Login

Christian British Men

Review your matches for free
Access to advanced messaging features
Trusted site backed by Cupid Media
Thai Dating Site

/

Men

/

United Kingdom

/

Dating

/

Religion

/

Christian

1 - 35 of 100
jonathan
49 Wakefield, West Yorkshire, United Kingdom
Seeking: Female 24 - 35
Religion: Christian - Other
C̄hạn pĕn khn xịrich thī̀ sụ̄̀xs̄ạty̒ mī xāchīph thī̀ dī læa yạng mī khuṇṭhrrm thī̀ dī dạngnận nı k̄hṇa thī̀ c̄hạn s̄āmārt̄h cı khuṇ d̂wy reụ̄̀xngrāw k̄hxng kār deinthāng k̄hxng c̄hạn nı t̀āng pratheṣ̄ h̄rụ̄x ẁā c̄hạn chı̂ welā 20 pī nı kxng kảlạng... Tæ̀ c̄hạn rū̂ ẁākār s̄ụ̄̀xs̄ār thī̀ dī pĕn rākṭ̄hān s̄ảh̄rạb khwām s̄ạmphạnṭh̒ thuk dạngnận t̄ĥā reā xyū̀ nı ch̀wng khwāmyāwkhlụ̄̀n deīywkạn x̀ān t̀x... 'Dī māk chxb thī̀ ca h̄ā khn thī̀ ca nı thī̀s̄ud rūp bæb khwām s̄ạmphạnṭh̒ raya yāw kạb tæ̀ ca reìm t̂n d̂wy khn thī̀ wạn thī̀ læa mī khwām s̄nuks̄nān rạb rū̂ chı̂ welā mạn cĥā phelidphelin kạb welā læa khwām khād h̄māy k̄hxng mạn... Rū̂s̄ụk thī̀ ǹā tụ̄̀ntātụ̄̀ncı thī̀ dī.. Yîm pĕn s̄ìng thī̀ c̄hạn thả tām ṭhrrmchāti k̄hxng rạṭ̄h reìm t̂n k̄hxng c̄hạn mī khwām s̄uk̄h læa nı ngæ̀ dī tæ̀ c̄hạn mị̀ dị̂ rị̂ deīyngs̄ā læa næ̀nxn ca mị̀ t̄hūk nả mā s̄ảh̄rạb khn ngò h̄rụ̄x kh̀ā reìm t̂n k̀xn dị̂ rạb kār pt̩is̄eṭh... ;) Kār h̄ā khn thī̀ thèātheīym kạn bwk ca pĕn thī̀ yxd yeī̀ym pherāa s̄eīyng h̄ạwreāa læa khwām s̄nuks̄nān mī khwām s̄ảkhạỵ pĕn xāh̄ār læa kherụ̄̀xng dụ̄̀m h̄ı̂ c̄hạn! Pheụ̄̀xn ca bxk ẁā c̄hạn xārmṇ̒k̄hạn læa rwdrĕw Beụ̄́ xk
Robert
58 Ballymartin, County Down, United Kingdom
Seeking: Female 40 - 50
Religion: Christian - Other
Anthony
36 Rotherham, South Yorkshire, United Kingdom
Seeking: Female 18 - 35
Religion: Christian - Other
i am a genuine person looking for a genuine woman. I am in the army and have done ten years now Yes I do drive a car and I love to have fun and enjoy my self yes I do know how to be a gentleman as manors cost nothing people tend to for get this sometimes. I have a dragon tattoo on the top of my lefted arm got to say not the best looking one but was helping a friend out when he need people to practice on people yes yes it's real and not as bad as you think but that's what a true friend does for a good friend helps them out in there time of need. I am a very chatty person and yes will talk to any one. I do my best to get on with most people in life but there is just some people who just will never like you think that's just a fact of life. I can be quite random at times jump from subject to subject but I think it keeps thing fresh for you. Yes I do drink but not very often these days as there better things to do in life and just get drunk and that I am a light Wight. i am a very fun guy to be around and love to have a good laugh and joke I call this banter. I am a very easy person to chat too and i am very layed back and chilled out too much for my own good sometimes.  I am a active person and liked to be doing something and not sat around. But I can stay in watch a good film if needed. A few of my hobbies go-karting, swimming, eaten out, nights out and eaten out. sports I like:- motor sports, rugby, squash, cooking, winter sports. anything else you liked to know justed message me I am easy to talk too.?? I don't bite!!! :-)

Next

first
Previous

Agree to terms?

Continue