tapak yang tidak boleh disambungkan atau dikaitkan dengan anda;
(c) apa-apa pelanggaran oleh anda pada mana-mana undang-undang; dan
(d) sebarang perbuatan atau peninggalan yang mungkin anda lakukan berkaitan dengan laman tersebut.

Anda bersetuju untuk bekerjasama sepenuhnya dalam mempertahankan sebarang Tuntutan. Kami berhak (tetapi tidak berkewajipan) untuk menganggap pembelaan dan kawalan eksklusif atas apa-apa perkara yang selainnya tertakluk kepada ganti rugi oleh anda, dengan syarat anda kekal bertanggungjawab untuk sebarang Tuntutan tersebut.

18. Kenyataan Umum

18.1 Kegagalan untuk Mematuhi

Syarikat tidak menerima liabiliti untuk sebarang kegagalan untuk mematuhi Terma Penggunaan ini jika kegagalan tersebut disebabkan keadaan di luar kawalan munasabah kami.

18.2 Tiada Penepian

Jika kami mengetepikan sebarang hak yang tersedia kepada kami di bawah Syarat Penggunaan ini pada satu masa, ini tidak bermakna bahawa hak tersebut secara automatik akan dikecualikan pada sebarang peristiwa lain.

18.3 Kebolehasingan

Jika mana-mana Terma Penggunaan ini dianggap tidak sah, tidak boleh dikuatkuasakan atau tidak sah untuk apa-apa sebab, Syarat Penggunaan yang lain akan terus berkuatkuasa sepenuhnya.

18.4 Bahasa Perjanjian

Bahasa Perjanjian ini adalah Bahasa Inggeris. Jika Syarikat telah menyediakan terjemahan versi Bahasa Inggeris dari Perjanjian ini, anda bersetuju bahawa penterjemahan disediakan untuk kemudahan anda sahaja. Sekiranya terdapat sebarang percanggahan antara versi bahasa Inggeris Perjanjian dan terjemahan ini, versi bahasa Inggeris akan diguna pakai.

18.5 Variasi

Kami berhak untuk meminda Syarat Penggunaan ini dari semasa ke semasa. Pindaan akan berkuat kuasa sebaik sahaja dinotifikasikan di Laman Web. Penggunaan laman web anda yang seterusnya selepas pemberitahuan tersebut akan mewakili perjanjian anda untuk terikat dengan Syarat Penggunaan ini seperti yang dipinda.

18.6 Menyerahhak

Anda tidak boleh menyerah mana-mana hak anda di bawah Perjanjian ini atau berkenaan dengan Perkhidmatan atau Laman Web kepada mana-mana pihak ketiga. Syarikat mempunyai hak untuk menetapkan mana-mana atau semua hak dan kewajipannya di bawah Perjanjian ini atau menyerah Perkhidmatan kepada mana-mana pihak ketiga. Berdasarkan pilihan Syarikat, sekiranya obligasi Syarikat di bawah Perjanjian ini diambil alih oleh pihak ketiga, Syarikat akan dibebaskan dari sebarang dan semua liabiliti di bawah Perjanjian ini.

18.7 Hubungan

Anda bersetuju bahawa tiada usaha sama, perkongsian, pekerjaan, atau hubungan agensi wujud di antara Anda dan Syarikat akibat Perjanjian ini atau penggunaan Perkhidmatan atau Laman Web Anda.

18.8 Pentadbiran Undang-undang

(a) Pengguna yang merupakan penduduk sebuah negara di Kesatuan Eropah bersetuju bahawa Perjanjian ini ditadbir oleh undang-undang England dan Wales dan bersetuju untuk patuh kepada bidang kuasa eksklusif pengadilan England dan Wales.
(b) Pengguna yang bermastautin di negara yang bukan dalam Kesatuan Eropah bersetuju bahawa Perjanjian ini ditadbir oleh undang-undang yang berkuatkuasa di Queensland, Australia dan bersetuju untuk menyerahkan kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah itu.

19. Definisi

Dalam Terma Penggunaan ini, ungkapan berikut mempunyai maksud yang sama:

"Tuntutan" bermaksud seseorang, tuntutan, permintaan, remedi, guaman, kecederaan, kerosakan, kerugian, kos, liabiliti, tindakan, prosiding, hak tindakan, tuntutan untuk pampasan atau pembayaran balik atau liabiliti yang ditanggung oleh atau dibuat atau didapatkan oleh atau terhadap orang itu, walaupun sedang timbul dan sama ada yang telah ditentukan atau tidak ditentukan lagi, atau segera, masa depan atau kontingen;

"Mengkomersial" ertinya untuk mengeksploitasi, memasarkan, mempromosikan, mengembangkan, mengintegrasikan, menyelidik, menjual dan menjalankan aktiviti lain untuk keuntungan atau imbalan;

"Syarikat" bermaksud Cupid Media Pty Ltd (ACN 104 844 564), sebuah syarikat yang berdaftar di New South Wales, Australia, dan termasuk mana-mana badan korporat atau syarikat bersekutu yang berkaitan dalam Akta Perbadanan 2001 (Cth)) Cupid Media Pty Ltd;

"Dating Group" bermaksud SOL Holdings Limited (No. HE342740, Cyprus) dan mana-mana entity gabungan atau berkaitan yang ia kawal dan yang memberikan khidmat dating kepada pelanggan.

"EU" bermaksud kesatuan politik dan ekonomi negara anggota yang terletak di Eropah yang dikenali sebagai Kesatuan Eropah;

"Negara EU" bermaksud mana-mana negara yang menjadi anggota semasa dan pihak kepada perjanjian UK dan cara Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Republik Czech, Denmark, Estonia, Finland , Perancis, Jerman, Greece, Hungary, Ireland, Itali, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Belanda, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Sepanyol, dan Sweden;

"Data Peribadi" bermaksud sebarang maklumat yang berkaitan dengan orang yang sah yang boleh dikenalpasti ('subjek data'); seseorang yang boleh dikenal pasti adalah orang yang boleh diketahui identitinya, secara langsung atau tidak langsung, khususnya dengan merujuk kepada pengenal seperti nama, nombor pengenalan, data lokasi, pengecam dalam talian atau kepada satu atau lebih faktor yang khusus untuk fizikal, fisiologi, genetik, mental, ekonomi, budaya atau identiti sosial orang asli itu;

"Perkhidmatan Berbayar" bermaksud kemudahan dan Perkhidmatan yang disediakan untuk ahli yang membayar yuran Laman Web yang memegang langganan sah;

"Kenyataan Privasi" bermaksud dasar privasi Syarikat yang sedia ada di Laman Web;

"Perkhidmatan" bermaksud kemudahan yang tersedia untuk ahli melalui Laman Web;

"Kategori Khas Data Peribadi" bermaksud data peribadi yang mendedahkan asal usul perkauman atau etnik, pendapat politik, kepercayaan agama atau falsafah, keahlian kesatuan sekerja, rekod jenayah, data genetik dan biometrik untuk tujuan unik mengenal pasti orang yang sah, data mengenai kesihatan atau data mengenai kehidupan seks anda atau orientasi seksual;

"Laman Web" bermaksud laman web ini yang dimiliki dan dikendalikan oleh Syarikat;

"Syarat Penggunaan" bermaksud Syarat Penggunaan ini yang dipinda oleh Syarikat dari masa ke semasa, yang membentuk perjanjian antara Anda dan Syarikat;

"Kami", "Kita" dan "Kitapunya" merujuk kepada Syarikat.