Login

British Men Who Went To High School

Review your matches for free
Access to advanced messaging features
Trusted site backed by Cupid Media
Thai Dating Site

/

Men

/

United Kingdom

/

Dating

/

Education

/

High School

1 - 35 of 100
Lee
52 Crewe, Cheshire, United Kingdom
Seeking: Female 26 - 50
Education: High School
Im easy going, chilled with a dry (and sometimes naughty) sense of humor.For me life's about living and not just existing. I love smiles, sunshine and above all a stress free life.. I take life as it comes with a chilled and positive outlook on everything and regret nothing. Ive spent many years (most of my adult life)living and traveling abroad with most time spent in SE Asia and most of that time in India... I'm a free spirit, an adventurer, an artist and a free thinker. I am an all or nothing type. I am a one-woman-man, faithful, sincere and loyal.I'm strong willed and I don't suffer fools gladly, in fact I don't suffer them at all.. Im passionate, reliable, faithful and honesty and integrity are my guiding lights. I love.... freedom, beach, mountains, desert, sun, friends, woman, loyalty, true souls, music, festivals, camping, art, painting, sculpting, photography, words, writing, fire, walking, laughter, marmite, good coffee, bacon, my hammock, collecting treasure, Thai food, .... more beach,heat, rain, garlic, hippopotamuses (musi?) I like women with strength of character and independent...Looking for someone who looks on the brighter side of life, Intelligent, articulate, open minded, someone who looks after themselves and someone to share that walk, that talk (and a giggle) and a bottle of wine cuddled up on the couch, beach or hilltop ..maybe someone to travel with too?...honesty is a must and I do love a smile...... I believe in equality between men and women and I would prefer a woman with her own mind but on other levels, open and willing to share...... now Ive said enough,..or maybe too much?.
jonathan
50 Wakefield, West Yorkshire, United Kingdom
Seeking: Female 24 - 35
Education: High School
C̄hạn pĕn khn xịrich thī̀ sụ̄̀xs̄ạty̒ mī xāchīph thī̀ dī læa yạng mī khuṇṭhrrm thī̀ dī dạngnận nı k̄hṇa thī̀ c̄hạn s̄āmārt̄h cı khuṇ d̂wy reụ̄̀xngrāw k̄hxng kār deinthāng k̄hxng c̄hạn nı t̀āng pratheṣ̄ h̄rụ̄x ẁā c̄hạn chı̂ welā 20 pī nı kxng kảlạng... Tæ̀ c̄hạn rū̂ ẁākār s̄ụ̄̀xs̄ār thī̀ dī pĕn rākṭ̄hān s̄ảh̄rạb khwām s̄ạmphạnṭh̒ thuk dạngnận t̄ĥā reā xyū̀ nı ch̀wng khwāmyāwkhlụ̄̀n deīywkạn x̀ān t̀x... 'Dī māk chxb thī̀ ca h̄ā khn thī̀ ca nı thī̀s̄ud rūp bæb khwām s̄ạmphạnṭh̒ raya yāw kạb tæ̀ ca reìm t̂n d̂wy khn thī̀ wạn thī̀ læa mī khwām s̄nuks̄nān rạb rū̂ chı̂ welā mạn cĥā phelidphelin kạb welā læa khwām khād h̄māy k̄hxng mạn... Rū̂s̄ụk thī̀ ǹā tụ̄̀ntātụ̄̀ncı thī̀ dī.. Yîm pĕn s̄ìng thī̀ c̄hạn thả tām ṭhrrmchāti k̄hxng rạṭ̄h reìm t̂n k̄hxng c̄hạn mī khwām s̄uk̄h læa nı ngæ̀ dī tæ̀ c̄hạn mị̀ dị̂ rị̂ deīyngs̄ā læa næ̀nxn ca mị̀ t̄hūk nả mā s̄ảh̄rạb khn ngò h̄rụ̄x kh̀ā reìm t̂n k̀xn dị̂ rạb kār pt̩is̄eṭh... ;) Kār h̄ā khn thī̀ thèātheīym kạn bwk ca pĕn thī̀ yxd yeī̀ym pherāa s̄eīyng h̄ạwreāa læa khwām s̄nuks̄nān mī khwām s̄ảkhạỵ pĕn xāh̄ār læa kherụ̄̀xng dụ̄̀m h̄ı̂ c̄hạn! Pheụ̄̀xn ca bxk ẁā c̄hạn xārmṇ̒k̄hạn læa rwdrĕw Beụ̄́ xk

Next

first
Previous