Login

British Men from Wakefield

Review your matches for free
Access to advanced messaging features
Trusted site backed by Cupid Media
Thai Dating Site

/

Men

/

United Kingdom

/

Dating

/

Location

/

West Yorkshire

/

Wakefield

1 - 35 of 45
jonathan
49 Wakefield, West Yorkshire, United Kingdom
Seeking: Female 24 - 35
C̄hạn pĕn khn xịrich thī̀ sụ̄̀xs̄ạty̒ mī xāchīph thī̀ dī læa yạng mī khuṇṭhrrm thī̀ dī dạngnận nı k̄hṇa thī̀ c̄hạn s̄āmārt̄h cı khuṇ d̂wy reụ̄̀xngrāw k̄hxng kār deinthāng k̄hxng c̄hạn nı t̀āng pratheṣ̄ h̄rụ̄x ẁā c̄hạn chı̂ welā 20 pī nı kxng kảlạng... Tæ̀ c̄hạn rū̂ ẁākār s̄ụ̄̀xs̄ār thī̀ dī pĕn rākṭ̄hān s̄ảh̄rạb khwām s̄ạmphạnṭh̒ thuk dạngnận t̄ĥā reā xyū̀ nı ch̀wng khwāmyāwkhlụ̄̀n deīywkạn x̀ān t̀x... 'Dī māk chxb thī̀ ca h̄ā khn thī̀ ca nı thī̀s̄ud rūp bæb khwām s̄ạmphạnṭh̒ raya yāw kạb tæ̀ ca reìm t̂n d̂wy khn thī̀ wạn thī̀ læa mī khwām s̄nuks̄nān rạb rū̂ chı̂ welā mạn cĥā phelidphelin kạb welā læa khwām khād h̄māy k̄hxng mạn... Rū̂s̄ụk thī̀ ǹā tụ̄̀ntātụ̄̀ncı thī̀ dī.. Yîm pĕn s̄ìng thī̀ c̄hạn thả tām ṭhrrmchāti k̄hxng rạṭ̄h reìm t̂n k̄hxng c̄hạn mī khwām s̄uk̄h læa nı ngæ̀ dī tæ̀ c̄hạn mị̀ dị̂ rị̂ deīyngs̄ā læa næ̀nxn ca mị̀ t̄hūk nả mā s̄ảh̄rạb khn ngò h̄rụ̄x kh̀ā reìm t̂n k̀xn dị̂ rạb kār pt̩is̄eṭh... ;) Kār h̄ā khn thī̀ thèātheīym kạn bwk ca pĕn thī̀ yxd yeī̀ym pherāa s̄eīyng h̄ạwreāa læa khwām s̄nuks̄nān mī khwām s̄ảkhạỵ pĕn xāh̄ār læa kherụ̄̀xng dụ̄̀m h̄ı̂ c̄hạn! Pheụ̄̀xn ca bxk ẁā c̄hạn xārmṇ̒k̄hạn læa rwdrĕw Beụ̄́ xk
Jacob
26 Wakefield, West Yorkshire, United Kingdom
Seeking: Female 19 - 37
Jordan
29 Wakefield, West Yorkshire, United Kingdom
Seeking: Female 19 - 33
Jerry
59 Wakefield, West Yorkshire, United Kingdom
Seeking: Female 28 - 45
Tom
29 Wakefield, West Yorkshire, United Kingdom
Seeking: Female 19 - 33
Mick
51 Wakefield, West Yorkshire, United Kingdom
Seeking: Female 26 - 44
Damo
34 Wakefield, West Yorkshire, United Kingdom
Seeking: Female 20 - 35
Karl
51 Wakefield, West Yorkshire, United Kingdom
Seeking: Female 18 - 35
Mark
56 Wakefield, West Yorkshire, United Kingdom
Seeking: Female 25 - 45
Mark
56 Wakefield, West Yorkshire, United Kingdom
Seeking: Female 22 - 35
Alan
50 Wakefield, West Yorkshire, United Kingdom
Seeking: Female 23 - 40
David
51 Wakefield, West Yorkshire, United Kingdom
Seeking: Female 24 - 40
John
63 Wakefield, West Yorkshire, United Kingdom
Seeking: Female 28 - 46
Gaz
41 Wakefield, West Yorkshire, United Kingdom
Seeking: Female 21 - 36
michael
61 Wakefield, West Yorkshire, United Kingdom
Seeking: Female 45 - 50
alan
70 Wakefield, West Yorkshire, United Kingdom
Seeking: Female 46 - 54
ivan
77 Wakefield, West Yorkshire, United Kingdom
Seeking: Female 18 - 50
neil
48 Wakefield, West Yorkshire, United Kingdom
Seeking: Female 22 - 38
Graham
66 Wakefield, West Yorkshire, United Kingdom
Seeking: Female 25 - 50
Jordan
33 Wakefield, West Yorkshire, United Kingdom
Seeking: Female 20 - 35
Andy
54 Wakefield, West Yorkshire, United Kingdom
Seeking: Female 40 - 80
Chris
35 Wakefield, West Yorkshire, United Kingdom
Seeking: Female 20 - 35
Richard
51 Wakefield, West Yorkshire, United Kingdom
Seeking: Female 24 - 39

Next

first
Previous