Login

Wealthy British Men

Review your matches for free
Access to advanced messaging features
Trusted site backed by Cupid Media
Thai Dating Site

/

Men

/

United Kingdom

/

Dating

/

Income

/

Wealthy

1 - 35 of 100
kevin
47 Bexley, London (Greater), United Kingdom
Seeking: Female 23 - 40
No I will not be your holiday man! Please don’t contact me if want to talk Sex :)555 Ok seriously now A true Genuine Gentleman. Caring, loyal, passionate and respectful. I am very well traveled and this is a passion that will never pass. I work very hard and I am succesful with my career as a engineer. I enjoy sports and keeping fit. Love the outdoors life, with activities such as Climbing, snowboarding, Skiing and walks in the mountains. I live life to the full, I'm always possitive and optomistic. I will always greet others with a warm and caring smile. Thailand, Thai culture and Thai people for me are amazing and I really would love to learn much more. In the past I have visited schools and donated to these. I very much enjoyed. I have also completed lots of charitable work around the world. I am happy single, independent throughout my life, I have achieved all on my own. But a perfect partner to share the great and bad times with, would complete me! Ok so now for the hard bit, but i believe it is very important to be honest and open from the start, so I must put this here. I was married in the past, the relationship finished 2 years ago now. This was with a Thai lady and I was left broken hearted and hurt very much. I am now completely over this, and my mind and heart is clear to Love once more. I believe that there is a good lady out there for me somewhere and that I will find my soul mate, who will care and love me the same way i will her. I know this will make some move straight on and you will not like that I was married. But it is best i tell this now, so you can understand all about me. I am happy to answer any questions, so please do ask. I will always be honest. No I am not a muscle man No I am not a model No I am not an angry man with hot head and a bad mouth. Yes I am sincere Yes I am kind and caring Yes I am fun relaxed guy Yes I am honest Yes I am respectful Yes I like to enjoy life and hopefully bring happiness to others. Yes I am a calm man
Mark
58 City of London, London (Greater), United Kingdom
Seeking: Female 18 - 30
jonathan
50 Wakefield, West Yorkshire, United Kingdom
Seeking: Female 24 - 35
C̄hạn pĕn khn xịrich thī̀ sụ̄̀xs̄ạty̒ mī xāchīph thī̀ dī læa yạng mī khuṇṭhrrm thī̀ dī dạngnận nı k̄hṇa thī̀ c̄hạn s̄āmārt̄h cı khuṇ d̂wy reụ̄̀xngrāw k̄hxng kār deinthāng k̄hxng c̄hạn nı t̀āng pratheṣ̄ h̄rụ̄x ẁā c̄hạn chı̂ welā 20 pī nı kxng kảlạng... Tæ̀ c̄hạn rū̂ ẁākār s̄ụ̄̀xs̄ār thī̀ dī pĕn rākṭ̄hān s̄ảh̄rạb khwām s̄ạmphạnṭh̒ thuk dạngnận t̄ĥā reā xyū̀ nı ch̀wng khwāmyāwkhlụ̄̀n deīywkạn x̀ān t̀x... 'Dī māk chxb thī̀ ca h̄ā khn thī̀ ca nı thī̀s̄ud rūp bæb khwām s̄ạmphạnṭh̒ raya yāw kạb tæ̀ ca reìm t̂n d̂wy khn thī̀ wạn thī̀ læa mī khwām s̄nuks̄nān rạb rū̂ chı̂ welā mạn cĥā phelidphelin kạb welā læa khwām khād h̄māy k̄hxng mạn... Rū̂s̄ụk thī̀ ǹā tụ̄̀ntātụ̄̀ncı thī̀ dī.. Yîm pĕn s̄ìng thī̀ c̄hạn thả tām ṭhrrmchāti k̄hxng rạṭ̄h reìm t̂n k̄hxng c̄hạn mī khwām s̄uk̄h læa nı ngæ̀ dī tæ̀ c̄hạn mị̀ dị̂ rị̂ deīyngs̄ā læa næ̀nxn ca mị̀ t̄hūk nả mā s̄ảh̄rạb khn ngò h̄rụ̄x kh̀ā reìm t̂n k̀xn dị̂ rạb kār pt̩is̄eṭh... ;) Kār h̄ā khn thī̀ thèātheīym kạn bwk ca pĕn thī̀ yxd yeī̀ym pherāa s̄eīyng h̄ạwreāa læa khwām s̄nuks̄nān mī khwām s̄ảkhạỵ pĕn xāh̄ār læa kherụ̄̀xng dụ̄̀m h̄ı̂ c̄hạn! Pheụ̄̀xn ca bxk ẁā c̄hạn xārmṇ̒k̄hạn læa rwdrĕw Beụ̄́ xk

Next

first
Previous