Login

Sagittarius British Men

Review your matches for free
Access to advanced messaging features
Trusted site backed by Cupid Media
Thai Dating Site

/

Men

/

United Kingdom

/

Dating

/

Star Sign

/

Sagittarius

1 - 35 of 100
jonathan
49 Wakefield, West Yorkshire, United Kingdom
Seeking: Female 24 - 35
Star sign: Sagittarius
C̄hạn pĕn khn xịrich thī̀ sụ̄̀xs̄ạty̒ mī xāchīph thī̀ dī læa yạng mī khuṇṭhrrm thī̀ dī dạngnận nı k̄hṇa thī̀ c̄hạn s̄āmārt̄h cı khuṇ d̂wy reụ̄̀xngrāw k̄hxng kār deinthāng k̄hxng c̄hạn nı t̀āng pratheṣ̄ h̄rụ̄x ẁā c̄hạn chı̂ welā 20 pī nı kxng kảlạng... Tæ̀ c̄hạn rū̂ ẁākār s̄ụ̄̀xs̄ār thī̀ dī pĕn rākṭ̄hān s̄ảh̄rạb khwām s̄ạmphạnṭh̒ thuk dạngnận t̄ĥā reā xyū̀ nı ch̀wng khwāmyāwkhlụ̄̀n deīywkạn x̀ān t̀x... 'Dī māk chxb thī̀ ca h̄ā khn thī̀ ca nı thī̀s̄ud rūp bæb khwām s̄ạmphạnṭh̒ raya yāw kạb tæ̀ ca reìm t̂n d̂wy khn thī̀ wạn thī̀ læa mī khwām s̄nuks̄nān rạb rū̂ chı̂ welā mạn cĥā phelidphelin kạb welā læa khwām khād h̄māy k̄hxng mạn... Rū̂s̄ụk thī̀ ǹā tụ̄̀ntātụ̄̀ncı thī̀ dī.. Yîm pĕn s̄ìng thī̀ c̄hạn thả tām ṭhrrmchāti k̄hxng rạṭ̄h reìm t̂n k̄hxng c̄hạn mī khwām s̄uk̄h læa nı ngæ̀ dī tæ̀ c̄hạn mị̀ dị̂ rị̂ deīyngs̄ā læa næ̀nxn ca mị̀ t̄hūk nả mā s̄ảh̄rạb khn ngò h̄rụ̄x kh̀ā reìm t̂n k̀xn dị̂ rạb kār pt̩is̄eṭh... ;) Kār h̄ā khn thī̀ thèātheīym kạn bwk ca pĕn thī̀ yxd yeī̀ym pherāa s̄eīyng h̄ạwreāa læa khwām s̄nuks̄nān mī khwām s̄ảkhạỵ pĕn xāh̄ār læa kherụ̄̀xng dụ̄̀m h̄ı̂ c̄hạn! Pheụ̄̀xn ca bxk ẁā c̄hạn xārmṇ̒k̄hạn læa rwdrĕw Beụ̄́ xk
Stuart
59 Herne Bay, Kent, United Kingdom
Seeking: Female 26 - 43
Star sign: Sagittarius
A kind and gentle man looking for his Soul-Mate. I am looking for a kind sensitive lady to share my life with. I like the outdoors, cooking, and travel, so my ideal partner would also like the same. A few years ago I used to fly a lot, as I had my own aeroplane, maybe one day I might take that up again. I like my motorbike and like to go out a visit places in the countryside. I enjoy cuddling up at home and relaxing with a bottle of wine. I love listening to Goldfrapp and would like to see them live one day. I have a good job, in Technology. Its a trendy vibrant place to work with a lot of young people which keeps me youthful in mind and appearance. I like a nice clean home, not too bothered by pets, but love children. I have 3 children, all of them live with their mothers, (I have had 2 failed long term relationships). I need someone make me laugh again, for the last couple of years I have been very busy starting up my ex-partners business, but unfortunately the relationship just didnt survive. I enjoy mental connection to a loving relationship. I am looking for a lady who is open-minded and saucy! I am a generous and kind man, would do anything for the right lady. I would rub her feet for hours. In return I would want a kind thoughtful happy soul to share my home life with. I do not have many hobbies, I like going to the odd bootfair, and looking for that bargain. I love swimming and cycling. Lets go on the motorbike and take you for a ride to the pub !! I dont have many friends now, lost touch, so a new circle of friends would be lovely. I have grown-up stepchildren who keep in touch with me, which I love as much as my own 3 children. My children sometimes stay with me at the weekend. So my new lady would need to accept that we would be a family at times
Jerry
57 Westminster, London (Greater), United Kingdom
Seeking: Female 18 - 45
Star sign: Sagittarius

Next

first
Previous